کانال های درسی تلگرامی

 کانال دوازدهمی ها🗣🎓
👉 @classs12
کانال یازدهمی ها🗣🎓
👉 @classs_11
کانال دهمی ها🗣🎓
👉 @classs_10
کانال نهمی ها🗣🎓
👉 @classs_9
کانال هشتمی ها🗣🎓
👉 @class_8
کانال هفتمی ها🗣🎓
👉 @class_7

 

سوالات متن تفکر و سواد رسانه ای دهم همرا با پاسخ نامه 96

اگر شما دهمی های عزیز اینpdf را خوب مطالعه کنید می توانید در امتحان نوبت اول بالای18را تضمین کنید.
 

 

 

استاد مربوطه : آقای مقصودی
گرد آورندگان : مرتضی پیراحمدیان – رضا عواطفی منفرد – حمید راسخ
                  نمونه سوالات درس یک تفکر و رسانه
سایت صد آثار دانش

حمایت مالی از سایت

 

 

درس 1

 

( به نام خدا )

 

RFID  چیست ؟

یکی از فناوری های روز که برای بازشناسی چیز ها به کار می رود .

 

کاربرد آرفید ؟

ریز تراشه هایی به شکل برچسب یاکّسول روی یک وسیله و حتی بدن انسان قرار داده میشود و این وسیله دارای یک مدار و یک آنتن بسیار کوچک می باشد که به صورت دریافت امواج خاص از یک دستگاه بازخوان ، موج رادیویی از خود تابش می کند .

 

سه زیر مجموعه اینترنت را نام ببرید ؟

اینترنت اشیا – اینترنت انسان – اینترنت رقمی

 

رسانه چیست ؟

ابزاری است که فرستنده به کمک آن معنا و مفهوم مورد نظر خود ( پیام ) را به گیرنده منتقل می کند .

 

رسانه فردی چیست ؟

ابزاری است که فرستنده به کمک آن امکان فرستادن پیام به تعداد محدود ، مشخص ، طبقه بندی شده و قابل کنترلی از مخاطبان را دارد مانند تلفن همراه .

 

رسانه جمعی چیست ؟

ابزاری است که پیام را به سرعت ، آسانی و هزینه کم به تعداد انبوه ، گونه گون و غیر قابل کنترلی از مخاطبان منتقل می کند مانند تلوزیون .

 

مزایای رسانه چیست ؟

آسانی ارتباط – افزایش اعتمادبه نفس – معرفی راحت افراد – دسترسی به اطلاعات آزاد – کاهش هزینه های آموزش

 

چالش های رسانه چیست ؟

کم شدن روابط اجتماعی – عدم سواد کافی و تجربه کافی –عدم تشخیص صحیح از غلط – آسیب فیزیکی – تک بعدی شدن

 

کدام یک جزء مزایای رسانه نیست ؟

 1. آسانی ارتباط      ۲)  آسیب فیزیکی      ۳)  معرفی افراد     ۴)    کاهش هزینه آموزش

(گزینه ۲ ، اسیب فیزیکی )

 

 تراشه های ارفید در کجا به کار می روند؟

۱)بدن                         ۲)  حیوانات                         ۳) بازی              ۴) هرسه

(گزینه ۳ ، بازی)

طول یک تراشه ی آرفید چقدر است ؟

 ۱)  ۱۱mm   (۴            ۱۱,۵mm   (۳                 ۱۳mm   (۲             ۱۲mm

(گزینه ۳ ، ۱۱/۵)

 

کدام یک جزء رسانه نیست ؟

 ۱) تلفن همراه            ۲)   تلوزیون            ۳)    مجله            ۴)   CD

(گزینه ۴ ، CD)

 

امروزه به طور گسترده این فناوری در کجا بکار می رود ؟

  ۱)  کتابخانه            ۲)   فرودگاه             ۳)  فروشگاه           ۴)    هرسه مورد

(گزینه ۴ ، هر سه )

 

 

 

کدام یک جزء رسانه ی جمعی نیست ؟

۱) تلفن همراه             ۲  روزنامه            ۳)   تلوزیون           ۴)   بلند گو

(گزینه ۴ ، بلند گو )

 

 

( موفق باشید )

 

 

 

 

 

 

 

 

درس 2

 

 

به نام خدا

 

عنوان : مجموعه سوالات تستی و تشریحی

درس ۲ تفکر و سواد رسانه .

موضوع درس :( پیام همبرگری )

اعضای گروه : محمدعلی جوکار ، محمدرضا خلوتی ، علیرضا نباتی

کلاس: دهم ریاضی یک دبیرستان نمونه دولتی توحیدی ناحیه یک شیراز

 

سوالات تستی

۱٫در کدام یک از بخش های یک پیام ، نیاز به رمز گشایی است ؟

الف) متن            ب) فرامتن         ج) زیرمتن      د) همه ی موارد

 

 1. کدام یک از موارد زیر از فنون اثرگذاری برمخاطب نیست ؟

الف) کلام          ب) رنگ          ج) نور        د) تصویر

 

۳٫کدام یک از موارد زیر در رابطه با فرامتن درست است  ؟

الف) فراتر از ساختار رسانه است  .

ب) شامل اوضاع محیطی و فرهنگی .

ج) خارج از خواست و اراده ی تولیدکننده و مصرف کننده است .

د) همه ی موارد

 

۴٫کدام یک از مواردهای زیر پیام های تصحیح و بی واسطه است ؟

الف) متن          ب) زیرمتن         ج) فرامتن       د) هیچ کدام

 

۵٫یک شعر احساسی که به نشانه ی جنبش اعتراضی است به کدام یک از بخش های پیام بازمیگردد؟

الف) زیرمتن     ب) فرامتن           ج) متن           د) هیچ کدام

 

۶٫تولیدات رسانه دارای چند بخش هستند ؟

الف)۲               ب) ۴            ج ) ۱              د) ۳

 

 1. کدام بخش از تولیدات رسانه ای شامل همه ی اطلاعات ظاهری هر پیام هستند ؟

الف ) زیرمتن      ب) فرامتن      ج) متن         د ) هیچ کدام

 

۸٫متن دارای پیام ……… و عناصر …… است

الف ) آشکار _ مستقیم               ب) مستقیم _ آشکار

ب)محسوس _ رسانه ای            د) رسانه ای _ محسوس

 

 1. کدام قسمت از تولیدات رسانه ای در حوزه ی رسانه ای ، فراتر از خواست و اراده و اختیار تولیدکننده ی پیام است ،

الف) متن            ب) فرامتن         ج) زیرمتن         د) هیچکدام

 

۱۰٫کدام قسمت از تولیدات رسانه ای شامل اوضاع محیطی ، فرهنگی  و عوامل بیرونی حاکم بر درک و اثرگذاری پیام است ؟

الف) زیر متن           ب) فرامتن         ج) متن       د) هر سه مورد

 

 

سوالات تشریحی

۱٫تولیدات رسانه شامل چند قسمت است.  (نام ببرید )

جواب : تولیدات رسانه ای شامل سه قسمت هستند .

الف) متن   ب)زیرمتن   ج) فرامتن

 

۲٫متن ها به چه صورت برای انتقال معانی به کار میروند ؟

جواب : متن ها به صورت کلمه ، تصویر ، صدا و نشانه برای انتقال پیام به کار میروند .

 1. زیرمتن را توضیح دهید و مثال بزنید .

جواب : به پیام های پنهان و غیرمستقیم که تولیدکننده با بهره گیری از فنون اثرگذاری بر مخاطب در لایه ی زیرین تولیدات رسانه جاسازی کرده است . مانند : کلام ، رنگ ، نور و موسیقی

 

۴٫تولیدات رسانه ای را به یک همبرگر تشبیه کنید و لایه های آن را نام ببرید ؟

جواب : درهمبرگر یک لایه گوشت وسط آن است که همان “متن “است.

          یک لایه نان در پایین آن قرار دارد که همان “زیرمتن” است .

          یک لایه نان بالای آن قرار دارد که همان “فرامتن” است .  

 

۵٫فرامتن به چه عواملی مربوط است .

جواب : فرامتن به  عوامل محیطی و فرهنگ و وضعیت زمانی و مکانی مربوط است .

 

 1. متن را توضیح دهید .

جواب : به اطلاعت ظاهری هر پیام که اصل تولید محسوس و محصول رسانه ای است متن میگویند .

 

 1. زیرمتن به کمک چه عواملی رمز گشایی می شود ؟

جواب : زیر متن توسط تولید کننده به کمک فنون رسانه ای رمزگذاری ، و توسط مخاطب، بسته به دانایی وی رمزگشایی می شود .

 

 1. فرامتن به چه عواملی بر می گردد ؟

جواب : فرامتن به فرهنگ وضعیت زمانی و مکانی و عناصر بیرونی بر می گردد .

 

 

 1. متن تولید کننده ی چیست ؟

جواب : متن تولید کننده ی پیام به شکل صریح و بی واسطه است .

 

۱۰٫کدام قسمت از تولیدات رسانه ای ممکن است هدف هر پیام را به آن ضد  چیزی تبدیل میکند به مد نظر تولیدکننده اش بوده است .

جواب : فرامتن  ممکن است هدف هر پیام را به ضد آن چیزی تبدیل کند که مد نظر تولید کنند اش بوده است . 

 

 

درس 3

 

به نام خدا

درس۳:پنجگانه سواد رسانه

دراین درس  پنج عنصر رسانه ای میبینیم که:

۱٫محتوا(پیام)  ۲٫قالب(رسانه)  ۳٫فرستنده(مولف) ۴٫بستر(فرهنگ) ۵٫گیرنده(مخاطب)

رسانه دارای بعد های زیادی است که درباره هر کدام توضیح میدهیم:

(۱).محتوا:به هر چیزی محتوایی چسپیده است که به ما اطلاعات لازم را می دهد برای استفاده از ان،پیام نیز به ان میگویند.

(۲)قالب: هر چیز خوردنی،نوشتنی و…. هر قالب خاص خود را دارد اما رسانه نه پوشیدنی است نه خوردنی پس دلیل نمی شود که این از این قائده جدا باشد رسانه باقالب های زیادی سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و ….

بقیه عوامل را در درس بعد  میخوانیم.

نمونه سوالات تشریحی از درس ۳

۱٫پنجگانه سواد رسانه ای را نام ببرید؟

 . محتوا / قالب / فرستنده / گیرنده / بستر

۲ .عمومی ترین رسانه جمعی چه نام دارد؟

 تلویزیون

۳ .رسانه چند نوع مخاطب دارد ؟ نام ببرید

 . ۲ نوع . مخاطب فعال و مخاطب منفعل

۴ .سواد رسانه ای بر چه چیزی اصرار دارد ؟

 سواد رسانه ای اصرار دارد که مخاطبان منفعل را فعال . مخاطبان

را هوشمند و حتی مصرف کنندگان و تولید کنندگان خلاق شوند.

۵٫مهمترین عنصر خلاقیت در تولید چیست ؟

طراحی و تبلیغات

۶ .سواد رسانه ای همانند بسیاری از کارها نیازمند چیست ؟ چرا ؟

 نیازمند تمرین مستمر و مرتب است تا بتوان

به دانایی و توانایی رسید .

 

درس 4

 

به نام خدا

خلاصه درس چهار

تصاویرمعصوم نیستند یا بازنمایی است.

بازنمایی یعنی نشان دادن واقعیت به شکلی خاص.

البته بازنمایی این نیست که هر پیام ضد واقعیت مورد نظر یا کاریکاتوریاز ان باشد بلکه رسانه میکوشد

با استفاده از بازنمایی تفسیر وتحلیل خود را از واقعیت مورد نظر را به مخاطبان خود ارسلا کند طور

یکه او احساس تفاوت میان انها نکند واین هنر مخاطب است که تفاوت میان این دو را تشخیص دهد.

یکی از معروفترین بازنمایی هابازنمایی شاهنامه فردوسی است که رستم را به پهلوان داستان تبدیل کرده

است.

یکی دیگر از بانمایی ها زبان انگلیسی وکتاب های هالیوودی است در همه ی کتاب هاوفیلم های

هالیوودی که به زبان انگلیسی نوشته شده اندمی بینیم که همیشه انگلیسی زبانان در ارامش و خوشبختی

هستنداما ایا واقعن!!!!!!!!(واقعا) این گونه است؟ خیر در کشوری مانند امریکا که کشور ازادی هم نامیده میشود سالانه

هزاران خانواده به خاطر مشکلات فرزندانشان ازجمله : اعتیادبه مواد مخدر مورد ازار قرار گرفتن

دخترانشان بیبندو باری فرزندان در سن های میان ده تا بیست سال و…. رنج میبرند.

 

 1. بازنمایی یعنی چه؟

نشان دادن واقعیت به شکل خاص.

 1. رسانه ها با با دستکاری پیام ها روی مردم چه تاتیری میگذارند؟

تاتیری جدی بر روی افکار مردم .

 1. روش تشخیص پیام بازنمایی شده چیست ؟

 فرد مخاطب باید با هوشمندی و نقادی تفاوت میان واقعیت و بازنمایی را تشخیص دهد.

 1. رسانه با بازنمایی به دنبال چه هدفی است؟

 ارسال تفسیر خود از وا قعیت به طور اشکار وپنهان به ذهن مخاطبان.

 1. دکتر ساموعل کیینگ در کتاب جامع شناسی خود چه میگوید ؟

 ما جامعهای را که بدون خوانواده باشد سراغ نداریم.

 1. ایا بازنمایی تصوی ریعنی تغییر واقعیت ؟

خیر : تصویر بازنمایی شده تصویر تغییر یافته یی نیست بلکه بخشی ار یک واقعیت است .

 1. کار رسانه و بازنمایی چگو نه است ؟

 در هم امیخته است .

 1. اهداف افرادی که بازنمایی انجام میدهند چیست؟

گذاشتن تاتیر بر روی دیدگاه مخاطبان.

 1. در ذهن مردم روباه با چه ویزگی هایی تعریف میشود؟

 2. معلم ها در اتار رسانهای چگونه بازنمایی شده اند؟

درس 5

 

از بازنمایی تا کلیشه(درس پنج ام )

   کلیشه یا تفکر قالبی به انگلیسی( stereotype ) به یک نظر از پیش تشکیل‌شده در ذهن جمعی گروه‌هایی از جامعه اشاره دارد، که مانع قضاوت و شناخت منطقی افراد نسبت به دیگران شده و ویژگی‌های خاصی را به تمام اعضای یک گروه‌ دیگر یا مجموعه‌ای متفاوت نسبت می‌دهد. این امر سبب می‌گردد افراد برپایهٔ اطلاعاتی ناچیز و تصورهای کلیشه‌ای خود که غالباً برگرفته از جامعه و یا رسانه‌ها است، بدون آنکه شناخت کافی از دیگران داشته‌باشند، نسبت به آنها قضاوت کنند.

   این لغت اگر در معنی منفی آن به کار رود، فرضی ساده‌انگارانه، اغراق شده، و تحقیرآمیز را به اعضای یک گروه به‌دلیل عضویت در آن گروه نسبت می‌دهد. کلیشه‌ها احترام یا مشروعیت را از اشخاص به دلیل تعلّقشان به آن گروه می‌گیرند و یا برعکس، کلیشه مثبت احترام، ارزش و محبوبیتی غیرواقعی و برپایه‌ای غیرمنطقی برای عده‌ای بدون دلیل خاصی بوجود می‌آورند. به عنوان مثال قضاوت در مورد افراد برپایهٔ نوع لباس آنها و یا شکل ظاهری آنها.

   لغت لاتین معادل کلیشه کلمهٔ استریوتایپ می‌باشد، که استریو از ریشهٔ کلمه‌ای یونانی به معنی “سخت، مستحکم، غیرقابل تغییر” و کلمهٔ تایپ از ریشهٔ کلمه‌ای یونانی به معنی “تأثیر” می‌باشد. در نتیجه کلمهٔ استریوتایپ به معنی تأثیر غیرقابل تغییر (تأثیر مستحکم) می‌باشد.

   طبق یکی از تعاریف کلیشه، برای شکل‌گیری کلیشه دو نوع نگرش لازم است، وجود یک دیدگاه و طرزفکر درون‌گروهی و دیگری وجود یک دیدگاه و روش برون‌ گروهی.

   بدین ترتیب در ذهن هرکس، افراد گروهی که وی در آن قرار دارد افرادی طبیعی و برتر به نظر می‌رسند و گروه او گروهی به نظر می‌رسد که دیگران تمایل دارند در آن عضو باشند و باقی افراد، افراد بیرون‌ گروه او هستند که پست‌تر و پایین‌تر از افراد هم‌گروه هستند.

تأثیر ضمیر خودآگاه بر ناخودآگاه

   دیدگاه دومی که در زمینهٔ طرز شکل‌گیری کلیشه‌ها وجود دارد، نقش ناخودآگاه را در این مورد پررنگ می‌داند. برطبق این نظریه کلیشه‌ها به طور کامل توسط ناخودآگاه انسان شکل می‌گیرند، بدین ترتیب که انسان‌ها در خودآگاه با افکار متفاوتی روبرو می‌شوند، اگر این افکار به‌طور مداومی تکرار شوند، رفته‌رفته این طرز تفکرها از ضمیر خودآگاه فرد به ضمیر ناخودآگاه او منتقل می‌شوند. ضمیر ناخودآگاه نیز با توجه به تأثیرپذیری که از خودآگاه گرفته‌است در ملاقات‌ها با دیگر افراد برای آنکه هرچه سریعتر بتواند به قضاوتی از طرف مقابل دست‌یابد بر پایهٔ تفکرات پیشین فرد نسبت به دیگران قضاوت سریع‌تری را ارائه می‌دهد، تمام این مراحل بدون آنکه فرد متوجه شود در ذهن او شکل می‌گیرند.

   خود کلیشه سازی اصطلاحی است که به عنوان بخشی از فرضیه خود طبقه بندی مطرح شده است و در واقع توصیف کننده فرایندی است که در طی آن شخص تصویری که از خود می‌بیند بیشتر سازگار با کلیشه‌هایی می شود که در ارتباط با عضویت او در یک گروه اجتماعی وجود دارد. خود – کلیشه سازی را شاید بتوان نتیجه مسخ شخصیت دید، که در آن شخص خود را به جای فرد برجسته در گروه می‌گذارد.

   اگر چه به صورت معمول، خودپنداری فعال انسان ترکیبی است از هویتی که در طی شرایط بروز می‌کند و به صورت مستمر در دسترس است، پدیده خود – کلیشه سازی باعث می‌شود که خودپنداری فعال شخص بیشتر به کلیشه‌های شخصیتی یک فرد برجسته در گروه شباهت پیدا کند. به این صورت که، با خود – کلیشه سازی، شخصی که عضو یک گروه است، ممکن است از طریق بروز رفتارهایی که مخصوص به آن گروه است، شروع به گرفتن خصوصیات آن گروه کند. در واقع با نشان دادن چنین خصوصیاتی، فرد احساس می‌کند که بیشتر با نیازها و نگرش آن گروه هماهنگ شده است.

 

   بزرگ شدن هویت اجتماعی فرد می‌تواند به طور مستقیم روی افول هویت شخصی او تاثیر بگذارد. در اصل، احساس فرد برای انطباق با اهداف گروه و هویت درک شده از آن، تبدیل به مسئله‌ای مهم تر می‌شود وقتی که صحبت عقاید و رفتار به میان می‌آید. با در نظر گرفتن این تمایز، خود – کلیشه سازی منعکس کننده دیدگاه‌های قراردادی در یک گروه است که به صورت کلی توسط اعضای گروه پذیرفته می شود.

 

کلیشه قومی یا کلیشه نژادی

    مجموعه از باورها در مورد ویژگی‌های نوعی یک گروه قومی یا یک نژاد است، این کلیشه‌ها معمولاً درباره شرایط آنان و باورهای فرهنگی آنان است که می تواند شامل زبان، سادگی و یا سر خصوصیت‌ها باشد. کلیشه‌های ملیتی می‌توانند راجع خود یک ملت باشند و یا می‌توانند درباره سایر ملل باشند. برخی از این کلیشه‌ها میتوانند در نگهداری هویت ملی یاری‌رسان باشند.

   بسیاری از کلیشه‌ها قومی خود را در جوک‌های قومیتی نشان می‌دهند و برخی از آنان در سطح مختلف توهین‌آمیز محسوب می‌شوند.

 

نمونه سوالات درس پنجم

 

 • تعریف کلیشه چیست ؟

 

 • آیا کلیشه ها صرفاً منفی هستند ؟ ( با ذکر مثال )

 

 • تاثیر ضمیر نا خود آگاه در شکل گیری کلیشه ها چیست ؟

 

 • خود کلیشه سازی به چه معناست ؟

 

 • کلیشه های قومیتی یا کلیشه های نژادی را با ذکر مثال توضیح دهید ؟

 

 • معادل واژه کلیشه در زبان لاتین چیست و به چه معناست ؟

 

 • دو نمونه از کلیشه هایی را که در جامعه ما رواج دارند را مثال بزنید ؟

 

 • عنصر ………………… در ایجاد کلیشه نقشی کلیدی دارد .

 

 • کلیشه ها منعکس کننده …………………. در یک گروه است .

 

پاسخ سوالات

 

۱٫کلیشه یا تفکر قالبی به یک نظر از پیش تشکیل شده در یگ گروه که مانع از قضاوت اقلانی و منطقی آنها در مورد اشخاص یا دیگران میشود.

 

۲٫خیر- برای مثال احترام به دبیر زمانی که وارد کلاس میشوند همه دانش آموزان ه احترام او بر میخیزند.

 

۳٫کلیشه ها در واقع از ضمیر ناخود آگاه شکل میگیرند به طوری که افکار رفته رفته از ضمیر خود آگاه به نا خود آگاه منتقل میشوند.

 

۴٫کلیشه هایی است که طی آن شخص تصویری که از خود میبیند بیشتر سازگار با کلیشه هایی است که در ذهنش است.

 

۵٫مجموعه از باور ها در مورد یک قومیت و گروه مشخص که باورها و فرهنگ آنها را نشانه میگیرد.

 

۶٫stereotype   به معنای تاثیر مستحکم

 

۷٫کلیشه در مورد افراد ثروت مند که آنها اختلاص گر هستند  و…….

 

 1. تکرار

 

 1. دیدگاه های قرار دادی در یک گروه است

                                       تهیه کنندگان :امیر حسین میرزازاده . آرش زارع . علی باقری

 
 

درس 6

درس نامه درس ۶ تفکر وسواد رسانه ای

از گذشته تا به امروز تفاوت هایی بین زن ها و مرد ها وجود داشته و وجود دارد .

تحقیقات جان برگر و اروینگ کافمن و لورا ماروی نشان میدهد که در بیشتر کشور ها مرد سالاری وجود دارد حتی در نقاشی های کلاسیک و سینمای هالیوود ، برای مردان ارزش بیشتری نسبت به زنان قایل هستند برای مثال مردان اغلب قوی تر معرفی میشوند .

آگی های تبلیغات می خواهند مردان متقاعد کنند تا به تمام محصولات معرفی شده علاقه نشان دهند و به همین منظور بدن های مردان را جذاب و اغراق آمیز نشان میدهند .

آلیس واکر در مورد دختران و زنان می گوید : دختران از کودکی یاد میگیرند که هیچ چیزی برای انان جز قیافه مهم نیست و همچنین پسران یاد میگیرند که ظاهر دختران مهم ترین چیز در ارتباط با انان است .

 

سوالات تستی درس ۶ :

۱- لورا ماروی این موضوع راکه( زنان آموخته اند خود را از بیرون تماشا کنند ) در فیلم های هالیوود در چه سالهایی بررسی کرده ؟

الف)۱۹۵۰-۱۹۶۰    ب)۱۹۴۰-۱۹۴۵    ج)۱۹۳۰-۱۹۳۹     د)   ۱۹۶۳ -۱۹۷۰

۲- آگهی های بازرگانی مردان متقاعد میکردند از چه محصولاتی استفاده کنند ؟

الف)بهداشتی پوست و مو  ب)لباس های گران قیمت   ج)ماشین های زیبا  د)الف و ب

۳-آلیس واکر چه چیزی را متهم اصلی این جریان می داند؟( زنان آموخته اند خود را از بیرون تماشا کنند )

الف)مردم          ب)کشور های بیگانه      ج)رسانه ها        د)تبعیض های جنسی

۴- باتوجه به نظر آلیس واکر چه چیزی برای دختران مهم است ؟

الف)ظاهر             ب)لباس و پوشش        ج)رنگ مو و …….         د)ب و ج

۵- چه رسانه هایی میتوانند این مطلب (برای دختران هیچ چیزی برای آنان، جز ظاهر (قیافه و هیکل) مهم نیست و برای پسران ظاهر دختران، مهم ترین چیز در ارتباط با آنان ) را به ما نشان دهند ؟

الف)تبلیغ ها         ب)فیلم ها       ج)بازی های رایانه ای      د)هر سه مورد

 

سوالات تشریحی درس ۶ :

۱- مردان در نقاشی کلاسیک و سینمای هالیوود اغلب چه ویژگی های دارند؟(ص۴۰ خط ۳ و ۴)

مردان اغلب افرادی قوی معرّفی شده اند که در کنار

دیگر نقشهای هدفمند و ارزشمند اجتماعی، نگاهی فعّال و تیزبین دارند.

۲- لورا ماروی در مورد نگرش حاکم بر سینما چه اعتقادی دارد؟(ص۴۰ خط ۶و۷)

معتقد » لورا ماروی «

است که نگرش حاکم بر سینما مردسالارانه است، و این در حالی است که شخصیت های زنان، اغلب منفعل هستند. این نگرش ها توسط سینما در طول زمان به مخاطب منتقل می شود.

۳- در دهه ۱۹۸۰ سفارش دهندگان اگهی های تبلیغاتی چه هدفی داشتند؟ (ص۴۰ خط۱۱ و ۱۲)

می خواهند مردان را متقاعد کنند که به تمام محصولات مصرفی علاقه نشان دهند )از لباس های گران قیمت تا محصولات بهداشتی پوست و مو(؛ ویژگی ای که درگذشته بین زنان رواج داشت.

۴- رسانه ها در زندگی ما چه تاُثیری می گزارند؟

(ص۴۱ خط۲۰ و ۲۱)

رسانه ها محتوایی را عرضه می کنند که جامعه ما و سیاست ما را شکل می دهند و مهم تر از همه فکر،زندگی و احساسات بچه های ما را شکل می دهند.

 ۵- رسانه ها برای دختران و زنان چه می گوید؟

(ص۴۲ خط ۵ و ۶) 

رسانه ها برای دختران و زنان چنین می گوید: دختران این پیام مهم و سرنوشت ساز را از سنین پایین کودکی می آموزند که هیچ چیزی برای آنان، جز ظاهر )قیافه و هیکل( مهم نیست و ارزش و دنیای آنها به این موضوع بستگی دارد.

۶- چه رسانه هایی این مطلب (ظاهر دختران مهم ترین چیز در ارتباط با انهاست) را منتشر می کنند؟

(ص۴۲ خط۸ و ۹)

این مطلب را از تبلیغ ها، برنامه های

تلویزیونی، فیلم ها، بازی های رایانه ای و هر جایی که نگاه می کنیم، می گیریم

۷-رسانه ها به ما چه چیزی را می آموزند؟

(ص۴۲ خط ۹ و ۱۰)

        رسانه ها به ما میآموزند که مهم نیست خانم ها چه موفقیت هایی داشته اند؛ مهم نیست که چه کار کرده اند؛ ارزش آنها به این است که چه ظاهری دارند. از نبوغ خانم ها هیچ گونه قدردانی نمی شود. همه چیز در ارتباط با بدن و ظاهر آنها است! هیچ چیز در ارتباط با مغز نیست

 

درس 7


-

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

-

درس 8

به نام خدای زیبایی آفرین

تهیه کننده:محمدرضاعسکری

جزوه ی درس هشتم تفکرورسانه

اقناع به معنای قانع کردن و وادار کردن گروهی ازافراد به پذیرفتن یک نظر یا عقیده است که مبلغ یک پیام می خواهد.همه ی ما در زندگی روزمره از فنون اقناع استفاده می کنیم تا دیگران نظر ما را بپذیرند یا کاری که می خواهیم را انجام دهند.یکی از مهم ترین فنون اقناع فن ارابه یا واگن است .در این فن مردم تصور می کنند چون همه ی افراد در حال انجام کاری یکسان هستند یا نظری یکسان را پذیرفته اند آن ها نیز باید آن کار را انجام دهند تا از بقیه عقب نمانند و سود بیش تری به دست بیاورند.در واقع دلیل نام گذاری این فن هم همین است چنان که گویا افرادی بر سر رسیدن به یک ارابه یا واگن که قصد حرکت دارد مسابقه گذاشته اند و اگر دیربرسند جا خواهند ماند.

سوالات تشریحی:

۱-یکی از مهم ترین فنون اقناع چه نام دارد؟

۲-فن ارابه- واگن را تعریف کنید؟

۳-چرا بسیاری از مردم از فن ارابه- واگن تبعیت می کنند؟

۴-داستان ملانصرالدین نشانه ی چه ویژگی افراد است؟

 

۵-رسانه ها چگونه از این فن استفاده می کنند؟

۶-دلیل نام گذاری این فن به این صورت چیست؟

پاسخ سوالات تشریحی:

۱-یکی از مهم ترین فنون اقناع فن ارابه یا واگن است.

۲-یکی از مهم ترین فنون اقناع است که باعث می شود فرد همان کاری را بکند یا نظری را بپذیرد که فکر می کندهمه ی افراد آن را انجام می دهند یا می پذیرند.

۳-زیرا مردم فکر می کنند که اگر از این فن تبعیت نکنند از دیگران عقب خواهند ماند.همچنین زیادی تعداد افراد را دلیل بر درستی و خوبی آن موضوع می پندارند.

۴-این داستان نشانه ی ضعف شخصیتی افرادی است که بجای تفکر و تحقیق درباره ی آن موضوع به شمارش طرفداران آن بسنده می کنند.

۵-رسانه ها این طور وانمود می کنند که چون همه در حال انجام کار واحدی هستند شما هم اگر می خواهی از سود آن بهره مند شوی باید هم رنگ جماعت شوی.

۶-در این فن گویا افرادی برای رسیدن به یک ارابه یا واگن که قصد حرکت دارد  با هم مسابقه گذاشته اند که اگر عجله نکنند و دیر برسند جا خواهند ماند.

 

سوالات تستی:

۱-فن اقناع به کار رفته در داستان ملانصرالدین چیست؟

۱-ارابه-واگن□        ۲-تکرار□              ۳-مقایسه□            ۴-هیچکدام□

۲-در چه صورتی نظر اکثریت ملاک است؟

۱-خرید یک کالا□    ۲- پذیرفتن عقیده□     ۳-صحت یک خبر□    ۴-رای گیری برای انجام کاری□   ۳-چرا بسیاری از افراد از فن ارابه –واگن تبعیت می کنند؟

۱-زیرا تعداد افراد را دلیل برصحت موضوع می دانند.□

۲-تصور می کنند اگر همرنگ جماعت نشوند از بقیه عقب می مانند.□

۳-در پی دستیابی سریع تر و سود بیشتر از آن چیز هستند.□

۴-همه ی موارد.□

۴-اقناع به چه معناست؟

۱-وادار کردن افراد به پذیرفتن چیزی (به میل خودشان)□

۲-وادار کردن مردم به انجام کاری (به میل خودشان)□

۳-قانع کردن افراد□

۴-هر سه مورد□

پاسخ سوالات تستی:

۱-گزینه ی یک          ۲-گزینه ی چهار

 

۳-گزینه ی چهار        ۴-گزینه ی چهار

احتمالا با همکاری اقایان:

محمد رضا عسکری.حسین شکور.احسان مستدعی

 

 

درس 9

 

نمونه سوالات تشریحی:

۱-هرپیام رسانه ای بایدچگونه ارائه شود؟

۲-تولیدکنندگان پیام های رسانه ای چگونه قالب های مناسبی برای انتقال پیام انتخاب میکنند؟

۳-پیام رسانه ای که مادریافت میکنیم طی چه مراحلی به دست ما رسیده است؟

۴- چهارمورد رسانه را نام ببرید .

۵-جمله((هرپیام دارای یک متن است اما الزاما نوشتاری نیست. ))یعنی چه؟ان را در یک سطر شرح دهید.

۶-بروز ترین و پرکاربردترین روش برای انتقال پیام چیست؟

۷-با توجه به خلاصه ای که از درس بیان شد،به نظر شما متن های نمادین چه نوع متن هایی هستند؟توضیح دهید ونام ببرید.

۸-به نظر شما مهندسان پیام به چه کسانی اشاره دارد؟

۹-طراحان پیام چگونه پیام خود را به مردم میرسانند؟(منظور ار پیام پیام های از نوع تصویری است)

۱۰-به نظر شما سواد بصری چیست؟در یک سطر توضیح دهید.

 

چند سوال تستی:

۱-با توجه به درسنامه،یکی از مواردی که میتواند باعث تاثیرگذاری پیام شود چیست؟

الف)طنز بودن پیام           ب)سادگی پیام             ج)زیبایی پیام                  د)صداقت در پیام

۲-با توجه به تصویر صفحه۶۲ کتاب درسی،به نظر شما پیامک های تبلیغاتی جز کدام دسته از موارد زیر است؟

الف)تارنما/وبسایت           ب)جست وجو                ج)پست های الکترونیکی       د)رسانه های نابرخط(افلاین)

۳- تمام تولیدات رسانه ای مانند مقالات روزنامه برنامه های تلوزیونی وکتاب هاکه تنها برخی از موارد رسانه ای هستند همانند…….و………ساخته می شود.

الف)کوچه هاوپارک ها       ب)ساختمان هاوخیابان ها       ج) ساختمان ها و بزرگراه ها     د)کوچه ها وبزرگراه ها

۴- تولیدکنندکان بیام های رسانه ای با توجه به……….و……….و…………قالب مناسبی برای انتقال بیام انتخاب میکنند

الف) پیام مورد نظر-امکانات-محدودیت های هر رسانه            ب)نیازها-امکانات-عقاید

ج)اعتقادات-عقاید-محدودیت های هر رسانه                          د)پیام موردنظر-امکانات-نیازها

۵-با توجه به متن کتاب، هر بیام رسانه ای دارای………است.

الف)محدودیت                      ب)یک متن                        ج)یک پیام               د)چند بعد

 

پاسخ سوالات تشریحی:

جواب۱: هر پیام رسانه ای بایدبازبان وقالب مناسب خودش ساخته وارائه شود.

جواب۲: باتوجه به پیام مورد نظرو امکانات و محدودیت های هر رسانه قالب مناسبی برای انتقال پیام انتخاب میکنند.

جواب۳: توسط شخص واشخاصی نوشته شده،تصاویر توسط شخص یا اشخاصی گرفته شده،ویک نفر خلاق آنها را کنار هم قرار داده است آنچه اتفاق میافتد این است که هر آنچه توسط تعدادکمی از افراد ساخته میشود،برای بقیه افراد یک پیام عادی تلقی میگردد.

جواب۴: مقالات روزنامه برنامه های تلوزیونی و کتاب ها

جواب۵:هر پیام رسانه ای دارای یک متن است، ولی این متن، الزاماً نوشتاری نیست! به بیان دیگر، متن رسانه ای همان طور که می تواند متن نگارشی شبیه یک کتاب باشد، می تواند متن تصویری و حتّی متنی نمادین، چون چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی یا متنی صوتی باشد.

جواب۶: امروزه، یک تصویر یا فیلم، روش مهم و پرکاربردی برای انتقال پیام، و دیدن آنها دقیقاً نوعی

مطالعه است.

جواب۷:متن های نمادین متن های هستند که با تمام کوچکی خود پیام های بزرگی به مردم میرسانند.مانند شعار ها یا پیام های تبلیغاتی.

جواب۸:در این درس مهندسان پیام منظور از کسانی است که پیام را طراحی میکنند مانند روزنامه نگارها،مدیران شبکه های اجتماعی و تلوزیونی و مدیران سایت های اینترنتی و …..

جواب۹:طراحان پیام با خلاقیت خاص خود تصاویر را کنار هم قرار میدهند وبسته به نیاز خودشان پیام تصاویر را تغییر یا ویرایش میدهند.

جواب۱۰: سواد بصری یعنی اینکه بتوانیم خوب ببینیم و با چشمانی بازجزئیات را  از کلیات تصویر یا فیلم تفکیک کنیم.ودر ادامه با تفسیر انها بتوانیم نتیجه مطلوب را از پیام بگیریم.توجه داشته باشید که این نتیجه صرفا همان نتیجه ای نیست که طراحان پیام سعی دارند به ما بقبولانند و برداشت ما از تصویر میتواند با اهداف  طراحان مغایرت داشته باشد.

 

پاسخ سوالات تستی:

جواب۱:ب              جواب۲:د              جواب۳:ج                 جواب۴:الف           جواب۵:ب

به کوشش:

پوریاپرتوی ، محمد منصوری ، علی خلیلی و علی زرینی

 

رود باش و گذر کن،مرداب از یکجا ماندن گندیده است.

از حسن توجه شما

سپاس!

 
 

درس 10

 

۱- بیشتر پیام های رسانه ای برای کسب  چه چیزهایی ساخته و فرستاده شده اند؟

 برای کسب قدرت و ثروت ساخته و فرستاده شده اند.

 

۲- اغلب رسانه های دنیا ابتدا چه نوع موسساتی بودند و امروزه به چه محلی تبدیل شده اند؟

 ابتدا موسساتی درآمدزا و به محل عرضه ی تبلیغات تجاری تبدیل شده اند.

 

۳- بخش زیادی از برنامه های تلوزیونی را چه چیزی  تشکیل میدهند؟

 تبلیغات

حمایت مالی

۴- آنچه مردم بیشتر از آن در رسانه بی اطلاع هستند چیست؟

این است که کاری که به واقع از طریق رسانه ها انجام میشود تنها تبلیغ کالا نیست بلکه جذب مخاطب و عرضه ی آنها به تبلیغ کنندگان است.

 

۵- مدیران شبکه های توزیونی چه کار هایی انجام میدهند تا کالاهای تجاری خود را تبلیغ کنند؟

 زمانی خاص و ناشران ، فضایی معین را در اختیار حامی مالی ( اسپانسر ) قرار میدهند.

 

۶- تبلیغ کالاهای تجاری به چه گونه ای است؟

 با استفاده از شیوه های اقناعی به گونه ای انجام میشود که ما را وسوسه کند تا آن را بخریم.

 

۷- با ظهور چه چیزی استفاده از شیوه های اقناعی به طوری چشمگیر تغییر یافت؟

درس 11

هرکس برای چگونگی انتخاب وچینش خبرها براساس دیدگاه هاوارزش های خود عمل می کند۰

همیشه همه ی اخبارها به طور مشابه نیستند۰بسیاری ازخبرگزاری ها وشبکه ها ی خبری خودرا کاملا بی طرف می دانند ولی هرتولیدکننده رسانه ای باید برای تولیدات خود دست به انتخاب بزنندوبه اخبار منحصرنیست ودرموردهمه ی تولیدات رسانه ای مصداق دارد۰

بیشتر رسانه ها برفکر مردم تاثیر می گذرد۰

سوالات تشریحی

۱‍‍‍‍ ‍‍‍‍-شورای سر دبیرخبری اخباری که به دستش میرسد چه کار می کند۰

۲-هرکس برای چگونگی انتخاب وچینش خبر ها بر اساس چه عمل میکند۰

۳-دیدگاه ها وارزش های تولید کننده ی پیام درانتخاب  به چه چیزهای دخالت دارد۰

۴-ایا همه ی اخبار ها مشابه اند۰

۵-ایا رسانه ها بی طرفند۰

۶-هرکس برای چگونگی انتخاب وچینش خبرهابراساس دیدگاه ها وارزش خود عمل می کند مثا ل بزنید۰

۷-ایا همه ی خبرهای که به ما می رسد واقیعت دارد۰

سوال خارج ازکتاب

۸-سه مرحله اول نوشتن پیام را بنویسد۰

۹-جمع اوری خبر از چه راهی صورت می گیرد۰

۱۰-ایا رسانه ها برمردم تاثیر می گذارد۰

جواب سوالات تشریحی

ج۱-اخباری که به دستش می رسد اولویت بندی می کند۰

ج۲-براساس دیدگاه ها وارزش خود عمل می کند۰

ج۳-به کلمات وتصاویروصداهاوهمه ی ابزاری که برای انتقال یک پیام رسانه ای به کار می رود۰

ج۵-خیر-زیرا برای نوشتن خبر باید حتما به یک طرف گرایش یافت۰

ج۶-مثلاکسی که به اخبارسیاسی را مهم تر می داند نسبت به کسی که ورزش برای ارزشمند است ازترتیب متفاوتی برای چینش اخبار واختصاص زمان استفاده میکند۰

ج۷-خیر – زیراچند نفر پیام را می نویسندشاید خبر ها متفاوت باشند۰

ج۸-انچه  می خواهیم دربارهی ان بنویسیم انتخاب کنیم-مشخص کنیم دربارهی چه مینویسیم-جمع اوری خبر

ج۹-اینترنت-مقاله-مصاحبه و۰۰۰

ج۱۰-بله

سوال تستی

۱-هرکس برای انتخاب خبر برچه اساسی انتخاب می کند۰ 

الف-دیدکاه ها            ب-عقل               ج-ارزش ها                د-گزینه الف وج

۲- کدام ایه قران درمورد تحقیق خبر ها اشاره می کند۰

الف-ابراهیم               ب-حجرات            ج-زمر                     د-بقره

۳-ایا خبر گذاری ها بدون جهت گیری عمل می کنند۰  الف –درست     ب-نادرست

۴-ایا رسانه ها برما تاثیر می گذارند۰   الف-درست   ب- نادرست

جواب سوالات تستی

۱-د

۲-ب

۳-ب

۴-الف

 

 

 

چت و بررسی در باره ی این مطلب

 

 

برای حمایت از ما نظر بدهید

 

 

 

۳۰ نظر

سوالات متن درس جغرافیای ایران عمومی و دهم تجربی

به ادامع مطلب بروید

 

۱۰ نظر

انشا درباره درد دل یک موش آزمایشگاهی

انشای طنز و غیر طنز درد دل یک موش آزمایشگاهی صفحه 55 کتاب مهارت های نوشتاری نهم

انشا طنز و غیر طنز درد دل یک موش آزمایشگاهی صفحه 55
نام انشا: درد دل یک موش آزمایشگاهی. درس: صفحه ۵۵ کتاب مهارت های نوشتاری نهم. موضوع دردل یک موش آزمایشگاهی (غیر طنز):. یک روز که در آزمایشگاه نشسته بودم دوست ...

انشایی طنز درباره درد دل یک موش آزمایشگاهی با خودش

 انشا طنز و غیر طنز درد دل یک موش آزمایشگاهی صفحه ۵۵ کتاب مهارت های نوشتاری نهم … محبسی کوچک و شیشه ای حکمی داده اند به امسال من که در آن محکمه ...

انشا با موضوع درد و دل یک موش آزمایشگاهی با فضای طنز

 انشا طنز و غیر طنز درد دل یک موش آزمایشگاهی صفحه 55 کتاب مهارت های نوشتاری نهم … موضوع دردل یک ...

انشایی طنز درباره درد دل یک موش آزمایشگاهی با خودش

انشایی طنز درباره درد دل یک موش آزمایشگاهی با خودش .... دانلود فیلم عروس خجالتی · انشا درباره درد دندان با رعایت ساختمان بند · قسمت آخر سریال هندی زبان عشق چی میشه ...

انشا درباره موش آزمایشگاهی انشا درد دل یک موش آزمایشگاهی

انشا درباره موش آزمایشگاهی انشا درد دل یک موش آزمایشگاهی سلام . من یه موض آزمایشگاهی سفید هستم تعدادی مارو به استخر آبی انداختند و زمان گرفتن تا ببینن چند ساعت ...
enshayab.ir

 

***برای مشاهده کامل متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید***

 

 

 

نام انشا:درد دل یک موش آزمایشگاهی

درس:صفحه 55 کتاب مهارت های نوشتاری نهم 

موضوع:درد دل یک موش آزمایشگاهی (غیر طنز)

 

یکروز که در آزمایشگاه نشسته بودم دوست قدیمی من امیر علی که آزمایشگاه دارد به خاطرم آمد و دلم میخواست به دیدار او بروم و سری به آزمایشگاهش بزنم؛به همین خاطر به آنطرف »آزمایشگاه» رفتم.از دیدن هم لبخند بر روی لب هایمان نشست.
گفت:ای دوست عزیزم کجا بودی خیلی برایت دل تنگ بودم؟
گفتم:شرمنده ای عزیز چون من درگیر کار بودم.در حین صحبت چشمم به موشی که در داخل قفس شیشه ای بود افتاد غمگین در کنجی خلوت کرده بود به دیدار او رفتم تا دلیلش را جویا شوم

گفتم:ای موش تو را چه شده؟

گفت:تا حالا در قفسی تنها مانده ای؟ محبسی کوچک و شیشه ای حکمی داده اند به امسال من که در آن محکمه خودم نیز حضور نداشته ام. چه بخواهیم و نخواهیم از حکم محکمه ابد خورده به پیشانی های ماها. از شگرف های دنیا بی خبر مانده ایم تنهای تنها در قفس. حال بگو ای رفیق آشنا این دلی که ما داریم دل نیست؟ دل شکستن در نظرها عیب نیست؟

روبه دوستم کردم و گفتم:امیرعلی؟این بیچاره به تو چه کرده؟ چرا در قفس زندانی کرده ای؟ او رو به من کرد و گفت:اگر او نباشد من چه طور کار هایم را انجام دهم؟

گفتم:خوب او چکار کند؟ باید جرم کار تورا بکشد؟ گفت: باشه به خاطر تو آزاد می کنم دیگر آزمایشی در مورد موش
ندارم وقتی که روبه موش کردم در چشم هایش نور امیدی را دیدم که می درخشید.

--------------------------------------------------------------

انشا شماره 2 درد دل یک موش آزمایشگاهی:

سلام  من یه موش آزمایشگاهی سفید هستم

تعدادی از ما رو به استخر آبی انداختند و زمان گرفتن تا ببینن چند ساعت دوام میاریم حداکثر زمانی رو که تونستیم دوام بیاریم 17 دقیقه بود.

سری دوم موشها رو با توجه به اینکه حداکثر 17 دقیقه می تونن زنده بمونن به همون استخر انداختن اما این بار قبل از 17 دقیقه نجاتشون دادن.

بعد از اینکه زمانی رو نفس تازه کردن دوباره اونها رو به استخر انداختن.حدس بزنید چقدر دوام آوردن؟

26 ساعت !!!!!!!!!!!!

بعد از بررسی به این نتیجه رسیدن که علت زنده بودن موش ها این بوده که اونها امیدوار بودن تا دستی باز هم اونها رو نجات بده

ما موش های آزمایشگاهی خیلی باهوش هستیم.

 

منبع: درسکده

نویسنده : احسان عباسی نیا
موضوع: انشا , پایه نهم ,
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 فروردین 1396 ساعت: 17:55
برچسب ها : درد دل یک موش آزمایشگاهی , انشا درباره درد دل یک موش آزمایشگاهی , انشا در مورد درد دل یک موش آزمایشگاهی , انشایی درباره درد دل یک موش آزمایشگاهی , انشای درد دل یک موش آزمایشگاهی , انشا پایه نهم در مورد درد دل یک موش آزمایشگاهی , انشا مهارت های نوشتاری در مورد درد دل یک موش آزمایشگاهی , انشای زیبا درباره درد دل یک موش آزمایشگاهی , در مورد درد دل یک موش آزمایشگاهی انشا بنویسید , انشاء درباره درد دل یک موش آزمایشگاهی , مهارت های نوشتاری پایه نهم , درد دل یک موش آزمایشگاهی را توصیف کنید , انشا در مورد درد دل یک موش آزمایشگاهی بنویسید , تحقیق درباره درد دل یک موش آزمایشگاهی , تحقیق در مورد درد دل یک موش آزمایشگاهی , انشای طنز و غیر طنز درباره درد دل یک موش آزمایشگاهی , انشای غیرطنز درمورد درد دل یک موش آزمایشگاهی , انشای غیرطنز درباره درد دل یک موش آزمایشگاهی , انشای طنز در مورد درد دل یک موش آزمایشگاهی ,
۰ نظر

دانلود کتاب کار علوم نهم خیلی سبز (رایگان)

کتاب کار علوم نهم خیلی سبز

کتاب کار علوم نهم خیلی سبز

دانلود کتاب کار علوم خیلی سبز پایه نهم – دانلود کتاب های پایه نهم – دانلود کتاب کار – دانلود کتاب خیلی سبز

مقطع و گروه آزمایشی( دوره اول آموزش متوسطه پایه نهم )

محتوای مطالب( کتاب کار پایه ) شامل ۱۵ فایل از کتاب علوم نهم

موضوع( کتاب کار علوم پایه خیلی سبز پایه نهم )

 

توجه : فایل ها بصورت PDF هستند.

کتاب مورد نظر را از کادر زیر دانلود کنید .

حجم : ۳۳ مگابایت
 
 
 
 
 
 
 
بخش بخش
 
درس اول:
درس دوم:
درس سوم:
 
درس چهارم:
درس پنجم:
درس ششم:
درس هفتم:
درس هشتم:
درس نهم:
 
درس دهم:
درس یازدهم:
درس دوازدهم:
درس سیزدهم:
درس چهاردهم:
درس پانزدهم:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سلام بر شما عزیزان.

pdf رایگان کتاب کار ریاضی خیلی سبز

"هزینه استفاده تنها با 4 صلوات"

خیلی سبز هفتم

خیلی سبز هشتم

خیلی سبز نهم

 

 

 

 

 

۱۷ نظر

زنگ موبایل عامر (امیر) ، کمال ، نیهان(اکیا) در سریال اکیا (kara sevda) عشق بی‌پایان + زنگ آهنگ تارک (تانر)

 

 

دانلود زنگ موبایل آسو

 

 

 

دانلود زنگ موبایل عامر (امیر)

 

 

 

 

دانلود زنگ موبایل کمال

 

 

 

 

 

دانلود زنگ موبایل اکیا (نیهان)

 

 

 

 

 


دانلود زنگ موبایل تارک (تانر)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sadasardanesh.blog.ir :رمز فایل

 

 

 

 

زنگ خور اپل - آیفون - ios - ساده - اکیا - کارا سودا - عامر - امیر کوزجو اوغلو - سریال کارا سودا - اکیا -


تانراکیازنگ خور اکیاآهنگ کوتاهجم تی ویداداش کمالکارا سودااوکیازنگ خور گوشی تانرتانر سویدرهپخش آنلاینتاریک کارا سودانیهانگوشی تانر

زنگ خور اپل - آیفون - ios - ساده - اوکیا - کارا سودا - تانر - اکیا - زنگ خور اکیا - آهنگ کوتاه - جم تی وی - داداش کمال - کارا سودا - اوکیا - زنگ خور گوشی تانر - تانر سویدره - پخش آنلاین - تاریک کارا سودا - نیهان - گوشی تانر

زنگ گوشی اکیا - جم تی وی - ملایم - بی کلام - کارا سودا - آسو - اکی

ا - زنگ خور اکیا - آهنگ کوتاه - جم تی وی - کارا سودا - اوکیا - زنگ خور گوشی آسو - پخش آنلاین - زنگ خور سریال اکیا - سریال اکیا - گوشی آسو - ملیسا آسلی پاموک

تیتراژ - سریال ترکی - کارا سودا - اکیا

 

 

برای حمایت از ما نظر بدهید

۴۲ نظر

نمونه سوالات تستی درس به درس عرب نهم 1-2-3-4-5-6-7-8-9

برای دریافت هرنمونه سوال بر روی لینک نوشته مربوط به آن کلیک نمایید . 
 
 
 
اگر شما نهمی های عزیز اینpdf را خوب مطالعه کنید می توانید در امتحان نوبت اول بالای18را تضمین کنید.
 
 
 
 
 
نایت اسکین
 
 
 
نایت اسکین
 
 
 
نایت اسکین
 
 
 
 
 
نایت اسکین
 
 
 
نایت اسکین
 
 
 
نایت اسکین
 
 
نایت اسکین
 
 
 
نایت اسکین
 
 
 

 
 
 
 
 

چت و بررسی در باره ی این مطلب

 
 
 
برای حمایت از ما نظر دهید  
۵ نظر

تعریف قالب های شعری ، غزل ، قصیده ، قطعه ، مثنوی

بخش اول

(خلاصه شده)

1-تعریف غزل

غزل شعری است که قافیه های آن در مصراع اول و تمام مصراع های زوج تکرار میشود و معمولاً موضوع آن عاشقانه و یاد ایام جوانی است.

نام شاعرانی که از این قالب استفاده میکردند : حافظ و سعدی

و تعداد بیت های آن معمولاً 5 الی 14 بیت است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ @

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

 

 

2-تعریف قصیده

قصیده شعری است که قافیه های آن مانند غزل در مصرای اول و بیت اول و تمام مصرا های زوج تکرار میشود م موضوع آن وصف طبیعت و پندواندرز،مدوستایش و مسائل اخلاقی است.

نام شاعرانی که از این قالب استفاده میکردند : سعدی و انوری

و تعداد بیت های آن معمولاً 6 الی 70،80 بیت است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ @

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

 

 

3-تعریف قطعه

شعری است که قافیه های آن فقط در مصرا های زوج تکرار میشود و موضوع آن پندواندرز و مسائل اخلاقی است.

نام شاعری که از این قالب استفاده میکرد : پروین اعتصامی

بیشتر شعر های اعتصامی حالت مناظره دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ @

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

 

 

4-تعریف مثنوی

شعری است که هر بیت قافیه جداگانه دارد وبرای سرودن منظومه های بلند و داستانی مناسب است .

نام شاعری که از این قالب استفاده میکرد : مولوی

تعداد بیت های مثنوی از غزل و قطعه بیشتر است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ#                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ$                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ#

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ &                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ$

 

 

ادامه دارد . . .

در ویکی پدیا ببینید !

قالبهای کلاسیک

با وجود آنکه با چنین تعریفی بی‌نهایت قالب شعری می‌توان ارائه داد، لیکن اکثر شعرای کلاسیک پارسی گوی، تلاش کرده‌اند تا از قالبهای معروف شعر فارسی خارج نشوند. قالبهای کلاسیک معروف شعر فارسی به شرح زیرند:

 

ادامه دارد . . .

 

 

 

 

 

بخش دوم

(به طور مفصل و کامل)

مقدمه

منظور از قالب یک شعر، شکل آرایش مصرع ها و نظام قافیه آرایی آن است. شعر به مفهوم عام خود نه در تعریف می گنجد و نه در قالب، ولی شاعران و مخاطبان آنها، به مرور زمان به تفاهم هایی رسیده اند و شکلهایی خاص را در مصراع بندی و قافیه آرایی شعر به رسمیت شناخته اند. به این ترتیب در طول تاریخ، چند قالب پدید آمده و ؛ شاعران کهن ما کمتر از محدوده این قالبها خارج شده اند. فقط در قرن اخیر، یک تحوّل جهش وار داشته ایم که اصول حاکم بر قالبهای شعر را تا حدّ زیادی دستخوش تغییر کرده است.
قالب شعر به شکل شعر گفته می‌شود که بر دو نوع است:
شکل ظاهری و شکل درونی (یا شکل ذهنی). شکل ظاهری که شامل وزن یا بی‌وزنی، تساوی مصرع‌ها و یا کوتاهی و بلندی آنها، قافیه‌ها : - در صورتی که قافیه‌ای وجود داشته باشد - و صداها و حرکات ظاهری کلمه می‌شود.
قالب در شعر کلاسیک فارسی، شکل ظاهری است که قافیه به شعر می‌بخشد. طول هر مصرع، چیدمان هجاهای هر مصرع، تعداد ابیات، آرایش مصرع‌ها، قافیه آرایی آنها و حتی عاطفه انتقالی شاعر به خواننده دیگر عوامل تعیین کننده قالب ظاهری شعرند.

بیت : کمترین مقدار شعر یک بیت است.
مصراع: هر بیت شامل دو قسمت است هریک از این بخش ها یک مصراع نام دارد کمترین مقدار سخن موزون یک مصراع است.
وزن شعر: آهنگ خاصی که در تمام مصراعهای یک شعر یکسان است همان وزن شعر نامیده می شود.
ردیف: کلمات هم معنی و مستقلی که در پایان مصراعها عیناً تکرار می شود ردیف نام دارد. شعری که ردیف دارد (مردّف) خوانده می شود.
قافیه : کلمات هم آهنگ و هم وزن مصراعهای شعر را قافیه گویند.
ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود         وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود
                                                     قافیه      ردیف

قافیه اجباری و ردیف اختیاری است ،ردیف همواره تابع قافیه است و بعد از آن می آید.

مصرّع : بیتی که هر دو مصراع آن قافیه داشته باشد مصرّع نام دارد.

قالب : شکلی که قافیه به شعر می بخشد قالب نام دارد . ( شعر سنتی قالب های متفاوتی دارد و شعر نیمایی (نو) قالب مشخصی ندارد.

قالب های شعری سنتی:
مثنوی :
شعری است بر یک وزن با بیت های مصرع ، که هر بیت قافیه ای جداگانه دارد . و چون هر بیت دارای دو قافیه است آن را مثنوی ( مزدوج یا دوتایی) نامیده اند . شعری که در آن هر بیت قافیه هایی مستقل و جدا از ابیات دیگر داشته باشد مثنوی ،یا دوگانی نام دارد.
مثنوی به سبب امکان نوکردن قافیه در هر بیت برای سرودن منظومه های بلند مناسب تراست. مثنوی از قدیمترین قالبهای شعر فارسی و مخصوص زبان فارسی است و در همه ادوار از آن استفاده می شده است .
موضوع مثنوی :
حماسی و تاریخی : شاهنامه فردوسی،اسکندر نامه نظامی
اخلاقی و تعلیمی: بوستان سعدی
عاشقانه و بزمی: خسرو شیرین نظامی، ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی
عارفانه : مثنوی معنوی مولانا ، منطق الطیر ، عطار نیشابوری

شکل گرافیکی قالب مثنوی:
-----------------*         ------------------*
-----------------+       -------------------+
-----------------#      ------------------- #
-----------------&      ------------------- &

و یا :
مثنوی را می توان به شکل زیر تصویر کرد:
......................الف      ...................... الف
...................... ب        ...................... ب
...................... ج         ...................... ج
...................... د          ...................... د
سرودن مثنوی از قرن سوم و چهارم هجری آغاز شده است که از بهترین مثنوی ها می توان به شاهنامه فردوسی، حدیقه سنایی، خمسه نظامی و مثنوی مولوی اشاره کرد.

مشخصات مثنوی :
1- تعداد ابیات مثنوی حداقل دو بیت است و حداکثر برای آن وجود ندارد .
2- مثنوی مناسب ترین قالب برای بیـان داستان ها و مطالب طولانی از جمله تواریخ و قصص است .
3- موضوع و درون مایه مثنوی حماسی ، تاریخی ، اخلاقی ، تعلیمی ، عاشقانه ، بزمی و عارفانه است .
مشهورترین مثنوی سرایان عبارتنداز : فردوسی ، نظامی ، اسدی توسی ، مولوی ، عطّار ، سعدی ، سنایی ، جامی ، پروین اعتصامی و شهریار .

نمونه ای از مثنوی از بوستان سعدی
حکایت
یکی گربه در خانه زال بود                      که برگشته ایام و بد حال بود
روان شد به مهمان سرای امیر                غلامان سلطان زدند شر به تیر
چکان خونش از استخوان می دوید           همی گفت و از هول جان می دوید
اگر جستم از دست این تیر زن                 من و موش و ویرانه پیر زن


غزل :

"غزل" در لغت به معنی "حدیث عاشقی" است. در قرن ششم که قصیده در حال زوال بود "غزل" پا گرفت و در قرن هفتم رسما قصیده را عقب راند و به اوج رسید. در قصیده موضوع اصلی آن است که در آخر شعر "مدح" کسی گفته شود و در واقع منظور اصلی "ممدوح" است اما در غزل "معشوق" مهم است و در آخر شعر شاعر اسم خود را می آورد و با معشوق سخن می گوید و راز و نیاز می کند. این "معشوق" گاهی زمینی است اما پست و بازاری نیست و گاهی آسمانی است و عرفانی.
ابیات غزل بین 5 تا 10 ییت دارد و دو مصراع اولین بیت و مصراع دوم بقیه ابیات هم قافیه اند.
شعری است بر یک وزن ویک قافیه به طوری که مصراع اول بیت نخست ، با همه ی مصراع های دوم ابیات دیگر هم قافیه باشد .
تذکر : نحوه ی تکرار قافیه در غزل همانند قصیده است .

موضوع غزل : درون مایه غزل عاشقانه، عارفانه یا آمیزه های از این دو است و یا مضمونی اجتماعی دارد. (بیان عواطف و احساسات وصف طبیعت یا گفت و گو از ایام جوانی)
پیدایش غزل : غزل در قرن 6 هجری قمری رواج یافت بدین گونه که تغزل قصاید به صورت قالبی مستقل درآمد و غزل نام گرفت.
محتوای غزل در آغاز عاشقانه بود سپس عارفانه (قرن 7 و 8) و بدنبال آن در دوره مشروطیت جنبه اجتماعی به خود گرفت . غزل در روزگار ما نیز همواره از قالبهای درجه اول و محبوب شعر فارسی بوده است.
تخلّص شاعری : شاعر در پایان غزل نام خود یا تخلص شاعری خویش را می آورد.
غزل سرایان بزرگ شعر فارسی: شهریار- هراتی . رهی معیری . صائب تبریزی . حافظ . سعدی . مولوی . سنایی غزنوی

شکل گرافیکی قالب غزل :
-------------------*       -------------------*
-------------------         -------------------*

و یا :
......................الف    ...................... الف
...................... ب     ...................... الف
...................... ج      ...................... الف

مشخصات غزل :
1- تعداد ابیات غزل حداقل پنج بیت و حداکثر دوازده بیت است . ( گاهی غزل ها بیش از پانزده بیت هم یافت می شود . )
2- درون مایه و محتوای غزل بیان عواطف و احساسات ، عشق و عرفان و گاهی هم مضمون اجتماعی می باشد .
3- بیت اوّل غزل را مطلع بیت آخر آن را مقطع گویند . ( که هر کدام اگر به خوبی مطرح شوند حسن مطلع و حسن مقطع نام می گیرند . )
4- در غزل تنوع مطالب ممکن است . ( یعنی موضوع هر بیت می تواند با ابیات دیگر فرق داشته باشد.)
5- غزل از قرن ششم به وجود آمده است . ( در واقع همان تغزل قصیده است ) از آغاز پیدایش ، عاشقانه و با ظهور سنایی عارفانه می شود . )
6- با ظهور انقلاب مشروطه ، غزل مضمون اجتماعی نیز به خود می گیرد .
نکته : غزل عاشقانه را سعدی و غزل عارفانه را مولوی به اوج خود رساندند
حافظ که سر آمد غزل سرایان شعر فارسی است ، شیوه ی عاشقانه – عارفانه را به کمال رساند .
مشهورترین غزل سرایان عبارتنداز : حافظ ، سعدی ، مولوی ، صائب تبریزی ، عراقی ، فرخی یزدی ، رهی معیری ، شهریار و ...
 

فرق غزل و قصیده :
1- از نظر تعداد ابیات
2- درون مایه و محتوای
3- وحدت موضوع نکته : اگر شاعر بیت نخست مطلع غزل و قصیده خود را زیبا و دلپسند بیاورد ، از آن به حسن مطلع تعبیـر می شود به طوری که شنونـده برای شنیدن باقی سخـن تشـویق گردد .
نکته : اگر شاعر بیت آخر شعرش را ( معمولاً قصیده یا غزل ) به نحوی شیوا و دلنشین بیاورد که به عنوان حسن ختام در روح شنونده و خواننده اثر نیک و خوش باقی بگذارد ، از آن به حسن مقطع تعبیر می شود .

نمونه ای از غزل حافظ:
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
دایم گل این بستان شاداب نمیماند
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
دیشب گله زلفش با باد همی کردم
گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی
صد باد صبا این جا با سلسله میرقصند
این است حریف ای دل تا باد نپیمایی
مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد
کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی
یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم
رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی
ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست
شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی
ای درد توام درمان در بستر ناکامی
و ای یاد توام مونس در گوشه تنهایی
در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم
لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی
فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست
کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی
زین دایره مینا خونین جگرم می ده
تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی
حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد
شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی

قصیده :

شعری است که مصراع اول و مصراعهای زوج آن با هم هم قافیه است و تعداد ابیات آن از پانزده بیت بیشتر است (تا هفتاد و هشتاد بیت)
موضوع قصیده: غالباً ستایش ، نکوهش وصف طبیعت با مسائل اخلاقی است.
هر قصیده چهار بخش دارد:
الف) تغزل : مقدمه قصیده است بامضامینی چون عشق ، یاد جوانی و وصف طبیعت
ب) تخلص: رابطه میان مقدمه باتنه اصلی قصیده است.
ج) تنه اصلی: مقصود اصلی شاعر با محتوایی چون مدح ،رثا، پند و اندرز، عرفان ، حکمت و...
د) شریطه: دعای جاودانگی ممدوح در پایان قصیده است.
مطلع: بیت اول قصیده را گویند.
مقطع: بیت آخر قصیده را گویند. به گفته ای قصیده مهمترین قالب شعری است چون میزان قوت و توانمندی شاعر را در شاعری می سنجد.
قصیده سرایان بزرگ شعر فارسی: رودکی ، فرخی سیستانی ، منوچهری،ناصر خسرو،مسعود سعد سلمان،انوری ،خاقانی قاآنی، ملک الشّعرای بهار، دکتر مهدی حمیدی ، امیری فیروزکوهی، و مهرداد اوستا

شکل گرافیکی قالب قصیده همانند غزل است .

نمونه ای از قصیده
قصیده "بهاریه" فرخی شامل صد و بیست و پنج بیت و در مدح سلطان محمود غزنوی است که برای نمونه ابیاتی از آن نقل می شود:
بهار تازه دمید، ای به روی رشک بهار
بیا و روز مرا خوش کن و نبید بیار
همی به روی تو ماند بهار دیبا روی
همی سلامت روی تو و بقای بهار
رخ تو باغ من است و تو باغبان منی
مده به هیچکس از باغ من، گلی، ز نهار!
به روز معرکه، بسیار دیده پشت ملوک
به وقت حمله، فراوان دریده صف سوار
همیشه عادت او بر کشیدن اسلام
همیشه همت او نیست کردن کفار
عطای تو به همه جایگه رسید و، رسد
بلند همت تو بر سپهر دایره وار
کجا تواند گفتن کس آنچه تو کردی
کجا رسد بر کردارهای تو گفتار؟
تو آن شهی که ترا هر کجا شوی، شب و روز
همی رود ظفر و فتح، بر یمین و یسار
خدایگان جهان باش، وز جهان برخور
به کام زی و جهان را به کام خویش گذار

طول قصیده از 15 بیت تا 60 بیت می تواند باشد.


دوبیتی
قالب شعری است که از دو بیت با قافیه هایی در مصراعهای اول ،دوم و چهارم درست شده است.
- وزن دوبیتی: وزن دوبیتی معمولاً مفاعیلن ،مفاعیلن، مفاعیل است و با رباعی فرق دارد.
- روش تشخیص رباعی از دو بیتی : 1- وزن 2- موضوع
- دوبیتی را در فارسی ((ترانه)) هم می گویند.
- موضوع دوبیتی : موضوع دوبیتی عارفانه و عاشقانه است.
- دوبیتی را بهترین قالب شعری در نزد روستاییان خوش ذوق و خوش لهجه است.
- معروفترین شاعران دوبیتی گو: بابا طاهر عریان و فایز دشتستانی
- شکل گرافیکی قالب دوبیتی :  دو بیت هم وزن است که از نظر شکل قافیه همانند رباعی است .
نمودار دوبیتی :
..................*      ......................*
..................         ....................*
نمونه:
ز دست دیده و دل هر دو فریاد               هر آنچه دیده بیند دل کند یاد
بسازم خنجری نیشش ز فولاد                زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

رباعی :
"رباعی" از کلمه ی "رباع" به معنی "چهارتایی" گرفته شده است.
"رباعی" شعری است چهار مصراعی که بر وزن "لاحول و لاقوة الابالله" سروده می شود.
سه مصراع اول رباعی تقریباً مقدمه ای برای منظور شاعر هستند و حرف اصلی در مصراع چهارم گفته می شود.
قالبی ویژه­ ی شعرهای ایرانی است که چهار مصراع دارد و معمولا مصراع سوم آن قافیه ندارد. محتوای رباعی­ها بیشتر عارفانه، عاشقانه یا فلسفی است. خیام بزرگ­ترین رباعی سرای جهان است.

شکل رباعی
------------×           ------------×
------------             ------------×

نمونه هایی از رباعی:
هر سبزه که بر کنار جویی رسته است     ----    گویی زلب فرشته خویی رسته است
پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی            ----     کان سبزه ز خاک لاله رویی رسته است         (خیام)


ترجیع بند :
غزل­ هایی است هم وزن با قافیه ­های متفاوت که بیت یکسان مُصرَّعی آن­ها را به هم می­پیوندند. به هر غزل یک «خانه» یا «رشته» و به بیت تکراری میان آن­ها «ترجیع» یا «برگردان» می­گویند.
قالب ترجیع بند ویژه­ی شعر فارسی است. درون مایه ­های ترجیع بند عشق، مدح و عرفان است.

شکل ترجیع بند
------------×       ------------×
------------        ------------×
------------       ------------×
------------#
------------#
------------+    ------------+
------------       ------------+
------------      ------------+
------------#
------------#
نمونه ای از ترجیع بند از دیوان سعدی
دردا که به لب رسید جانم ----- آوخ که ز دست شد عنانم
کس دید چو من ضعیف هرگز ----- کز هستی خویش در گمانم
پروانه ام اوفتان و خیزان ----- یکبار بسوز و وارهانم
گر لطف کنی به جای اینم ----- ورجور کنی سرای آنم
بنشینم و صبر پیش گیرم ----- دنباله کار خویش گیرم
زان رفتن و آمدن چگویم ----- می آیی و می روم من از هوش
یاران به نصیحتم چه گویند ----- بنشین و صبور باش و مخروش
ای خام، من این چنین در آتش ----- عیبم مکن ار برآورم جوش
تا جهد بود به جان بکوشم ----- و آنگه به ضرورت از بن گوش
بنشینم و صبر پیش گیرم ----- دنباله ی کار خویش گیرم
ای بر تو قبای حسن چالاک ----- صد پیرهن از جدائیت چاک
پیشت به تواضع است گویی ----- افتادن آفتاب بر خاک
ما خاک شویم و هم نگردد ----- خاک درت از جبین ما پاک
مهر از تو توان برید هیهات ----- کس بر تو توان گزید حاشاک
بنشینم و صبر پیش گیرم ----- دنباله ی کار خویش گیرم

مستزاد :
شعری است که به آخر هر مصراع آن واژه یا واژه­ هایی افزوده شود. افزوده­ های معنی مصراع پیشین و یا پسین خود را کامل می­ کنند.

هرکه گدای در مُشکوی توست          پادشاست
شه که به همسایگی کوی توست     چون گداست


قطعه : شعری است حداقل دو بیت که معمولا مصراع­های زوج آن هم قافیه است. محتوای قطعه بیشتر اخلاقی، اجتماعی، آموزشی و تعلیمی، مدح و هجو است.
شکل قطعه
------------    ------------×
------------    ------------×
------------    ------------×
------------    ------------×

"قطعه" شعری است که معمولاً مصراع های اولین بیت آن هم قافیه نیستند ولی مصراع دوم تمام ادبیات آن هم قافیه اند. طول قطعه دو بیت یا بیشتر است.
قطعه را بیشتر در بیان مطالب اخلاقی و تعلیمی و مناظره و نامه نگاری بکار می برند. قدیمی ترین قطعه ها مربوط به ابن یمین است و از بین شاعران معاصر پروین اعتصامی نیز بیشتر اشعارش را در قالب قطعه سروده است. پروین اعتصامی مناظره های زیادی در قالب قطعه دارد از قبیل مناظره نخ و سوزن، سیر و پیاز و ......

شکل تصویری قطعه به شکل زیر است:
علت اسم گذاری قطعه این است که شعری با قالب قطعه مانند آن است که از وسط یک قصیده برداشته شده باشد و در واقع قطعه ای از یک قصیده است.
نشنیده ای که زیر چناری کدوبنی ----- بررست و بردمید بر او بر، به روز بیست
پرسیدازچنار که توچند روزه ای؟ ----- گفتا چنار سال مرا بیشتر ز سی است
خندید پس بدو که من از تو به بیست روز ----- برتر شدم بگوی که این کاهلیت چیست؟
او را چنارگفت که امروز ای کدو ----- باتو مراهنوز نه هنگام داوری است
فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان ----- آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست!!!        (انوری)

مُسَمَّط :
شعری است که از رشته ­های گوناگون پدید می­آید. قافیه­ ی رشته­ ها متفاوت است و در هر رشته همه­ ی مصراع­ ها به جز مصراع آخر هم قافیه­اند. به هر بخش رشته می­گویند و به مصراع آخر هر رشته، بند گویند. در ضمن تمام بندها با هم هم قافیه می­باشند.
شکل مسمط
------------+ ------------+
------------+ ------------+ رشته
------------+ ------------# بند
------------× ------------×
------------× ------------× رشته
------------× ------------# بند

 

 

 

   

قالب نیمایی

شکل نیمائی که به آن شعر آزاد گویند.

نیمایی شعری است با وزن عروضی منتها ارکان آن مانند شعر سنتی محدود به دو و سه و چهار رکن نیست و قافیه جای منظم و مشخصی ندارد. اشعار نیما و اخوان و فروغ و سپهری و بیشتر شاعران نو پرداز بدین شکل است.
نمونه ای از شعر نیمایی از فروغ فرخزاد:

"هدیه"

من از نهایت شب حرف می زنم
من از نهایت تاریکی
و از نهایت شب حرف می زنم

***

اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم
 

تعداد بازدید ها: 5459523

 

منبع:

 

 

 

چت و بررسی در باره ی این مطلب

 

 

برای حمایت از ما نظر بدهید

۱۳ نظر

پاسخ تمام سوالات (خود را بیازمایید، آزمایش کنید و فکر کنید) علوم تجربی پایه نهم - صفحه 3


برای دانلود بر روی عکس زیر کلیک کنید .

 

 
منبع : دنیای نهمی ها

 

 

اگر سوالی داشتید لطفاً از طریق نظرات پیام بگذارید. (در همین پست)

۱۳ نظر

تحقیق درباره قیام های مردمی کشورمان دربرابر زورگویان و متجاوزان و پیروزی ان ها در طول تاریخ

جنبش درویشان ـ سربداران

با آن که تصوف در ایران مدت ها صورت مقاومت منفی با وضع اجتماعی موجود داشت و به همین دلیل پس از مدتی حق حیات در جنب متشرعه یافت، با این حال پس از هجوم مغول و تاخت و تاز تیموریان و هنگامی که فقر و فاقه توده‌های مردم را در جامعه قرون وسطائی قرون هفتم و هشتم هجری از پای درمی آورد، دراویش در سبزوار و مازندران و آذربایجان جنبشی را که از یک طرف علیه حکام مغول و از طرف دیگر ضد فئودال ها و اشراف و روحانیان بود، رهبری کردند. در سال 738 ه.ق. سربداران سبزوار را بتصرف در آوردند و علیه مغولان مکرر جنگیدند و دامنه حکومت خود را تا مازندران و گرگان توسعه دادند. سربداران دعوی داشتند که می‌‌خواهند کاری کنند که حتی یک تاتار تا قیام قیامت خیمه در خاک ایران نزند. به قول مؤلف روضات الجنات این گروه را از آن جهت سربداران گویند که گفتند: "اگرتوفیق یابیم دفع ظلم ظالمان کرده باشیم والا سر خود را بردار ببینیم که دیگر تحمل تعدی و ظلم نداریم" سربداران مدت پنجاه سال در سبزوار و نواحی مجاور آن حکومت کردند.

 

 

 

قیام جنگل و انقلاب گیلان

در جریان جنگ جهانی اول که قوای متخاصم بی طرفی ایران را نقض و کشور ما را اشغال کردند، جنبش وسیعی ضد نیروهای اشغالگر پدید آمد. لبه تیزاین جنبش متوجه قوای انگلیس و روسیه تزاری ـ دو دشمن دیرین ایران و انقلاب مشروطیت بود. میرزا کوچک خان، یکی از مبارزان دوران مشروطیت در راس گروهی از آزادیخواهان در گیلان علیه قوای تزاری برپا خاست و سپس موازی با شرایط مساعد و یا نامساعد روز برحسب خصلت بورژوازی خود گاه بصورت انقلابی ای دو آتشه و زمانی بحال تسلیم و عقب نشینی در جنگل و اطراف رشت مستقر گردید. هنگامی که انگلیسها مجبور به عقب نشینی از قفقازشدند و ارتش سرخ صحنه قفقاز را از قوای خارجی و نیروهای ارتجاعی داخلی پاک کرد، میرزا کوچک خان با کمک کمونیست ها و توده‌های مردم که از پیروزی های انقلاب اکتبر به جنبش آمده بودند، به رشت وارد شد. در این حکومت، کمونیست ها، جنگلی ها، احسان اله خان و خالوقربان که نماینده قشرهای گوناگون اجتماعی بودند، شرکت داشتند. در 22 ژوئن همین سال اولین کنگره حزب کمونیست ایران در بندر انزلی تشکیل و برنامه حزب را مبنی براخراج انگلیسها از ایران، واژگون کردن رژیم سلطنتی و فئودالی و مصادره و تقسیم بلاعوض املاک مالکان بزرگ، تصویب و کمیته مرکزی خود را انتخاب کرد. این حزب وارث سنن انقلابی حزب عدالت و گروه‌های سوسیال دموکرات و کمونیست ایران بود که با برنامه‌ای روشن به میدان مبارزه قدم گذاشت. دیری نپائید که هم در رهبری حزب و هم بین حزب و کوچک خان که هدف هایش در چهارچوب تنگ بورژوائی و داعیه شخصی محدود بود، اختلاف بروز کرد. میرزا کوچک خان، حکومت انقلابی را ترک کرد و به جنگل عقب نشست و حکومت جدید به ریاست احسان اله خان تشکیل گردید. این انشعاب و اختلاف ضربت سختی به جنبش انقلابی گیلان زد. در این موقع قوای دولتی با کمک نیروهای نظامی انگلیس حمله بزرگی علیه نیروهای مسلح انقلابی که تا نزدیک قزوین پیش آمده بودند، آغاز کردند و آن ها را تا بندرانزلی ) پهلوی( عقب نشاندند. دلیری و شهامت مبارزان و کمک انقلابیون قفقاز توانست مهاجمان را به عقب راند. شهر رشت بار دیگر بدست انقلابیون افتاد. حیدرعمواوغلی بدان سامان شتافت تا بکار سامان دهد. اما اختلاف ریشه دار از یک طرف و تحریکات حکومت قوام السلطنه و انگلیس ها از طرف دیگر کار را به آنجا رساند که کوچک عده‌ای از سران نامدار این حزب را برای مذاکره به جنگل دعوت و آن ها را غافلگیر کرده، به قتل رساند و به این ترتیب زمینه پیروزی قوای دولتی فراهم گردید. حکومت انقلابی گیلان از پای درآمد و دیری نپائید که نیروی میرزا کوچک خان به تحلیل رفت و خود او هنگام فرار نابود گردید (نوامبر1921 م( شکست انقلاب گیلان نیروهای ملی را پراکنده کرد. تنها این حزب بود که تحت شرایط نامساعد نوین به فعالیت خود ادامه داد.

 قیام 30 تیر

قیام سی تیر 1331 در تاریخ معاصر ایران یکی از فرازهای به یاد ماندنی است. روند رویداد و نتایج به دست آمده همگی گویای موفقیت جناح مردمی در مواجهه با دربار و حامیان داخلی و خارجی آن می‌باشد. این واقعه شاید تنها نمونه‌ای باشد که در آن شاه مجبور به تمکین از قانون اساسی گردید و از اختیاراتی که در دوران حکومت خود به شکل سنتی هر چند برخلاف قانون اساسی در دست داشت، به دلیل حضور مردم در صحنه و وحدت بین رهبران سیاسی چشم‌پوشی کرد. در اختیار گرفتن زمام امور قوای نظامی و انتظامی از سوی دکتر محمد مصدق رویدادی منحصر به فرد در تاریخ دوران پهلوی به حساب می‌آید که در سالهای بعد تکرار نشد.این قیام هر چند نقطه اوج تجلی وحدت رهبران نهضت ملی شدن نفت و یکپارچگی مردم بود، اما در ادامه حرکت به دلیل بی توجهی برخی از سیاستمداران و فرصت‌طلبی بعضی دیگر استمرار نیافت و در نهایت به شکنندگی انجامید.

   

قیام 15 خرداد

در فاصله میان فاجعه مدرسه فیضیه و ماه محرم (2 فروردین تا 4 خرداد 42مبارزه امام اغلب در قالب صدور اعلامیه‌های متعدد بود. فرا رسیدن ماه محرم وضعیت را به یک رویارویی گسترده کشانید. ایام محرم بهترین موقع برای افشای جنایات رژیم و برنامه‌های ضد اسلامی شاه بود. ساواک که از جایگاه ویژه این ماه اطلاع داشت، پیش از آغاز آن، بسیاری از وعاظ را احضار و آنان را ملزم کرد که در محافل و مجالس
''1-
علیه شاه سخن نگویید
2- 
علیه اسرائیل مطلبی نگویید
3- 
مرتب به مردم نگویید که اسلام در خطر است. '' 
امام خمینی در نشستی با مراجع و علمای قم پیشنهاد کرد در روز عاشورا هر یک از آنها برای مردم و عزاداران حسینی سخنرانی کرده و از مظالم و جنایات رژیم پرده بردارند. امام خود نیز علیرغم تهدید رژیم، در ساعت 4 بعد از ظهر عاشورای 42 که مصادف با 13 خرداد آن سال بود برای ایراد سخنرانی به طرف مدرسه فیضیه رهسپار شد.

 

جنبش‌ها و اقدامات اصلاحی پیش از مشروطه

 • اصلاحات شاهزاده عباس میرزا:عباس میرزا ولیعهد و حاکم ایالت آذربایجان به عنوان فرمانده سپاه ایران در نبرد با روسیه را می‌توان نخستین بانی مهم اصلاحات مدرن در ایران دانست. وی که در جریان جنگ با ارتش آموزش دیدهٔ روسیه به ضرورت ایجاد ارتشی نوین پی برده بود کوشید با کمک فرانسوی‌ها به نوسازی سپاه ایران مطابق با معیارهای اروپا تحت عنوان «نظام جدید» بپردازد.[۱۴]دیگر کوشش‌های اصلاح گرانهٔ عباس میرزا عبارت بودند از فرستادن نخستین محصلین در سال ۱۸۱۱ میلادی به انگلستان[۱۵] و ایجاد یک چاپخانه در شهر تبریز که با پشتیبانی او انجام شده بود و ترجمهٔ یک سری کتب مربوط به فنون نظامی.[۱۶] وی در راه این اصلاحات با مخالفت گروهی از روحانیان و در مقابل پشتیبانی گروهی دیگر از آن‌ها مواجه شد. دستهٔ نخست اینگونه اقدامات را «غیر اسلامی» می‌دانستند در حالی که دستهٔ دوم آن را برای «دارالاسلام» مفید می‌دانستند.[۱۷]علاوه بر این‌ها گروهی از درباریان از جمله برادر ولیعهد و همچنین سران عشایر که از ناحیهٔ نظام جدید احساس خطر می‌کردند اقدامات عباس میرزا را برای آیندهٔ خود زیان بار می‌دانستند. عوامل یادشده سبب اخلال در طرح‌های عباس میرزا شد و در نهایت با درگذشت شاهزاده پیش از فتحعلی شاه این اصلاحات عقیم ماندند.
 • جنبش بابیه:
 • اصلاحات امیرکبیر:
 • اصلاحات سپهسالار:
 • جنبش تنباکو:

جنبش مشروطه

ایران در جنگ جهانی یکم

 • جنبش جنگل:

دوران رضاشاه

جنگ جهانی دوم و اشغال نظامی ایران

نهضت ملی و کودتای اوت ۱۹۵۳/مرداد۱۳۳۲

وقایع سال‌های ۱۳۳۹ تا قیام پانزدهم خرداد۱۳۴۲

ایران در سال‌های ۱۹۶۳/۱۳۴۲ تا ۱۹۷۷/۱۳۵۶

انقلاب فوریهٔ ۱۹۷۹/بهمن

 منبع: سایت دانش کویر

 

چت و بررسی در باره ی این مطلب

 

 

 

 

برای حمایت از ما نظر دهید

 

 

 

۲۳ نظر
عوامل موثر بر پوسیدگی استخوان و منابع غذایی دارای کلسیم و فسفر

عوامل موثر بر پوسیدگی استخوان و منابع غذایی دارای کلسیم و فسفر

 

[categoriy],خواص کلسیم ,خواص دارویی کلسیم ,فواید کلسیم

تغذیه سالم زندگی سالم,خواص کلسیم ,خواص دارویی کلسیم ,فواید کلسیم ,خاصیت کلسیم ,کلسیم در طب سنتی ,فواید درمانی کلسیم ,مضرات کلسیم ,فوائد کلسیم , کلسیم ,طب سنتی ,خواص سبزیجات ,خواص میوه جات , خواص کلسیم در طب سنتی ,فواید کلسیم در طب سنتی

 

پوکی استخوان به علت کاهش میزان کلسیم در استخوان ایجاد می شود که اغلب در خانم ها بعد از دوران یائسگی و در آقایان بعد از سن 70 سالگی دیده می شود.


 
علائم این بیماری شامل دردپشت، کاهش قد و افزایش احتمال شکستگی های استخوان است. ارث، رژیم غذایی و ورزش از عوامل مهمی هستند که به طور مستقیم با این بیماری در ارتباط اند. بعد از ۳۰ سالگی کلسیم همانند سال های قبل زندگی به توده استخوانی اضافه نشده و در استخوان سازی به خوبی قبل عمل نمی کند و به همین علت در این دوران مصرف مواد غذایی حاوی کلسیم برای حفظ توده استخوانی و جلوگیری از کاهش توده استخوان ضروری است.

خانم ها بعد از سنین یائسگی برای پیشگیری از کاهش توده های استخوانی شان بایستی از غذاهای حاوی استروژن بالا مثل لوبیای سویا (یا آجیل سویا) مصرف کنند. ورزش های ساده مثل پیاده روی، بدنسازی و یوگا در حفظ توده های استخوانی بسیار مفید است.

 

مصرف مواد پرپروتئین ممکن است سبب خروج کلسیم از استخوان های بدن شود. نمک، قهوه (2 یا 3 استکان در روز)، نوشابه های گازدار، سیگار و ورزش های شدید نیز سبب خروج کلسیم از استخوان می شود بنابراین توصیه می شود از مصرف مواد غذایی مذکور در صورت ابتلای به این بیماری پرهیز شود. از طرف دیگر مصرف مواد حاوی منیزیم، ویتامین D، برون (که در میوه ها و آجیل موجود است)، منگنز و روی (زینک) در استخوان سازی توسط کلسیم نقش مهمی را ایفا می کنند.

تحقیقات نشان داده است که مصرف سویا به علت وجود ماده ای به نام ایزوفلاونوئید باعث افزایش تراکم استخوانی می شود. توجه داشته باشید که مصرف بیش از هزار و پانصد میلی گرم کلسیم در روز (مجموع دریافتی از طریق مواد غذایی یا اشکال دارویی) توصیه نمی شود چرا که با توجه به نقش عوامل ژنتیک در بروز این بیماری مصرف مقادیر زیاد جبران کمبودهای مذکور را نمی کند و ممکن است باعث عوارض ناشی از ازدیاد مصرف آن شود.

 

مواد مغذی برای پوکی استخوان

1_کلسیم: قابل جذب ترین فرم آن به صورت ترکیبات سیتراته، لاکتاته وآسپارات است.

2_ منیزیم: کمبود این ماده معدنی اغلب در بیماران مبتلا به پوکی استخوان دیده می شود و مصرف آن باعث افزایش تراکم استخوانی می گردد.

3_ ویتامینD  : همراه با کلسیم بایستی مصرف شود تا حداکثر تاثیرگذاری آن انجام شود.

4_ برون: در میوه ها و آجیل ها یافت می شود.

5_ مس: باعث جلوگیری از کاهش توده های استخوانی شده و در تنظیم روی هم موثر است.

6_ ویتامینK  : در خانم های بعد از سنین یائسگی لازم است که باعث جلوگیری از کاهش کلسیم و همچنین باعث افزایش تراکم استخوان می شود.

7_ سیلیکون: ماده ای است که باعث افزایش تراکم مواد معدنی در استخوان می شود.

8_ استرونتیوم: باعث کاهش دردهای استخوان ها و افزایش توده های استخوانی می شود.

 

 

 

دیگر مواد غذایی مفید در پیشگیری از پوکی استخوان عبارتند از:

حبوبات، جو، میوه های تازه، آناناس، سیب، گلابی، انگور، کشمش، خرما، هلو، سبزیجات تازه، سبزیجات با برگ سبز، کلم بروکلی، کلم،  آواکادو،  اسفناج، مارچوبه، پیاز، جعفری، انواع سویا، لبنیات کم چرب، ماهی و غذاهای دریایی، تخم مرغ، عسل، سیر، فلفل سیاه، زنجبیل و آب میوه هایی مثل آب سیب، آب هویج، شربتلیمو و آب آناناس.

 

دکتر رضا آمری نیا
 

 

برای دانلود بر روی عکس زیر کلیک کنید .

 
 
 
پاورپوینت پوکی استخوان : دانلود
 
www.sadasardanesh.blog.ir :رمز فایل
چت و بررسی در باره ی این مطلب

 
 
 
 
 
  برای حمایت از ما نظر بدهید
۲۳ نظر