دقت ، سرعت ، موفق

خوش آمدید

 

 

 


۲ نظر

سوالات متن تفکر و سواد رسانه ای دهم همرا با پاسخ نامه 96

اگر شما دهمی های عزیز اینpdf را خوب مطالعه کنید می توانید در امتحان نوبت اول بالای18را تضمین کنید.
 

 

 

استاد مربوطه : آقای مقصودی
گرد آورندگان : مرتضی پیراحمدیان – رضا عواطفی منفرد – حمید راسخ
                  نمونه سوالات درس یک تفکر و رسانه
سایت صد آثار دانش

 

 

 

درس 1

 

( به نام خدا )

 

RFID  چیست ؟

یکی از فناوری های روز که برای بازشناسی چیز ها به کار می رود .

 

کاربرد آرفید ؟

ریز تراشه هایی به شکل برچسب یاکّسول روی یک وسیله و حتی بدن انسان قرار داده میشود و این وسیله دارای یک مدار و یک آنتن بسیار کوچک می باشد که به صورت دریافت امواج خاص از یک دستگاه بازخوان ، موج رادیویی از خود تابش می کند .

 

سه زیر مجموعه اینترنت را نام ببرید ؟

اینترنت اشیا – اینترنت انسان – اینترنت رقمی

 

رسانه چیست ؟

ابزاری است که فرستنده به کمک آن معنا و مفهوم مورد نظر خود ( پیام ) را به گیرنده منتقل می کند .

 

رسانه فردی چیست ؟

ابزاری است که فرستنده به کمک آن امکان فرستادن پیام به تعداد محدود ، مشخص ، طبقه بندی شده و قابل کنترلی از مخاطبان را دارد مانند تلفن همراه .

 

رسانه جمعی چیست ؟

ابزاری است که پیام را به سرعت ، آسانی و هزینه کم به تعداد انبوه ، گونه گون و غیر قابل کنترلی از مخاطبان منتقل می کند مانند تلوزیون .

 

مزایای رسانه چیست ؟

آسانی ارتباط – افزایش اعتمادبه نفس – معرفی راحت افراد – دسترسی به اطلاعات آزاد – کاهش هزینه های آموزش

 

چالش های رسانه چیست ؟

کم شدن روابط اجتماعی – عدم سواد کافی و تجربه کافی –عدم تشخیص صحیح از غلط – آسیب فیزیکی – تک بعدی شدن

 

کدام یک جزء مزایای رسانه نیست ؟

 1. آسانی ارتباط      ۲)  آسیب فیزیکی      ۳)  معرفی افراد     ۴)    کاهش هزینه آموزش

(گزینه ۲ ، اسیب فیزیکی )

 

 تراشه های ارفید در کجا به کار می روند؟

۱)بدن                         ۲)  حیوانات                         ۳) بازی              ۴) هرسه

(گزینه ۳ ، بازی)

طول یک تراشه ی آرفید چقدر است ؟

 ۱)  ۱۱mm   (۴            ۱۱,۵mm   (۳                 ۱۳mm   (۲             ۱۲mm

(گزینه ۳ ، ۱۱/۵)

 

کدام یک جزء رسانه نیست ؟

 ۱) تلفن همراه            ۲)   تلوزیون            ۳)    مجله            ۴)   CD

(گزینه ۴ ، CD)

 

امروزه به طور گسترده این فناوری در کجا بکار می رود ؟

  ۱)  کتابخانه            ۲)   فرودگاه             ۳)  فروشگاه           ۴)    هرسه مورد

(گزینه ۴ ، هر سه )

 

 

 

کدام یک جزء رسانه ی جمعی نیست ؟

۱) تلفن همراه             ۲  روزنامه            ۳)   تلوزیون           ۴)   بلند گو

(گزینه ۴ ، بلند گو )

 

 

( موفق باشید )

 

 

 

 

 

 

 

 

درس 2

 

 

به نام خدا

 

عنوان : مجموعه سوالات تستی و تشریحی

درس ۲ تفکر و سواد رسانه .

موضوع درس :( پیام همبرگری )

اعضای گروه : محمدعلی جوکار ، محمدرضا خلوتی ، علیرضا نباتی

کلاس: دهم ریاضی یک دبیرستان نمونه دولتی توحیدی ناحیه یک شیراز

 

سوالات تستی

۱٫در کدام یک از بخش های یک پیام ، نیاز به رمز گشایی است ؟

الف) متن            ب) فرامتن         ج) زیرمتن      د) همه ی موارد

 

 1. کدام یک از موارد زیر از فنون اثرگذاری برمخاطب نیست ؟

الف) کلام          ب) رنگ          ج) نور        د) تصویر

 

۳٫کدام یک از موارد زیر در رابطه با فرامتن درست است  ؟

الف) فراتر از ساختار رسانه است  .

ب) شامل اوضاع محیطی و فرهنگی .

ج) خارج از خواست و اراده ی تولیدکننده و مصرف کننده است .

د) همه ی موارد

 

۴٫کدام یک از مواردهای زیر پیام های تصحیح و بی واسطه است ؟

الف) متن          ب) زیرمتن         ج) فرامتن       د) هیچ کدام

 

۵٫یک شعر احساسی که به نشانه ی جنبش اعتراضی است به کدام یک از بخش های پیام بازمیگردد؟

الف) زیرمتن     ب) فرامتن           ج) متن           د) هیچ کدام

 

۶٫تولیدات رسانه دارای چند بخش هستند ؟

الف)۲               ب) ۴            ج ) ۱              د) ۳

 

 1. کدام بخش از تولیدات رسانه ای شامل همه ی اطلاعات ظاهری هر پیام هستند ؟

الف ) زیرمتن      ب) فرامتن      ج) متن         د ) هیچ کدام

 

۸٫متن دارای پیام ……… و عناصر …… است

الف ) آشکار _ مستقیم               ب) مستقیم _ آشکار

ب)محسوس _ رسانه ای            د) رسانه ای _ محسوس

 

 1. کدام قسمت از تولیدات رسانه ای در حوزه ی رسانه ای ، فراتر از خواست و اراده و اختیار تولیدکننده ی پیام است ،

الف) متن            ب) فرامتن         ج) زیرمتن         د) هیچکدام

 

۱۰٫کدام قسمت از تولیدات رسانه ای شامل اوضاع محیطی ، فرهنگی  و عوامل بیرونی حاکم بر درک و اثرگذاری پیام است ؟

الف) زیر متن           ب) فرامتن         ج) متن       د) هر سه مورد

 

 

سوالات تشریحی

۱٫تولیدات رسانه شامل چند قسمت است.  (نام ببرید )

جواب : تولیدات رسانه ای شامل سه قسمت هستند .

الف) متن   ب)زیرمتن   ج) فرامتن

 

۲٫متن ها به چه صورت برای انتقال معانی به کار میروند ؟

جواب : متن ها به صورت کلمه ، تصویر ، صدا و نشانه برای انتقال پیام به کار میروند .

 1. زیرمتن را توضیح دهید و مثال بزنید .

جواب : به پیام های پنهان و غیرمستقیم که تولیدکننده با بهره گیری از فنون اثرگذاری بر مخاطب در لایه ی زیرین تولیدات رسانه جاسازی کرده است . مانند : کلام ، رنگ ، نور و موسیقی

 

۴٫تولیدات رسانه ای را به یک همبرگر تشبیه کنید و لایه های آن را نام ببرید ؟

جواب : درهمبرگر یک لایه گوشت وسط آن است که همان “متن “است.

          یک لایه نان در پایین آن قرار دارد که همان “زیرمتن” است .

          یک لایه نان بالای آن قرار دارد که همان “فرامتن” است .  

 

۵٫فرامتن به چه عواملی مربوط است .

جواب : فرامتن به  عوامل محیطی و فرهنگ و وضعیت زمانی و مکانی مربوط است .

 

 1. متن را توضیح دهید .

جواب : به اطلاعت ظاهری هر پیام که اصل تولید محسوس و محصول رسانه ای است متن میگویند .

 

 1. زیرمتن به کمک چه عواملی رمز گشایی می شود ؟

جواب : زیر متن توسط تولید کننده به کمک فنون رسانه ای رمزگذاری ، و توسط مخاطب، بسته به دانایی وی رمزگشایی می شود .

 

 1. فرامتن به چه عواملی بر می گردد ؟

جواب : فرامتن به فرهنگ وضعیت زمانی و مکانی و عناصر بیرونی بر می گردد .

 

 

 1. متن تولید کننده ی چیست ؟

جواب : متن تولید کننده ی پیام به شکل صریح و بی واسطه است .

 

۱۰٫کدام قسمت از تولیدات رسانه ای ممکن است هدف هر پیام را به آن ضد  چیزی تبدیل میکند به مد نظر تولیدکننده اش بوده است .

جواب : فرامتن  ممکن است هدف هر پیام را به ضد آن چیزی تبدیل کند که مد نظر تولید کنند اش بوده است . 

 

 

درس 3

 

به نام خدا

درس۳:پنجگانه سواد رسانه

دراین درس  پنج عنصر رسانه ای میبینیم که:

۱٫محتوا(پیام)  ۲٫قالب(رسانه)  ۳٫فرستنده(مولف) ۴٫بستر(فرهنگ) ۵٫گیرنده(مخاطب)

رسانه دارای بعد های زیادی است که درباره هر کدام توضیح میدهیم:

(۱).محتوا:به هر چیزی محتوایی چسپیده است که به ما اطلاعات لازم را می دهد برای استفاده از ان،پیام نیز به ان میگویند.

(۲)قالب: هر چیز خوردنی،نوشتنی و…. هر قالب خاص خود را دارد اما رسانه نه پوشیدنی است نه خوردنی پس دلیل نمی شود که این از این قائده جدا باشد رسانه باقالب های زیادی سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و ….

بقیه عوامل را در درس بعد  میخوانیم.

نمونه سوالات تشریحی از درس ۳

۱٫پنجگانه سواد رسانه ای را نام ببرید؟

 . محتوا / قالب / فرستنده / گیرنده / بستر

۲ .عمومی ترین رسانه جمعی چه نام دارد؟

 تلویزیون

۳ .رسانه چند نوع مخاطب دارد ؟ نام ببرید

 . ۲ نوع . مخاطب فعال و مخاطب منفعل

۴ .سواد رسانه ای بر چه چیزی اصرار دارد ؟

 سواد رسانه ای اصرار دارد که مخاطبان منفعل را فعال . مخاطبان

را هوشمند و حتی مصرف کنندگان و تولید کنندگان خلاق شوند.

۵٫مهمترین عنصر خلاقیت در تولید چیست ؟

طراحی و تبلیغات

۶ .سواد رسانه ای همانند بسیاری از کارها نیازمند چیست ؟ چرا ؟

 نیازمند تمرین مستمر و مرتب است تا بتوان

به دانایی و توانایی رسید .

 

درس 4

 

به نام خدا

خلاصه درس چهار

تصاویرمعصوم نیستند یا بازنمایی است.

بازنمایی یعنی نشان دادن واقعیت به شکلی خاص.

البته بازنمایی این نیست که هر پیام ضد واقعیت مورد نظر یا کاریکاتوریاز ان باشد بلکه رسانه میکوشد

با استفاده از بازنمایی تفسیر وتحلیل خود را از واقعیت مورد نظر را به مخاطبان خود ارسلا کند طور

یکه او احساس تفاوت میان انها نکند واین هنر مخاطب است که تفاوت میان این دو را تشخیص دهد.

یکی از معروفترین بازنمایی هابازنمایی شاهنامه فردوسی است که رستم را به پهلوان داستان تبدیل کرده

است.

یکی دیگر از بانمایی ها زبان انگلیسی وکتاب های هالیوودی است در همه ی کتاب هاوفیلم های

هالیوودی که به زبان انگلیسی نوشته شده اندمی بینیم که همیشه انگلیسی زبانان در ارامش و خوشبختی

هستنداما ایا واقعن!!!!!!!!(واقعا) این گونه است؟ خیر در کشوری مانند امریکا که کشور ازادی هم نامیده میشود سالانه

هزاران خانواده به خاطر مشکلات فرزندانشان ازجمله : اعتیادبه مواد مخدر مورد ازار قرار گرفتن

دخترانشان بیبندو باری فرزندان در سن های میان ده تا بیست سال و…. رنج میبرند.

 

 1. بازنمایی یعنی چه؟

نشان دادن واقعیت به شکل خاص.

 1. رسانه ها با با دستکاری پیام ها روی مردم چه تاتیری میگذارند؟

تاتیری جدی بر روی افکار مردم .

 1. روش تشخیص پیام بازنمایی شده چیست ؟

 فرد مخاطب باید با هوشمندی و نقادی تفاوت میان واقعیت و بازنمایی را تشخیص دهد.

 1. رسانه با بازنمایی به دنبال چه هدفی است؟

 ارسال تفسیر خود از وا قعیت به طور اشکار وپنهان به ذهن مخاطبان.

 1. دکتر ساموعل کیینگ در کتاب جامع شناسی خود چه میگوید ؟

 ما جامعهای را که بدون خوانواده باشد سراغ نداریم.

 1. ایا بازنمایی تصوی ریعنی تغییر واقعیت ؟

خیر : تصویر بازنمایی شده تصویر تغییر یافته یی نیست بلکه بخشی ار یک واقعیت است .

 1. کار رسانه و بازنمایی چگو نه است ؟

 در هم امیخته است .

 1. اهداف افرادی که بازنمایی انجام میدهند چیست؟

گذاشتن تاتیر بر روی دیدگاه مخاطبان.

 1. در ذهن مردم روباه با چه ویزگی هایی تعریف میشود؟

 2. معلم ها در اتار رسانهای چگونه بازنمایی شده اند؟

 

درس 5

 

از بازنمایی تا کلیشه(درس پنج ام )

   کلیشه یا تفکر قالبی به انگلیسی( stereotype ) به یک نظر از پیش تشکیل‌شده در ذهن جمعی گروه‌هایی از جامعه اشاره دارد، که مانع قضاوت و شناخت منطقی افراد نسبت به دیگران شده و ویژگی‌های خاصی را به تمام اعضای یک گروه‌ دیگر یا مجموعه‌ای متفاوت نسبت می‌دهد. این امر سبب می‌گردد افراد برپایهٔ اطلاعاتی ناچیز و تصورهای کلیشه‌ای خود که غالباً برگرفته از جامعه و یا رسانه‌ها است، بدون آنکه شناخت کافی از دیگران داشته‌باشند، نسبت به آنها قضاوت کنند.

   این لغت اگر در معنی منفی آن به کار رود، فرضی ساده‌انگارانه، اغراق شده، و تحقیرآمیز را به اعضای یک گروه به‌دلیل عضویت در آن گروه نسبت می‌دهد. کلیشه‌ها احترام یا مشروعیت را از اشخاص به دلیل تعلّقشان به آن گروه می‌گیرند و یا برعکس، کلیشه مثبت احترام، ارزش و محبوبیتی غیرواقعی و برپایه‌ای غیرمنطقی برای عده‌ای بدون دلیل خاصی بوجود می‌آورند. به عنوان مثال قضاوت در مورد افراد برپایهٔ نوع لباس آنها و یا شکل ظاهری آنها.

   لغت لاتین معادل کلیشه کلمهٔ استریوتایپ می‌باشد، که استریو از ریشهٔ کلمه‌ای یونانی به معنی “سخت، مستحکم، غیرقابل تغییر” و کلمهٔ تایپ از ریشهٔ کلمه‌ای یونانی به معنی “تأثیر” می‌باشد. در نتیجه کلمهٔ استریوتایپ به معنی تأثیر غیرقابل تغییر (تأثیر مستحکم) می‌باشد.

   طبق یکی از تعاریف کلیشه، برای شکل‌گیری کلیشه دو نوع نگرش لازم است، وجود یک دیدگاه و طرزفکر درون‌گروهی و دیگری وجود یک دیدگاه و روش برون‌ گروهی.

   بدین ترتیب در ذهن هرکس، افراد گروهی که وی در آن قرار دارد افرادی طبیعی و برتر به نظر می‌رسند و گروه او گروهی به نظر می‌رسد که دیگران تمایل دارند در آن عضو باشند و باقی افراد، افراد بیرون‌ گروه او هستند که پست‌تر و پایین‌تر از افراد هم‌گروه هستند.

تأثیر ضمیر خودآگاه بر ناخودآگاه

   دیدگاه دومی که در زمینهٔ طرز شکل‌گیری کلیشه‌ها وجود دارد، نقش ناخودآگاه را در این مورد پررنگ می‌داند. برطبق این نظریه کلیشه‌ها به طور کامل توسط ناخودآگاه انسان شکل می‌گیرند، بدین ترتیب که انسان‌ها در خودآگاه با افکار متفاوتی روبرو می‌شوند، اگر این افکار به‌طور مداومی تکرار شوند، رفته‌رفته این طرز تفکرها از ضمیر خودآگاه فرد به ضمیر ناخودآگاه او منتقل می‌شوند. ضمیر ناخودآگاه نیز با توجه به تأثیرپذیری که از خودآگاه گرفته‌است در ملاقات‌ها با دیگر افراد برای آنکه هرچه سریعتر بتواند به قضاوتی از طرف مقابل دست‌یابد بر پایهٔ تفکرات پیشین فرد نسبت به دیگران قضاوت سریع‌تری را ارائه می‌دهد، تمام این مراحل بدون آنکه فرد متوجه شود در ذهن او شکل می‌گیرند.

   خود کلیشه سازی اصطلاحی است که به عنوان بخشی از فرضیه خود طبقه بندی مطرح شده است و در واقع توصیف کننده فرایندی است که در طی آن شخص تصویری که از خود می‌بیند بیشتر سازگار با کلیشه‌هایی می شود که در ارتباط با عضویت او در یک گروه اجتماعی وجود دارد. خود – کلیشه سازی را شاید بتوان نتیجه مسخ شخصیت دید، که در آن شخص خود را به جای فرد برجسته در گروه می‌گذارد.

   اگر چه به صورت معمول، خودپنداری فعال انسان ترکیبی است از هویتی که در طی شرایط بروز می‌کند و به صورت مستمر در دسترس است، پدیده خود – کلیشه سازی باعث می‌شود که خودپنداری فعال شخص بیشتر به کلیشه‌های شخصیتی یک فرد برجسته در گروه شباهت پیدا کند. به این صورت که، با خود – کلیشه سازی، شخصی که عضو یک گروه است، ممکن است از طریق بروز رفتارهایی که مخصوص به آن گروه است، شروع به گرفتن خصوصیات آن گروه کند. در واقع با نشان دادن چنین خصوصیاتی، فرد احساس می‌کند که بیشتر با نیازها و نگرش آن گروه هماهنگ شده است.

 

   بزرگ شدن هویت اجتماعی فرد می‌تواند به طور مستقیم روی افول هویت شخصی او تاثیر بگذارد. در اصل، احساس فرد برای انطباق با اهداف گروه و هویت درک شده از آن، تبدیل به مسئله‌ای مهم تر می‌شود وقتی که صحبت عقاید و رفتار به میان می‌آید. با در نظر گرفتن این تمایز، خود – کلیشه سازی منعکس کننده دیدگاه‌های قراردادی در یک گروه است که به صورت کلی توسط اعضای گروه پذیرفته می شود.

 

کلیشه قومی یا کلیشه نژادی

    مجموعه از باورها در مورد ویژگی‌های نوعی یک گروه قومی یا یک نژاد است، این کلیشه‌ها معمولاً درباره شرایط آنان و باورهای فرهنگی آنان است که می تواند شامل زبان، سادگی و یا سر خصوصیت‌ها باشد. کلیشه‌های ملیتی می‌توانند راجع خود یک ملت باشند و یا می‌توانند درباره سایر ملل باشند. برخی از این کلیشه‌ها میتوانند در نگهداری هویت ملی یاری‌رسان باشند.

   بسیاری از کلیشه‌ها قومی خود را در جوک‌های قومیتی نشان می‌دهند و برخی از آنان در سطح مختلف توهین‌آمیز محسوب می‌شوند.

 

نمونه سوالات درس پنجم

 

 • تعریف کلیشه چیست ؟

 

 • آیا کلیشه ها صرفاً منفی هستند ؟ ( با ذکر مثال )

 

 • تاثیر ضمیر نا خود آگاه در شکل گیری کلیشه ها چیست ؟

 

 • خود کلیشه سازی به چه معناست ؟

 

 • کلیشه های قومیتی یا کلیشه های نژادی را با ذکر مثال توضیح دهید ؟

 

 • معادل واژه کلیشه در زبان لاتین چیست و به چه معناست ؟

 

 • دو نمونه از کلیشه هایی را که در جامعه ما رواج دارند را مثال بزنید ؟

 

 • عنصر ………………… در ایجاد کلیشه نقشی کلیدی دارد .

 

 • کلیشه ها منعکس کننده …………………. در یک گروه است .

 

پاسخ سوالات

 

۱٫کلیشه یا تفکر قالبی به یک نظر از پیش تشکیل شده در یگ گروه که مانع از قضاوت اقلانی و منطقی آنها در مورد اشخاص یا دیگران میشود.

 

۲٫خیر- برای مثال احترام به دبیر زمانی که وارد کلاس میشوند همه دانش آموزان ه احترام او بر میخیزند.

 

۳٫کلیشه ها در واقع از ضمیر ناخود آگاه شکل میگیرند به طوری که افکار رفته رفته از ضمیر خود آگاه به نا خود آگاه منتقل میشوند.

 

۴٫کلیشه هایی است که طی آن شخص تصویری که از خود میبیند بیشتر سازگار با کلیشه هایی است که در ذهنش است.

 

۵٫مجموعه از باور ها در مورد یک قومیت و گروه مشخص که باورها و فرهنگ آنها را نشانه میگیرد.

 

۶٫stereotype   به معنای تاثیر مستحکم

 

۷٫کلیشه در مورد افراد ثروت مند که آنها اختلاص گر هستند  و…….

 

 1. تکرار

 

 1. دیدگاه های قرار دادی در یک گروه است

                                       تهیه کنندگان :امیر حسین میرزازاده . آرش زارع . علی باقری

 
 

درس 6

درس نامه درس ۶ تفکر وسواد رسانه ای

از گذشته تا به امروز تفاوت هایی بین زن ها و مرد ها وجود داشته و وجود دارد .

تحقیقات جان برگر و اروینگ کافمن و لورا ماروی نشان میدهد که در بیشتر کشور ها مرد سالاری وجود دارد حتی در نقاشی های کلاسیک و سینمای هالیوود ، برای مردان ارزش بیشتری نسبت به زنان قایل هستند برای مثال مردان اغلب قوی تر معرفی میشوند .

آگی های تبلیغات می خواهند مردان متقاعد کنند تا به تمام محصولات معرفی شده علاقه نشان دهند و به همین منظور بدن های مردان را جذاب و اغراق آمیز نشان میدهند .

آلیس واکر در مورد دختران و زنان می گوید : دختران از کودکی یاد میگیرند که هیچ چیزی برای انان جز قیافه مهم نیست و همچنین پسران یاد میگیرند که ظاهر دختران مهم ترین چیز در ارتباط با انان است .

 

سوالات تستی درس ۶ :

۱- لورا ماروی این موضوع راکه( زنان آموخته اند خود را از بیرون تماشا کنند ) در فیلم های هالیوود در چه سالهایی بررسی کرده ؟

الف)۱۹۵۰-۱۹۶۰    ب)۱۹۴۰-۱۹۴۵    ج)۱۹۳۰-۱۹۳۹     د)   ۱۹۶۳ -۱۹۷۰

۲- آگهی های بازرگانی مردان متقاعد میکردند از چه محصولاتی استفاده کنند ؟

الف)بهداشتی پوست و مو  ب)لباس های گران قیمت   ج)ماشین های زیبا  د)الف و ب

۳-آلیس واکر چه چیزی را متهم اصلی این جریان می داند؟( زنان آموخته اند خود را از بیرون تماشا کنند )

الف)مردم          ب)کشور های بیگانه      ج)رسانه ها        د)تبعیض های جنسی

۴- باتوجه به نظر آلیس واکر چه چیزی برای دختران مهم است ؟

الف)ظاهر             ب)لباس و پوشش        ج)رنگ مو و …….         د)ب و ج

۵- چه رسانه هایی میتوانند این مطلب (برای دختران هیچ چیزی برای آنان، جز ظاهر (قیافه و هیکل) مهم نیست و برای پسران ظاهر دختران، مهم ترین چیز در ارتباط با آنان ) را به ما نشان دهند ؟

الف)تبلیغ ها         ب)فیلم ها       ج)بازی های رایانه ای      د)هر سه مورد

 

سوالات تشریحی درس ۶ :

۱- مردان در نقاشی کلاسیک و سینمای هالیوود اغلب چه ویژگی های دارند؟(ص۴۰ خط ۳ و ۴)

مردان اغلب افرادی قوی معرّفی شده اند که در کنار

دیگر نقشهای هدفمند و ارزشمند اجتماعی، نگاهی فعّال و تیزبین دارند.

۲- لورا ماروی در مورد نگرش حاکم بر سینما چه اعتقادی دارد؟(ص۴۰ خط ۶و۷)

معتقد » لورا ماروی «

است که نگرش حاکم بر سینما مردسالارانه است، و این در حالی است که شخصیت های زنان، اغلب منفعل هستند. این نگرش ها توسط سینما در طول زمان به مخاطب منتقل می شود.

۳- در دهه ۱۹۸۰ سفارش دهندگان اگهی های تبلیغاتی چه هدفی داشتند؟ (ص۴۰ خط۱۱ و ۱۲)

می خواهند مردان را متقاعد کنند که به تمام محصولات مصرفی علاقه نشان دهند )از لباس های گران قیمت تا محصولات بهداشتی پوست و مو(؛ ویژگی ای که درگذشته بین زنان رواج داشت.

۴- رسانه ها در زندگی ما چه تاُثیری می گزارند؟

(ص۴۱ خط۲۰ و ۲۱)

رسانه ها محتوایی را عرضه می کنند که جامعه ما و سیاست ما را شکل می دهند و مهم تر از همه فکر،زندگی و احساسات بچه های ما را شکل می دهند.

 ۵- رسانه ها برای دختران و زنان چه می گوید؟

(ص۴۲ خط ۵ و ۶) 

رسانه ها برای دختران و زنان چنین می گوید: دختران این پیام مهم و سرنوشت ساز را از سنین پایین کودکی می آموزند که هیچ چیزی برای آنان، جز ظاهر )قیافه و هیکل( مهم نیست و ارزش و دنیای آنها به این موضوع بستگی دارد.

۶- چه رسانه هایی این مطلب (ظاهر دختران مهم ترین چیز در ارتباط با انهاست) را منتشر می کنند؟

(ص۴۲ خط۸ و ۹)

این مطلب را از تبلیغ ها، برنامه های

تلویزیونی، فیلم ها، بازی های رایانه ای و هر جایی که نگاه می کنیم، می گیریم

۷-رسانه ها به ما چه چیزی را می آموزند؟

(ص۴۲ خط ۹ و ۱۰)

        رسانه ها به ما میآموزند که مهم نیست خانم ها چه موفقیت هایی داشته اند؛ مهم نیست که چه کار کرده اند؛ ارزش آنها به این است که چه ظاهری دارند. از نبوغ خانم ها هیچ گونه قدردانی نمی شود. همه چیز در ارتباط با بدن و ظاهر آنها است! هیچ چیز در ارتباط با مغز نیست

 

درس 7


-

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

-

درس 8

به نام خدای زیبایی آفرین

تهیه کننده:محمدرضاعسکری

جزوه ی درس هشتم تفکرورسانه

اقناع به معنای قانع کردن و وادار کردن گروهی ازافراد به پذیرفتن یک نظر یا عقیده است که مبلغ یک پیام می خواهد.همه ی ما در زندگی روزمره از فنون اقناع استفاده می کنیم تا دیگران نظر ما را بپذیرند یا کاری که می خواهیم را انجام دهند.یکی از مهم ترین فنون اقناع فن ارابه یا واگن است .در این فن مردم تصور می کنند چون همه ی افراد در حال انجام کاری یکسان هستند یا نظری یکسان را پذیرفته اند آن ها نیز باید آن کار را انجام دهند تا از بقیه عقب نمانند و سود بیش تری به دست بیاورند.در واقع دلیل نام گذاری این فن هم همین است چنان که گویا افرادی بر سر رسیدن به یک ارابه یا واگن که قصد حرکت دارد مسابقه گذاشته اند و اگر دیربرسند جا خواهند ماند.

سوالات تشریحی:

۱-یکی از مهم ترین فنون اقناع چه نام دارد؟

۲-فن ارابه- واگن را تعریف کنید؟

۳-چرا بسیاری از مردم از فن ارابه- واگن تبعیت می کنند؟

۴-داستان ملانصرالدین نشانه ی چه ویژگی افراد است؟

 

۵-رسانه ها چگونه از این فن استفاده می کنند؟

۶-دلیل نام گذاری این فن به این صورت چیست؟

پاسخ سوالات تشریحی:

۱-یکی از مهم ترین فنون اقناع فن ارابه یا واگن است.

۲-یکی از مهم ترین فنون اقناع است که باعث می شود فرد همان کاری را بکند یا نظری را بپذیرد که فکر می کندهمه ی افراد آن را انجام می دهند یا می پذیرند.

۳-زیرا مردم فکر می کنند که اگر از این فن تبعیت نکنند از دیگران عقب خواهند ماند.همچنین زیادی تعداد افراد را دلیل بر درستی و خوبی آن موضوع می پندارند.

۴-این داستان نشانه ی ضعف شخصیتی افرادی است که بجای تفکر و تحقیق درباره ی آن موضوع به شمارش طرفداران آن بسنده می کنند.

۵-رسانه ها این طور وانمود می کنند که چون همه در حال انجام کار واحدی هستند شما هم اگر می خواهی از سود آن بهره مند شوی باید هم رنگ جماعت شوی.

۶-در این فن گویا افرادی برای رسیدن به یک ارابه یا واگن که قصد حرکت دارد  با هم مسابقه گذاشته اند که اگر عجله نکنند و دیر برسند جا خواهند ماند.

 

سوالات تستی:

۱-فن اقناع به کار رفته در داستان ملانصرالدین چیست؟

۱-ارابه-واگن□        ۲-تکرار□              ۳-مقایسه□            ۴-هیچکدام□

۲-در چه صورتی نظر اکثریت ملاک است؟

۱-خرید یک کالا□    ۲- پذیرفتن عقیده□     ۳-صحت یک خبر□    ۴-رای گیری برای انجام کاری□   ۳-چرا بسیاری از افراد از فن ارابه –واگن تبعیت می کنند؟

۱-زیرا تعداد افراد را دلیل برصحت موضوع می دانند.□

۲-تصور می کنند اگر همرنگ جماعت نشوند از بقیه عقب می مانند.□

۳-در پی دستیابی سریع تر و سود بیشتر از آن چیز هستند.□

۴-همه ی موارد.□

۴-اقناع به چه معناست؟

۱-وادار کردن افراد به پذیرفتن چیزی (به میل خودشان)□

۲-وادار کردن مردم به انجام کاری (به میل خودشان)□

۳-قانع کردن افراد□

۴-هر سه مورد□

پاسخ سوالات تستی:

۱-گزینه ی یک          ۲-گزینه ی چهار

 

۳-گزینه ی چهار        ۴-گزینه ی چهار

احتمالا با همکاری اقایان:

محمد رضا عسکری.حسین شکور.احسان مستدعی

 

 

درس 9

 

نمونه سوالات تشریحی:

۱-هرپیام رسانه ای بایدچگونه ارائه شود؟

۲-تولیدکنندگان پیام های رسانه ای چگونه قالب های مناسبی برای انتقال پیام انتخاب میکنند؟

۳-پیام رسانه ای که مادریافت میکنیم طی چه مراحلی به دست ما رسیده است؟

۴- چهارمورد رسانه را نام ببرید .

۵-جمله((هرپیام دارای یک متن است اما الزاما نوشتاری نیست. ))یعنی چه؟ان را در یک سطر شرح دهید.

۶-بروز ترین و پرکاربردترین روش برای انتقال پیام چیست؟

۷-با توجه به خلاصه ای که از درس بیان شد،به نظر شما متن های نمادین چه نوع متن هایی هستند؟توضیح دهید ونام ببرید.

۸-به نظر شما مهندسان پیام به چه کسانی اشاره دارد؟

۹-طراحان پیام چگونه پیام خود را به مردم میرسانند؟(منظور ار پیام پیام های از نوع تصویری است)

۱۰-به نظر شما سواد بصری چیست؟در یک سطر توضیح دهید.

 

چند سوال تستی:

۱-با توجه به درسنامه،یکی از مواردی که میتواند باعث تاثیرگذاری پیام شود چیست؟

الف)طنز بودن پیام           ب)سادگی پیام             ج)زیبایی پیام                  د)صداقت در پیام

۲-با توجه به تصویر صفحه۶۲ کتاب درسی،به نظر شما پیامک های تبلیغاتی جز کدام دسته از موارد زیر است؟

الف)تارنما/وبسایت           ب)جست وجو                ج)پست های الکترونیکی       د)رسانه های نابرخط(افلاین)

۳- تمام تولیدات رسانه ای مانند مقالات روزنامه برنامه های تلوزیونی وکتاب هاکه تنها برخی از موارد رسانه ای هستند همانند…….و………ساخته می شود.

الف)کوچه هاوپارک ها       ب)ساختمان هاوخیابان ها       ج) ساختمان ها و بزرگراه ها     د)کوچه ها وبزرگراه ها

۴- تولیدکنندکان بیام های رسانه ای با توجه به……….و……….و…………قالب مناسبی برای انتقال بیام انتخاب میکنند

الف) پیام مورد نظر-امکانات-محدودیت های هر رسانه            ب)نیازها-امکانات-عقاید

ج)اعتقادات-عقاید-محدودیت های هر رسانه                          د)پیام موردنظر-امکانات-نیازها

۵-با توجه به متن کتاب، هر بیام رسانه ای دارای………است.

الف)محدودیت                      ب)یک متن                        ج)یک پیام               د)چند بعد

 

پاسخ سوالات تشریحی:

جواب۱: هر پیام رسانه ای بایدبازبان وقالب مناسب خودش ساخته وارائه شود.

جواب۲: باتوجه به پیام مورد نظرو امکانات و محدودیت های هر رسانه قالب مناسبی برای انتقال پیام انتخاب میکنند.

جواب۳: توسط شخص واشخاصی نوشته شده،تصاویر توسط شخص یا اشخاصی گرفته شده،ویک نفر خلاق آنها را کنار هم قرار داده است آنچه اتفاق میافتد این است که هر آنچه توسط تعدادکمی از افراد ساخته میشود،برای بقیه افراد یک پیام عادی تلقی میگردد.

جواب۴: مقالات روزنامه برنامه های تلوزیونی و کتاب ها

جواب۵:هر پیام رسانه ای دارای یک متن است، ولی این متن، الزاماً نوشتاری نیست! به بیان دیگر، متن رسانه ای همان طور که می تواند متن نگارشی شبیه یک کتاب باشد، می تواند متن تصویری و حتّی متنی نمادین، چون چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی یا متنی صوتی باشد.

جواب۶: امروزه، یک تصویر یا فیلم، روش مهم و پرکاربردی برای انتقال پیام، و دیدن آنها دقیقاً نوعی

مطالعه است.

جواب۷:متن های نمادین متن های هستند که با تمام کوچکی خود پیام های بزرگی به مردم میرسانند.مانند شعار ها یا پیام های تبلیغاتی.

جواب۸:در این درس مهندسان پیام منظور از کسانی است که پیام را طراحی میکنند مانند روزنامه نگارها،مدیران شبکه های اجتماعی و تلوزیونی و مدیران سایت های اینترنتی و …..

جواب۹:طراحان پیام با خلاقیت خاص خود تصاویر را کنار هم قرار میدهند وبسته به نیاز خودشان پیام تصاویر را تغییر یا ویرایش میدهند.

جواب۱۰: سواد بصری یعنی اینکه بتوانیم خوب ببینیم و با چشمانی بازجزئیات را  از کلیات تصویر یا فیلم تفکیک کنیم.ودر ادامه با تفسیر انها بتوانیم نتیجه مطلوب را از پیام بگیریم.توجه داشته باشید که این نتیجه صرفا همان نتیجه ای نیست که طراحان پیام سعی دارند به ما بقبولانند و برداشت ما از تصویر میتواند با اهداف  طراحان مغایرت داشته باشد.

 

پاسخ سوالات تستی:

جواب۱:ب              جواب۲:د              جواب۳:ج                 جواب۴:الف           جواب۵:ب

به کوشش:

پوریاپرتوی ، محمد منصوری ، علی خلیلی و علی زرینی

 

رود باش و گذر کن،مرداب از یکجا ماندن گندیده است.

از حسن توجه شما

سپاس!

 
 

درس 10

 

۱- بیشتر پیام های رسانه ای برای کسب  چه چیزهایی ساخته و فرستاده شده اند؟

 برای کسب قدرت و ثروت ساخته و فرستاده شده اند.

 

۲- اغلب رسانه های دنیا ابتدا چه نوع موسساتی بودند و امروزه به چه محلی تبدیل شده اند؟

 ابتدا موسساتی درآمدزا و به محل عرضه ی تبلیغات تجاری تبدیل شده اند.

 

۳- بخش زیادی از برنامه های تلوزیونی را چه چیزی  تشکیل میدهند؟

 تبلیغات

 

۴- آنچه مردم بیشتر از آن در رسانه بی اطلاع هستند چیست؟

این است که کاری که به واقع از طریق رسانه ها انجام میشود تنها تبلیغ کالا نیست بلکه جذب مخاطب و عرضه ی آنها به تبلیغ کنندگان است.

 

۵- مدیران شبکه های توزیونی چه کار هایی انجام میدهند تا کالاهای تجاری خود را تبلیغ کنند؟

 زمانی خاص و ناشران ، فضایی معین را در اختیار حامی مالی ( اسپانسر ) قرار میدهند.

 

۶- تبلیغ کالاهای تجاری به چه گونه ای است؟

 با استفاده از شیوه های اقناعی به گونه ای انجام میشود که ما را وسوسه کند تا آن را بخریم.

 

۷- با ظهور چه چیزی استفاده از شیوه های اقناعی به طوری چشمگیر تغییر یافت؟

درس 11

هرکس برای چگونگی انتخاب وچینش خبرها براساس دیدگاه هاوارزش های خود عمل می کند۰

همیشه همه ی اخبارها به طور مشابه نیستند۰بسیاری ازخبرگزاری ها وشبکه ها ی خبری خودرا کاملا بی طرف می دانند ولی هرتولیدکننده رسانه ای باید برای تولیدات خود دست به انتخاب بزنندوبه اخبار منحصرنیست ودرموردهمه ی تولیدات رسانه ای مصداق دارد۰

بیشتر رسانه ها برفکر مردم تاثیر می گذرد۰

سوالات تشریحی

۱‍‍‍‍ ‍‍‍‍-شورای سر دبیرخبری اخباری که به دستش میرسد چه کار می کند۰

۲-هرکس برای چگونگی انتخاب وچینش خبر ها بر اساس چه عمل میکند۰

۳-دیدگاه ها وارزش های تولید کننده ی پیام درانتخاب  به چه چیزهای دخالت دارد۰

۴-ایا همه ی اخبار ها مشابه اند۰

۵-ایا رسانه ها بی طرفند۰

۶-هرکس برای چگونگی انتخاب وچینش خبرهابراساس دیدگاه ها وارزش خود عمل می کند مثا ل بزنید۰

۷-ایا همه ی خبرهای که به ما می رسد واقیعت دارد۰

سوال خارج ازکتاب

۸-سه مرحله اول نوشتن پیام را بنویسد۰

۹-جمع اوری خبر از چه راهی صورت می گیرد۰

۱۰-ایا رسانه ها برمردم تاثیر می گذارد۰

جواب سوالات تشریحی

ج۱-اخباری که به دستش می رسد اولویت بندی می کند۰

ج۲-براساس دیدگاه ها وارزش خود عمل می کند۰

ج۳-به کلمات وتصاویروصداهاوهمه ی ابزاری که برای انتقال یک پیام رسانه ای به کار می رود۰

ج۵-خیر-زیرا برای نوشتن خبر باید حتما به یک طرف گرایش یافت۰

ج۶-مثلاکسی که به اخبارسیاسی را مهم تر می داند نسبت به کسی که ورزش برای ارزشمند است ازترتیب متفاوتی برای چینش اخبار واختصاص زمان استفاده میکند۰

ج۷-خیر – زیراچند نفر پیام را می نویسندشاید خبر ها متفاوت باشند۰

ج۸-انچه  می خواهیم دربارهی ان بنویسیم انتخاب کنیم-مشخص کنیم دربارهی چه مینویسیم-جمع اوری خبر

ج۹-اینترنت-مقاله-مصاحبه و۰۰۰

ج۱۰-بله

سوال تستی

۱-هرکس برای انتخاب خبر برچه اساسی انتخاب می کند۰ 

الف-دیدکاه ها            ب-عقل               ج-ارزش ها                د-گزینه الف وج

۲- کدام ایه قران درمورد تحقیق خبر ها اشاره می کند۰

الف-ابراهیم               ب-حجرات            ج-زمر                     د-بقره

۳-ایا خبر گذاری ها بدون جهت گیری عمل می کنند۰  الف –درست     ب-نادرست

۴-ایا رسانه ها برما تاثیر می گذارند۰   الف-درست   ب- نادرست

جواب سوالات تستی

۱-د

۲-ب

۳-ب

۴-الف

 

 

 

 

۱۲ نظر

سوالات متن درس جغرافیای ایران عمومی و دهم تجربی

به ادامع مطلب بروید

 

 

۲ نظر

انشا درباره درد دل یک موش آزمایشگاهی

انشای طنز و غیر طنز درد دل یک موش آزمایشگاهی صفحه 55 کتاب مهارت های نوشتاری نهم

انشا طنز و غیر طنز درد دل یک موش آزمایشگاهی صفحه 55
نام انشا: درد دل یک موش آزمایشگاهی. درس: صفحه ۵۵ کتاب مهارت های نوشتاری نهم. موضوع دردل یک موش آزمایشگاهی (غیر طنز):. یک روز که در آزمایشگاه نشسته بودم دوست ...

انشایی طنز درباره درد دل یک موش آزمایشگاهی با خودش

 انشا طنز و غیر طنز درد دل یک موش آزمایشگاهی صفحه ۵۵ کتاب مهارت های نوشتاری نهم … محبسی کوچک و شیشه ای حکمی داده اند به امسال من که در آن محکمه ...

انشا با موضوع درد و دل یک موش آزمایشگاهی با فضای طنز

 انشا طنز و غیر طنز درد دل یک موش آزمایشگاهی صفحه 55 کتاب مهارت های نوشتاری نهم … موضوع دردل یک ...

انشایی طنز درباره درد دل یک موش آزمایشگاهی با خودش

انشایی طنز درباره درد دل یک موش آزمایشگاهی با خودش .... دانلود فیلم عروس خجالتی · انشا درباره درد دندان با رعایت ساختمان بند · قسمت آخر سریال هندی زبان عشق چی میشه ...

انشا درباره موش آزمایشگاهی انشا درد دل یک موش آزمایشگاهی

انشا درباره موش آزمایشگاهی انشا درد دل یک موش آزمایشگاهی سلام . من یه موض آزمایشگاهی سفید هستم تعدادی مارو به استخر آبی انداختند و زمان گرفتن تا ببینن چند ساعت ...
enshayab.ir

 

 

***برای مشاهده کامل متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید***

 

 

 

نام انشا:درد دل یک موش آزمایشگاهی

درس:صفحه 55 کتاب مهارت های نوشتاری نهم 

موضوع:درد دل یک موش آزمایشگاهی (غیر طنز)

 

یکروز که در آزمایشگاه نشسته بودم دوست قدیمی من امیر علی که آزمایشگاه دارد به خاطرم آمد و دلم میخواست به دیدار او بروم و سری به آزمایشگاهش بزنم؛به همین خاطر به آنطرف »آزمایشگاه» رفتم.از دیدن هم لبخند بر روی لب هایمان نشست.
گفت:ای دوست عزیزم کجا بودی خیلی برایت دل تنگ بودم؟
گفتم:شرمنده ای عزیز چون من درگیر کار بودم.در حین صحبت چشمم به موشی که در داخل قفس شیشه ای بود افتاد غمگین در کنجی خلوت کرده بود به دیدار او رفتم تا دلیلش را جویا شوم

گفتم:ای موش تو را چه شده؟

گفت:تا حالا در قفسی تنها مانده ای؟ محبسی کوچک و شیشه ای حکمی داده اند به امسال من که در آن محکمه خودم نیز حضور نداشته ام. چه بخواهیم و نخواهیم از حکم محکمه ابد خورده به پیشانی های ماها. از شگرف های دنیا بی خبر مانده ایم تنهای تنها در قفس. حال بگو ای رفیق آشنا این دلی که ما داریم دل نیست؟ دل شکستن در نظرها عیب نیست؟

روبه دوستم کردم و گفتم:امیرعلی؟این بیچاره به تو چه کرده؟ چرا در قفس زندانی کرده ای؟ او رو به من کرد و گفت:اگر او نباشد من چه طور کار هایم را انجام دهم؟

گفتم:خوب او چکار کند؟ باید جرم کار تورا بکشد؟ گفت: باشه به خاطر تو آزاد می کنم دیگر آزمایشی در مورد موش
ندارم وقتی که روبه موش کردم در چشم هایش نور امیدی را دیدم که می درخشید.

--------------------------------------------------------------

انشا شماره 2 درد دل یک موش آزمایشگاهی:

سلام  من یه موش آزمایشگاهی سفید هستم

تعدادی از ما رو به استخر آبی انداختند و زمان گرفتن تا ببینن چند ساعت دوام میاریم حداکثر زمانی رو که تونستیم دوام بیاریم 17 دقیقه بود.

سری دوم موشها رو با توجه به اینکه حداکثر 17 دقیقه می تونن زنده بمونن به همون استخر انداختن اما این بار قبل از 17 دقیقه نجاتشون دادن.

بعد از اینکه زمانی رو نفس تازه کردن دوباره اونها رو به استخر انداختن.حدس بزنید چقدر دوام آوردن؟

26 ساعت !!!!!!!!!!!!

بعد از بررسی به این نتیجه رسیدن که علت زنده بودن موش ها این بوده که اونها امیدوار بودن تا دستی باز هم اونها رو نجات بده

ما موش های آزمایشگاهی خیلی باهوش هستیم.

 

منبع: درسکده

 

نویسنده : احسان عباسی نیا
موضوع: انشا , پایه نهم ,
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 فروردین 1396 ساعت: 17:55
برچسب ها : درد دل یک موش آزمایشگاهی , انشا درباره درد دل یک موش آزمایشگاهی , انشا در مورد درد دل یک موش آزمایشگاهی , انشایی درباره درد دل یک موش آزمایشگاهی , انشای درد دل یک موش آزمایشگاهی , انشا پایه نهم در مورد درد دل یک موش آزمایشگاهی , انشا مهارت های نوشتاری در مورد درد دل یک موش آزمایشگاهی , انشای زیبا درباره درد دل یک موش آزمایشگاهی , در مورد درد دل یک موش آزمایشگاهی انشا بنویسید , انشاء درباره درد دل یک موش آزمایشگاهی , مهارت های نوشتاری پایه نهم , درد دل یک موش آزمایشگاهی را توصیف کنید , انشا در مورد درد دل یک موش آزمایشگاهی بنویسید , تحقیق درباره درد دل یک موش آزمایشگاهی , تحقیق در مورد درد دل یک موش آزمایشگاهی , انشای طنز و غیر طنز درباره درد دل یک موش آزمایشگاهی , انشای غیرطنز درمورد درد دل یک موش آزمایشگاهی , انشای غیرطنز درباره درد دل یک موش آزمایشگاهی , انشای طنز در مورد درد دل یک موش آزمایشگاهی ,
۰ نظر

زنگ موبایل عامر (امیر) ، کمال ، نیهان(اکیا) در سریال اکیا (kara sevda) عشق بی‌پایان + زنگ آهنگ تارک (تانر)دانلود زنگ موبایل آسو
دانلود زنگ موبایل عامر (امیر)


دانلود زنگ موبایل کمالدانلود زنگ موبایل اکیا (نیهان)دانلود زنگ موبایل تارک (تانر)------------------------------------------------------------------------------------------

www.sadasardanesh.blog.ir :رمز فایلازکانال تلگرام سریع تر دانلود کنیدزنگ خور اپل - آیفون - ios - ساده - اکیا - کارا سودا - عامر - امیر کوزجو اوغلو - سریال کارا سودا - اکیا -


تانراکیازنگ خور اکیاآهنگ کوتاهجم تی ویداداش کمالکارا سودااوکیازنگ خور گوشی تانرتانر سویدرهپخش آنلاینتاریک کارا سودانیهانگوشی تانر

زنگ خور اپل - آیفون - ios - ساده - اوکیا - کارا سودا - تانر - اکیا - زنگ خور اکیا - آهنگ کوتاه - جم تی وی - داداش کمال - کارا سودا - اوکیا - زنگ خور گوشی تانر - تانر سویدره - پخش آنلاین - تاریک کارا سودا - نیهان - گوشی تانر

زنگ گوشی اکیا - جم تی وی - ملایم - بی کلام - کارا سودا - آسو - اکی

ا - زنگ خور اکیا - آهنگ کوتاه - جم تی وی - کارا سودا - اوکیا - زنگ خور گوشی آسو - پخش آنلاین - زنگ خور سریال اکیا - سریال اکیا - گوشی آسو - ملیسا آسلی پاموک

تیتراژ - سریال ترکی - کارا سودا - اکیابرای حمایت از ما نظر بدهید

۴۱ نظر

نمونه سوالات تستی درس به درس عرب نهم 1-2-3-4-5-6-7-8-9

برای دریافت هرنمونه سوال بر روی لینک نوشته مربوط به آن کلیک نمایید . 
 
 
 
 
اگر شما نهمی های عزیز اینpdf را خوب مطالعه کنید می توانید در امتحان نوبت اول بالای18را تضمین کنید.
 
 
 
 
 
نایت اسکین
 
 
 
نایت اسکین
 
 
 
نایت اسکین
 
 
 
 
 
نایت اسکین
 
 
 
نایت اسکین
 
 
 
نایت اسکین
 
 
نایت اسکین
 
 
 
نایت اسکین
 
 
 

 
 
 
 
 

چت و بررسی در باره ی این مطلب

 
 
 
 
برای حمایت از ما نظر دهید  
۰ نظر

چگونه یک شهروند خوب و قانون مند باشیم؟

4 انشای زیبا برای شما
انشای 1به نام خداونده بخشنده مهربان
 

پایه و اساس زندگی جمعی بر همکاری و تعاون بنا شده است. بنابراین همه باید در تحقق اهدافی که جنبه همگانی و عام المنفعه دارند، تلاش کنند و از یاری یکدیگر بهرمند شوند.

برای اینکه بتوان زندگی اجتماعی مطلوبی داشت، هر فرد باید به بلوغ اجتماعی برسد. یعنی هر فرد باید قدرت و آمادگی این را داشته باشد که در عین حال که خودش می باشد و دیگران نیز خودشان می باشند در کنار هم در مسالمت و سازگاری زندگی کنند و از این

زندگی لذت ببرند و رضایت داشته باشند. برای رسیدن به چنین مرحله ای باید میزان قدرت سازگاری خود را با دیگران افزایش دهیم،

بدین ترتیب که همانگونه که برای خود حق و حقوقی را قائل هستیم، برای دیگران نیز همان حق و حقوق را قائل باشیم.

پذیرش مسئولیت از ویژگیهای عمده شهروند خوب است. غرض ازپذیرش مسئولیت دخالت در تصمیم و وظایف جمعی و بی اعتنا نبودن به آنهاست.

باید میراث فرهنگیمان را  بخوبی بشناسیم و از آن پاسداری کنیم. همچنین باید در جهت حفظ و نگهداری  فرهنگ بومی، محلی، و ملی خودمان کوشا باشیم. حفاظت از محیط زیست را در دستور کارمان قرار دهیم و نسبت به آن احساس تعهد نماییم. احترام به حقوق دیگران از وظایفی است که یک شهروند خوب باید به آن پایبند باشد.

 برای مثال:

 رعایت بهداشت محل زندگی، استفاده مطلوب از امکانات همگانی، رعایت قوانین

رانندگی ...

 

 

 

 


                                              انشای 2                                                      به نام خداونده بخشنده مهربان

 

 

 

شاید اینطور به نظر بیاید که رعایت آداب شهروندی کاری است که تنها جنبه اخلاقی دارد و سودی را شامل ما نخواهد کرد اما اصلا اینطور نیست وقتی یک شهر از لحاظ فرهنگی بدرخشد، اقبال عمومی از آن شهر بیشتر خواهد شد. همین اقبال، موجب گردشگری بیشتر، رونق مشاغل و ... خواهد بود. از لحاظ روانی هم تاثیر خوبی بر شهروندان خواهد داشت.

کسی که به شهر خود و اهلیت خود افتخار کند روحی سالمتر خواهد داشت، تا کسی که از شرم ،محل تولد و سکنای خودش را پنهان کند.کسی که انسان با فرهنگی است شهر را هم مثل خانه خودش می داند . در این صورت نه تنها خودش رعایت خواهد کرد بلکه از بی ملاحظگی دیگران هم ناراحت خواهد شد و وقتی این حساسیت در شهری ایجاد شد آن شهر خیلی زود به محلی ایده آل برای زندگی تبدیل خواهد شد. همین تبلیغ برای هر شهری موجب رونق آن شهر خواهد شد.شهروندی گاهی چنان افراد را به هم نزدیک می کند که می توان ادعا کرد ازدواج افرادی که هر دو اهل یک شهر هستند بهتر است از ازدواج دو نفر از دو شهر مختلف. زیرا شهروندی می تواند خاستگاه احساسات مشترک و رفتارها و عادات مشترکی شود. لذا اگر یک جامعه شناس یا یک گردشگر بتواند از طرز رانندگی، اخلاق فرد در هنگام برخورد و... بدون در نظر گرفتن لهجه ، اهلیت یک نفر را تشخیص دهد، عجیب نخواهد بود.

آداب شهروندی چیست؟بعضی از آداب شهروندی مربوط به رفتارهای ما در قبال شهروندانمان و بعضی مربوط به نگهداری از شهرمان است. برخورد ما با یک عابر غریبه در خیابان، نوع استفاده ما از وسائل عمومی، پوشش و رفتارمان در سفرهای درون شهری، چگونگی برخورد در معاملات، و ... همه تابلوی است که شهر ما را به دیگران معرفی می کند.  از اینها ساده تر اگر می خواهید مردم شهری را بشناسید کافی است در آن شهر از وسائل نقلیه عمومی استفاده کنید. متروی تهران شفافترین دوربین برای بازتاب خصوصیات درونی ترین لایه اجتماعی مردم تهران است.

باغچه ی کنار خیابان، همان گلدان داخل خانه شماست یکی از ساده ترین آداب شهروندی استفاده صحیح از وسائل عمومی است. وقتی من اجازه دهم کودکم برای بازی، باغچه ی کنار خیابان را خراب کند و نسبت به آن حساسیت نداشته باشم، نباید ناراحت شوم که در جای نابسامانی که هیچ نظمی ندارد، زندگی کنم. البته این کار من یک ضرر دیگر را هم متوجه من خواهد کرد اینکه کودکم به زودی باغچه ی داخل حیاط را هم خراب خواهد کرد و فرقی بین آن دو قائل نخواهد شد.وقتی از خیابان بدون توجه به چراغ قرمز رد می شویم و همه نظم خیابان را به هم می ریزیم چرا باید از بی نظمی مردم شهر انتقاد کنیم و به جای آن از مردم بلاد دیگر، و نظم و قانون پذیری شان تعریف کنیم؟ این انتقاد ها که گوش شهر را کر کرده است خطاب به کیست؟ آیا شهر ما جز من و شما افراد دیگری هم دارد؟وقتی من در تاکسی با صدای بلند با تلفن همراهم صحبت می کنم، نباید از رفتار مضحک دیگری هم منزجر شوم.هر گاه ما رعایت کنیم همه رعایت خواهند کرد.حتی اگر همه ی افراد یک شهر رعایت نکنند، باز هم دلیل موجهی برای عدم رعایت این چیزها به دست نمی آید . زیرا هر کسی خودش به تنهایی در مقابل شهرش مسئول است. این مسئولیت دو طرف دارد . یک طرف آن به ادب و تربیت خود فرد اشاره می کند و یک طرفش هم به زیبایی و سلامت شهر. بنابراین اگر زیبایی و سلامت شهر تنها با رعایت من یک نفر درست نمی شود و تنها رعایت کردن من یکی اثر ندارد، به دلیل دوم باید رعایت کنم یعنی برای ادب و تربیت شخص خودم رعایت این چیزها را لازم بدانم. وقتی این طرز تفکر در یک شهر تبلیغ شود آن شهر نجات خواهد یافت.

 

 

                                                 انشای 3

                                                          به نام خداونده بخشنده مهربان

 

 

 

 

انسان موجودی اجتماعی است و برای اینکه بتواند برای جامعه مفید باشد باید به نکاتی  بسیار مهم دقت کند.

اول باید بداند در زندگی اجتماعی همه به هم وابسته می باشند ولی در عین حال انسان‌ها با یکدیگر متفاوت هستند و هیچ فردی کاملاً شبیه انسان هایدیگر  جامعه نمی باشد حتی اگر اعضای یک خانواده باشند.

خصوصیات، احساسات، افکار و توانایی‌ها و استعدادهای هر شخصی با دیگران متفاوت است.

هر یک از ما انسان‌ها می‌توانیم عضو مفید و با ارزشی برای جامعه باشیم. فقط کافی است خودمان را بهتر بشناسیم.

خودمان را بپذیریم و از توانایی‌هایمان به خوبی استفاده کنیم  درست مثل اعضای بدن که با هم متفاوتند و وظایف مخصوصی دارندولی همه شان مفید وضروری و لازم هستند.

همه ما در وجودمان زیبایی‌ها و نکات ارزشمند و استعدادهایی داریم که باید آن‌ها را کشف کنیم تا از وجود خودمان راضی باشیم. به وجود خودمان افتخار کنیم،سپس بتوانیم برای جامعه مفید و ارزشمند باشیم به این ترتیب احساسی خوشایندی خواهیم داشت.

برای این‌که بتوانیم مفید باشیم باید خوب زندگی کنیم و از جسم و روان خود خوب مراقبت کنیم‘ لازم است "فکر کردن" را به خوبی یادبگیریم. باید بتوانیم از نیروی فکر خود استفاده  کنیم و برای خود یک زندگی سالم و شاد بسازیم.

اگر هر کسی از سن کم یاد بگیرد خوب فکر کند می‌تواند مشکلات و مسایل خود را خوب  حل  کند، تا وقتی  بزرگ‌تر شد کم‌تر اشتباه کند، موضوع مهم این است که یاد بگیریم چگونه مشکلاتمان را حل کنیم  و برای این کار باید خوب فکر کنیم وتصمیم درست بگیریم.

رمز موفقیت و خوشحالی درتصمیم گیری به موقع است زیرا اگر قبل از گفتن هر حرفی و انجام هر کاری خوب بیندیشیم در کارهایمان کم‌تر اشتباه می‌کنیم و موفق‌تر و خوشحال‌تر می‌شویم پس میتوانیم مفیدتر باشیم.

ما می توانیم با رعایت برخی اصول به انسانی شریف تر ، خوشبخت تر و سودمنر برای کشور خود باشیم . تمامی این اصول ریشه در فرهنگ ما دارد . ما باید برخی از عادات و خطاهای فرهنگی خودمان را اصلاح کنیم تا زندگی بهتر و جامعه ای پیشرو داشته باشیم .

احترام به حقوق دیگران : ما همواره باید حقوق اجتماعی سایرین را رعایت کنیم . هیچ کس حق ندارد حق دیگران را ضایع نماید . همینطور نباید اجازه دهیم تا فردی به ضایع نمودن حقوق دیگران بپردازد . در مرحله اول با نصیحت و گوش زد کردن و در مراحله بعد کمی جدی تر . اگر شما در مقابل فردی که به تضییع حقوق شما و دیگران می پردازد سکوت کنید به خودتان و جامعه خود خیانت نموده اید . برای ساختن جامعه ای قدرتمند باید حقوق مردم احترا بگذاریم .

تلاش و کوشش : ما باید بدانیم که تلاش برای کسب روزی حلال ، خدمت به دیگران و تلاش برای پیشرفت در کار و پیشه مقدس است . زمانی که ما مشغول فعالیت شغلی و اقتصادی خود هستیم باید بدانیم که تلاش برای افزایش بهره وری کار و تلاش برای انجام صادقانه وظایمان از مهمترین اصول است . کشور برای پیشرفت نیازمند سرمایه های اقتصادی می باشد . کسی که از راههای شرافتمندا نه به ایجاد یک واحد کاری اقدام می کند و موفق به افزایش فروش و تولید سود می شود ، در حقیقت فردی شریف و بزرگوار است که اولا باعث رشد اقتصاد کشورش شده و دوم اینکه توانسته معاش چند نفر را تامین کند .

به نظر من تلاش برای پیشرفت در زمینه های اقتصادی و تجاری با هدف صادرات محصول به کشورهای خارجی و سرازیر نمودن ارز به کشور جزء ارزشمندترین امور است . بنابراین باید آن کسانی که در خود قدرت مدیریت و کسب و کار را می بینند و علاقه مند به خدمت خالصانه به میهن خود می باشند بدانند فعالیتهای اقتصادی و تجاری شرافتمندانه ترین و موثرترین کارها برای پیشرفت و موفقیت کشور می باشد .

خدمت به دیگران : به نظر من اگر هدف افراد حقیقتا خدمت صادقانه به سایرین باشد ، نخستین کسی که از این خدمت بهره مند خواهد شد ، خود فرد است . ما باید بکوشیم به سایر هم وطنانمان خدمت کنیم . هر گونه خدمتی که از دستمان بر می آید . خدما به سایرین ، خدمت به خود است . آنکس که به دیگران خدمتی نمی کند از دیگران هم خدمتی دریافت نمی کند . هر فرد وطن پرست و آریایی باید کمر به خدمت وطنش ببندد . یکی از خدماتی که بسیار ارزشمند است آموزش و پرورش است . کمک به گسترش دانش از هر طریق و افزایش اطلاعات مردم و اعتلای فرهنگ جامعه از هر راهی خدمت محسوب می شود و جز با ارزش ترین خدمات است

در مورد راه حل مسایل و مشکلات راه‌حل‌های خوب زیادی وجود دارند که ما را به موفقیت می‌رساند و همین طور راه‌حل‌های نادرست زیادی که باعث می‌شود مشکلات و ناراحتی ما بیش‌تر شود، هر قدر بتوانیم راه حل‌های بیش‌تری پیدا کنیم موفق تریم، برای این‌که راه‌حل‌های زیادی به دست بیاوریم می‌توانیم با دوستانمان مشورت کنیم.

میتوانیم از افراد با تجربه برای برنامه ریزی آینده کمک بگیریم و از تجربیات آنها استفاده کنیم تاراه حل مناسبی برایخدمت بهتر به خودمان و جامعه با توجه به استعداد و علایق خود بیابیم.

پس در آخرمی توان گفت برای مفید بودن باید به چندین نکته توجه داشته باشیم:

*علایق واستعداد خود را بشناسیم و برای شکوفایی آن تمام تلاشمان را بکنیم.

* دیگران را دوست بداریم وخود را متعلق به جامعه بدانیم وبرایسربلندی کشور و سرزمینمان از هیچ تلاشی فرو گذار نکنیم.

* هنگام برخوردبا مشکلات ابتدا خوب فکر کنیم وسپس با دیگران مشورت کنیم ودر آخر تمام تلاشمان را برای گرفتن بهترین نتیجه به کار ببریم.

* آینده نگر باشیم واز کودکی برای آینده برنامه ریزی کنیم.

*هر کاری را با علاقه وعشق وبا تمام وجود انجام دهیم حتی اگر پایین ترین مرتبه شغلی در جامعه باشد

* وبا دیدن موفقیتهای دیگران به جای سرکوب کردن ایشان به دنبال راز موفقیتشان بگردیم سعی در یافتن آن بکنیم به آن فکر کنیم سپس با علایق واستعداد خودمان تطبیقش دهیم و در آخر به آن عمل کنیم.
 

 

                                                 انشای 4

                                                          به نام خداونده بخشنده مهربان

 

 

 

. شهروند کیست و آیا هر یک از افراد ساکن شهر را می توان "شهروند" نامید؟
واژه شهروند معادل واژگان انگلیسی Citizen و فرانسه Citoyen قرار داده شده است که در آن واحد می تواند دارای دو مفهوم باشد. نخست مفهومی که به یک منشا تاریحی باز می گردد، یعنی زمانی که انقلاب های سیاسی بورژوازی در قرن نوزده اتفاق افتاد و دولت های جدیدی به وجود آمدند که مدعی شدند مشروعیت خود را دیگر نه همچون دولت های گذشته از بالا( از کلیسا یا از اشرافیت) بلکه از پایین یعنی از «مردم» یا «ملت» می گیرند. از این زمان بود که شهروند نیز به مثابه واحد (تالار گفتگوی ایرانیان) تشکیل دهنده این مردم یا این ملت به وجود آمد. در این معنا شهروند یک مفهوم کاملا سیاسی و حقوقی است که در قوانین تمام دولت های ملی به آن اشاره شده است. این واحد یا کنشگر اجتماعی بر اساس گروهی از قرار دادهای اجتماعی یا همان قوانین گوناگونی که در حوزه های مختلف زندگی وجود دارد با دولت پیوند می خورد . این قوانین برای شهروند گروهی از حقوق و گروهی از وظابف را مشخص می کنند که وی باید از آنها برخودار و به آنها پایبند باشد و در غیر این صورت می پذیرد که جامعه با وی رفتارهای تنبیهی داشته باشد و یا او را حاشیه ای کند.

اما مفهوم شهروند به ویژه در کشور ما معنای دیگری نیز گرفته است که با این معنا بیشتر رایج شده است. در این معنا، ساکنان شهرها که بزرگترین گروه اجتماعی را در کشور ما تشکیل می دهند و رابطه آنها با حوزه مدیریتی شهر، یا شهرداری، به موضوع اصلی تبدیل شده است و در این رابطه تقریبا همان موقعیتی را می بینیم که در رابطه پیش گفته یعنی میان شهروندان یا اتباع یک دولت ملی و این دولت. به عبارت دیگر به هر یک از ساکنان شهر می تواند «شهروند» خطاب کرد زیرا در چارچوب حقوقی و سیاسی گروهی از وظایف و حقوق تعریف شده قرار می گیرد اما اینکه تا چه حد خود را با این چارچوب تطبیق دهد، چگونه می توان او را به این کار تشویق یا وادار کرد و چگونه باید با انحراف او از این چارچوب مقابله کرد مباحثی است که باید در تشریح این مفهوم به آنها پرداخت.
2. در حالی که در ایران از "فرهنگ شهروندی" بیشتر به عنوان "اخلاق شهروندی" ‌تعبیر می شود، تعریف مشخص "فرهنگ شهروندی" چیست؟
فرهنگ شهروندی مانند بسیاری دیگر از مواردی که ما از فرهنگ در رابطه با یک موقعیت یا کارکرد و وظیفه اجتماعی صحبت می کنیم، نوعی عمومیت یافتن مفهوم فرهنگ و رایج شدن آن در زبان عام است و لزوما دارای تعریف دقیقی از نقطه نظر فرهنگ شناسی یا علوم اجتماعی نیست. باید توجه داشت که وقتی ما از فرهنگ چیزی صحبت می کنیم، این فرهنگ، برایمان نه لزوما مثبت است و نه لزوما منفی بلکه بیشتر به سازوکارها و شرایط شکل گیری و تحول و یا زوال آن توجه می کنیم و رابطه آن را با سایر پدیده های فرهنگی و اجتماعی مد نظر داریم در حالی که در زبان فارسی امروز وقتی صحبت از «فرهنگ شهروندی» می شود، بیشتر به نوعی «اخلاق شهروندی» استناد می شود، یعنی وظایفی که شهروندان در یک شهر نسبت به نهادهای اجتماعی و یا سایر شهروندان دارند و یا حداکثر به نوعی حقوق شهروندی یعنی روابط قراردادی میان آنها. در حالی که از نظر ما فرهنگ، پهنه های شناختی بسیار گسترده تری را در بر می گیرد. این گونه استفاده از واژه ها البته می تواند این حسن را در بر داشته باشد که تعداد بیشتری از مردم متوجه مباحث مطرح شده بشوند و بتوانند با توصیه هایی که برای مثال در زمینه های اخلاقی یا حتی رعایت حقوق و استفاده درست از فناوری های شهری می شود، خود را منطبق کنند اما لزوما ربطی به مفهوم فرهنگ که معنایی عمیق تر و بسیار پیچیده تر دارد، ندارند
3. می شود برای بیان تفاوت "فرهنگ شهروندی"‌ با "حقوق شهروندی" صرفا به میان*****ی "قانون" اشاره کرد؟
بله. ضمن اینکه فکر می کنم پاسخ شما را در پرسش پیش دادم. حقوق شهروندی یک مفهوم حقوقی و سیاسی است که بر اساس قوانین تعیین می شود و زمانی که تعیین شد حکم قانونی پیدا می کند و وقتی ما از قانون سخن می گوئیم باید توجه داشته باشیم که با قانون گزار و مجری و دستگاه قضایی سروکار داریم که افراد را بنا بر رعایت یا عدم رعایت کردن حقوق خود و دیگران و وظایف خود و دیگران تنبیه یا تشویق می کنند. اما در فرهنگ شهروندی یا در فرهنگ شهر و شهرنشینی ما با مجموعه هایی سروکار داریم که لزوما از هنجارهای قانونی و از شکل های از پیش تعیین شده و سخت برخوردار نیستند و می توانند بنا بر مورد بسیار با انعطاف مورد بررسی قرار بگیرند و در تحلیل آنها با روش شناسی های مختلف بسیار به پیش رفت و همچنین ما در این زمینه با امکان مقایسه و تطبیق و به نوعی به رسمیت شمردن تفاوت ها و تنوع های فرهنگی سر و کار داریم که قانون اصولا نه می تواند و نه لزومی دارد که به آن بپردازد زیرا قانون و اصول حقوقی و اجتماعی برای اکثریت ها تعیین می شوند، در حالی که فرهنگ امری است که از یک فرد تا مجموع بزرگی از گروه های جامعه را در بر می گیرد.
4. می شود برای "فرهنگ شهروندی"‌ کلیدواژه¬هایی تعیین کرد؟‌ مثلا همانطور که برای مفهوم "حقوق بشر" کلیدواژه هایی چون حقوق فردی، شهروند، قانونگذار و ... وجود دارد.
اگر مقصود شما از این بحث وظایف اخلاقی شهروندان باشد، باید بگوئیم که شاید اخلاق شهروندی، وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری در شهر، قانونمندی و هنجار پذیری از مهم ترین واژگان و مفاهیمی باشند که ما با آنها سروکار داریم. در حقیقت باید توجه داشت که اگر خواسته باشیم در شهری با آرامش و در صلح اجتماعی زندگی کنیم، همچون در یک دولت باید بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که افراد یعنی واحدهای تشکیل دهنده جامعه مورد نظر بتوانند و مایل باشند که حقوق و وظایف خود را درونی کنند و این درونی کردن به ما امکان دهد که هزینه های اجرایی شدن حقوق و وظایف شهری را به حداقل ممکن برسانیم چه در غیر این صورت این هزینه ها دائما افزایش یافته و ما را به موقعیت هایی می رساند که ناچاریم کنترل اجتماعی را دائما افزایش دهیم.
5. با این تعاریف و با توجه به اینکه فرهنگ شهروندی و حقوق شهروندی، در نقطه "قانونگذار و قدرت اجرایی"‌ با یکدیگر تفاوت دارند، به نظر می رسد که تعیین کنندگان وظایف هر شهروند نسبت به شهروند دیگر، صرفا "عرف یا هنجارهای روز"‌ است. همینطور است؟
خیر. اتفاقا این وظایف پیش از هر چیز باید به وسیله قوانین تعیین شوند. در هر سیستم قانونی ملی، گروه بزرگی از قوانین به قوانین شهری مربوط می شود و این امر امروز هر چه بیشتر دیده می شود، زیرا اکثریت مردم جهان امروز در شهرها زندگی می کنند و بنابراین باید برای این شهرهای پرجمعیت و پیچیده قانون گذاری کرد. البته تصور اینکه بتوان قانون و سازوکارهای قانونی را با صرفا اخلاق یا توصیه های اجتماعی جایگزین کرد، تصور بیهوده ای است که باید آن را کنار گذاشت و دانست که حتی در پیشرفته ترین کشورها با پیشینه های طولانی شهروندی و دموکراسی نیز امروز نمی توان تصور کرد که با کنار رفتن سازوکارهای قانونی، یعنی دولت، بتوان جامعه را مدیریت کرد. این امری است که هر بار یک بحران اجتماعی ظاهر می شود می توان مشاهده کرد. با این وصف این نکته را نیز باید افزود که سازوکارهای حقوقی قانونی را نیز نمی توان به تنهایی برای مدیریت یک شهر یا یک کشور و یا هر سیستم اجتماعی دیگر کافی دانست. این سیستم ها باید با سیستم های پیچیده دیگری که همان سیستم های عرفی و درونی شده کنشگران اجتماعی هستند، تکمیل کرد. به این منظور ابتدا نیاز به آن وجود دارد که هر شهروندی نسبت به حقوق و وظایف خود و دیگران آگاه باشد و سپس لازم است که این آگاهی را بتوان در وی درونی کرد. در بسیاری موارد آگاهی به تنهایی نمی تواند کاری از پیش ببرد و شهروندان به دلایل مختلف و برغم آگاهی داشتن از حقوق خود، یا از آنها استفاده نمی کنند و یا از آنها بیش از اندازه و به زیان حقوق دیگران استفاده می کنند. به همین دلیل نیز باید شرایط اجتماعی را ایجاد کرد که شهروندان بتوانند در موقعیت های متعادل از این حقوق استفاده کنند و در عین حال به وظایف خود نیز عمل نمایند. بدین ترتیب می بینیم که رعایت روابط درست و متعادل میان شهروندان به ایجاد سیستم های مدیریتی بستگی دارد که بتوانند میان کنشگران اجتماعی و نهادها و سیستم های عرفی و اخلاقی جامعه روابط متعادل ایجاد کنند، کاری که در همه سیستم ها مشکل است اما در سیستم های در حال توسعه و دارای بحران های اجتماعی کاری به مراتب مشکل تر از سیستم هایی است که دارای آرامش و صلح اجتماعی و به دور از بحران های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره هستند.
6. وظایف شهروند نسبت به دولت _ و در جوامعی مانند ایران، حاکمیت_ چیست؟ و چگونه تعیین می¬شود؟ باز هم این وظایف از سوی قانونگذار برای شهروند تعیین می شود یا خواست شهروند هم تعیین کننده است؟
این وظایف را نیز قانون تعیین می کند. اگرچه شرایط آرمانی آن است که قانون به شکل کامل و بدون کم و کسر و بدون تغییر غیر مشروع و اجحاف اجرا شود، اما می دانیم که نه در جامعه ما و نه در هیچ جامعه دیگری چنین موقعیت های آرمانی قابل تصور نیست. به همین دلیل نیز از قرن نوزده جامعه شناسان در برابر طرفدارن قانون گرایی که به پیروی از اندیشمندانی چون ژان ژاک روسو معتقد بودند همه چیز را می توان از طریق قانون حل و فصل کرد و مشکل جوامع انسانی در نبود یا کمبود قراردادهای اجتماعی است، موضع می گرفتند و بر آن بودند که این رویکرد نمی تواند پاسخگوی پیچیدگی حوامع انسانی باشد. امروز نیز ما در مقابل حقوق دانان و سیاستمدارانی که البته با موضعگیری مشروع از جانب خود بسیار بر قانونی بودن و لزوما قانون گزاری در همه موارد تاکید بسیار دارند، باید بگوئیم که قانون به خودی خود نمی تواند جامعه را اداره کند. به نظر ما سیستم های قانونگذاری که به دنبال خود سیستم های پیچیده قضایی، جزایی و اجرایی و بوروکراتیک را نیز می آورند، باید در سطح مهم ترین مسائل یک جامعه محدود بمانند و برعکس تلاش کرد که در سایر موارد اجتماعی تا جایی که ممکن است از منابع دیگر برای مثال از عرف ها ، اخلاق، دین و باورهای مردم استفاده کرد تا به سیستم منطق داد و آن را اجرایی کرد. در کشور ما متاسفانه گرایش شدیدی به قانونی کردن همه چیز از مسائل مهم تا ریزترین مسائل خصوصی مردم وجود دارد که این امر سبب آن شده است که این قوانین در بسیاری موارد یا قابل اجرا نباشند و یا اجرای آنها که در دوره های خاصی شدید یا ضعیف می شود، همواره به قدرت نمایی نامشروع حوزه سیاسی و یا ضعف قدرت سیاسی تعبیر شود که در هر دو مورد می توانند تفاسیری کاملا غلط باشند. به نظر ما بهتر آن است که جامعه را هر چه بیش از پیش به سوی مسئولیت پذیری برد و قانون گریزی را کاهش داد تا مردم قانون را چیزی در خدمت دولت ندانسته بلکه هر چه بیشتر آن را چیزی در خدمت خود و چیزی منشاء گرفته از خود بدانند. البته برای این کار نیاز به آن نیز هست که دموکراسی و آزادی بیان و تمام مکانیسم های دموکراتیک تا حداکثر ممکن در جامعه تقویت شوند تا اعتماد مردم به قدرت سیاسی دائما افزایش یابد چه در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت که بی اعتمادی با اطاعت مدنی پاسخ گیرد و برعکس انرژی ذخیره شده ناشی از نامشروع دانستن یک قانون یا یک ضابطه خود را به صورت عدم اطاعت و یا کج روی هایی در حوزه شهری نشان نمی دهد که می توانند ضربه خود را به شهروندان دیگر و نه دولت بزنند و اغلب نیز چنین است.
7. وظایف متقابل دولت _ و یا حاکمیت_ نسبت به شهروند چیست؟
وظیفه دولت یعنی دولت ملی آن است که شعارهای بنیان گذار خود را به تحقق برساند. دولت ملی، دولتی است که مشروعیت خود را از مردم می گیرد بنابراین باید بتواند به این مردم ثابت کند که واقعا آنها را نمایندگی می کند و اگر بتواند آنها را در این زمینه قانع کند، سطحی از اعتماد را ایجاد خواهد کرد که بی تردید خود را در سطح رفتارهای شهری و رعایت حقوق شهروندان نشان خواهد داد. بنابراین وظیفه دولت بر خلاف آنچه ممکن است تصور شود آن نیست که دائما قانون گذاری کند و یا دائما بر ابزارهای کنترل قوانین و یا مجازات خاطیان بیافزاید بلکه آن است که بتواند اعتماد سیاسی را در جامعه به بالاترین حد ممکن برساند و شرایطی را ایجاد کند که شهروندان بتوانند به بیشترین حد ممکن در حوزه سیاسی دخالت کنند. به خصوص که ما در دنیایی زندگی می کنیم که دموکراسی هر چه بیشتر در حال گذار به سوی مشارکت گسترده شهروندان است و نه محدود کردن مفهوم شهروندی در زمان و فرایندهای انتخاباتی و واگذار کردن سیاست به سیاستمداران حرفه ای. عملکرد سیاستمداری حرفه ای در طول سالیان گذشته در همه کشورهای جهان یکی از مهم ترین دلایلی بوده است که سبب بی اعتمادی به دولت های ملی شده و از این رو اخلاق شهروندی را رو به زوال برده است.
8. با سرعتی که پدیده جهانی شدن در پیش دارد، می شود تعریف ثابتی از نسبت شهروند و دهکده جهانی ارائه داد؟
دهکده جهانی به صورتی که در سال های دهه 1980 عنوان می شد، امروز چندان مورد پذیرش نیست. در آن سال ها تصور این بود که جهان هر چه بیشتر به دلایل ارتباطاتی به یک مجموعه واحد تبدیل شده است و بنابراین به ناچار همه چیز و همه کس در آن به یکدیگر شبیه شده و این امر نیز امری مثبت است و بنابراین می توان از هر مکانیسمی که درجایی از این جهان وجود دارد در جایی دیگر نیز استفاده کرد و حداکثر نیاز به اندکی انطباق وجود دارد. در نظریات جدید جهانی شدن ما دیگر به موضوع به این صورت نگاه نمی کنیم. در واقع هر چند ما می پذیریم که جهانی شدن رابطه ما را به طور ریشه ای و قطعی با دو مفهوم زمان و مکان تغییر داده است، اما بر آن نیستیم که این امر باید به همگون سازی میان انسان ها یا فرهنگ منجر شود و اگر چنین شد ما لزوما کار مثبت یا حتی پایداری انجام داده ایم و همگون سازی امروز بیشتر به مثابه نوعی فقر فرهنگی درک می شود و نه یک امتیاز و مزیت. اما در عین حال ما معتقدیم امروز شرایطی به وجود آمده است که سیستم ها ولو سیستم های کوچک در صورتی که قواعد بازی را بدانند و بتوانند آنها را رعایت کنند، قادر خواهند بود تغییرات زیادی را در عمل ایجاد کنند این را هم در مورد افراد می توان گفت و هم در مورد گروه های اجتماعی و کشورها و غیره. با این وصف شناخت سیستم های جهانی و روابط بسیار پیچیده آنها شرطی اساسی برای استفاده از امکاناتی است که این سیستم می تواند در اختیار ما بگذارد چرا که در غیر این صورت ما تنها با خطرات این سیستم ها روبرو خواهیم بود و می توانیم به شدت از آنها ضربه بپذیریم. وقتی می بینیم که در حوزه شهروندی صرفا تلاش می شود از یک قانون، یک برنامه یا یک سازوکار به دلیل اینکه در کشور دیگری اجرا شده و پاسخ مثبت گرفته در اینجا نیز استفاده شود بدون آنکه اندیشه لازم در پشت این استفاده باشد و بدون آنکه زمینه های اجرای آن فراهم شود و ارزیابی های لازم برای نتایجش به عمل بیاید، در واقع می توانیم بگوئیم که در درکی سطحی از آنچه شما دهکده جهانی می نامید قرار داریم.
9. می شود برای مفهوم فرهنگ شهروندی، زیر مجموعه های مشخصی را تعریف کرد؟
به باور ما اگر واقعا از فرهنگ شهر صحبت کنیم که بیشتر به تخصص ما و به واقعیت اجتماعی نزدیک است، بهتر می توانیم شهروندان را نیز درک کنیم. در این زمینه می توانیم به مولفه هایی اشاره کنیم که شهر را بدون آنها نمی توان درک کرد و شهروندان نیز به تبع شدیدا به آنها وابسته اند. فرهنگ در این زمینه دارای مولفه های مشخصی است برای مثال هر شهر و هر شهروندی باید بتواند هویت یا هویت های متعددی داشته باشد و برای هر یک از این هویت ها امکان آزادی بیان بیابد(البته تا جایی که هویت های دیگر و حقوق دیگران را به خطر نیاندازد) ؛ هر شهروندی باید بتواند از زمان کار و فراغت خود به نحو مطلوب استفاده کند و حداکثر انتخاب را در تعیین شیوه زیست، زیستگاه و در یک کلام سبک زندگی خود داشته باشد. زندگی کردن در شهر یعنی زندگی کردن در روزمرگی بنابراین باید شرایطی را فراهم کرد که این روزمرگی بتواند به بهترین شکلی به نیازهای کوتاه و دراز مدت شهروندان پاسخ دهد و به این منظور مولفه های سبک زندگی به باور من بهترین وسیله برای تعیین مولفه های فرهنگ شهر یا فرهنگ شهروندی به حساب می آیند.
10. ایران کشوری است که جمعیت روستایی آن با سرعتی پیش بینی نشده، به جمعیت شهری تبدیل شدند. این اتفاق پیچیدگی¬ها و موانع رشد فرهنگ شهروندی در ایران را چندبرابر کرده است. زیرا از سویی روستاییانی که تا چندی پیش در روستا زندگی می کردند، امروز به دلیل تغییر زیستگاهشان خود را شهری می دانند و از سوی دیگر سازوکار زندگی شهری در مفهوم اخص کلمه به آنان آموزانده نشده است. شما این موانع را چگونه ارزیابی می کنید؟

بزرگترین مشکل شهروندی و شهرنشینی در ایران سرعت بسیار بالایی بوده است که ما در شکل گیری شهرها داشته ایم. این امر خود به سرازیر شدن درآمدهای نفتی از سال های دهه 1330 به کشور بر می گردد که امکان تغییر گسترده زیر ساخت ها را فراهم کرد و از آنجا در ایران، تجدد و مدرنیته عمدتا در قالب شهر و شهرنشینی فهمیده می شود در طول بیش از نیم قرن تمام تلاش ها به کار گرفته شد که بافت های عشایری و روستایی به سود بافت های شهری ویران شوند، این اتفاق امروز افتاده است. البته به نظر من هیج امر مثبتی به خودی خود در این واقعه وجود ندارد اما فعلا نمی خواهم وارد این بحث شوم. مسئله ما در حال حاضر این است که با کشوری با حدود بیش از 70 در صد شهرنشینی سروکار داریم اما فرهنگ زیست بومی نتوانسته است در آن رشد کند زیرا فرصتی برای چنین کاری نداشته است. بنابراین باید بتوانیم با روش هایی خاص، این فرهنگ را ایجاد و درونی کنیم. آنچه اهمیت دارد این است که ابتدا درک کنیم بازگشتی به گذشته امکان پذیر نیست، روش ها و سازوکارهایی همچون توسعه روستایی در بهترین وضع ممکن است سرعت مهاجرت به شهرها را کاهش دهند که البته این نیز مفید است (تالار گفتگوی ایرانیان) اما پاسخی به مشکلات ما نمی دهد. آنچه ما واقعا نیازمندش هستیم یک سیاستگذاری کوتاه و دراز مدت شهرنشینی است که چندان به آن اندیشیده نشده است زیرا اصولا فهمیده نشده است که شهر یعنی چه و هر جا یک شهرداری و چند خانه و خیابان و مقداری مشاغل اداری وجود داشت، نام شهر به خود گرفته است بدون آنکه کوچکترین مولفه اساسی شهر را داشته باشد. چنین برنامه ریزی ای به باور من نیاز به چندین دهه فرصت دارد تا موقعیت آسیب زده کنونی را به موقعیتی متعارف نزدیک کند. به ویژه آنکه مسئله آسیب زدایی بافت های شهری خاص ما نیست و در اغلب کشورهای در حال توسعه مشاهده می شود اما همانگونه که گفتم درآمدهای نفتی آن را در اینجا تشدید کرده و توهمی نیز در قابلیت ما به شهرنشینی و بالابردن سریع فرهنگ آن به وجود آورده که بی شک چندان معنایی نداشته و در عمل قابل اجرایی شدن به سادگی نیست. 
موضوع انشای خود را برای ما ارسال کنید تا ما انشای مورد نظر را نوشته و آن را برای شما ارسال نماییم

سفارش انشای اختصاصی 

جهت سفارش انشا رو متن بالا کلیک کنید
 

چت و بررسی در باره ی این مطلب

برای حمایت از ما نظر دهید  
۱ نظر

تعریف قالب های شعری ، غزل ، قصیده ، قطعه ، مثنوی

بخش اول

(خلاصه شده)

1-تعریف غزل

غزل شعری است که قافیه های آن در مصراع اول و تمام مصراع های زوج تکرار میشود و معمولاً موضوع آن عاشقانه و یاد ایام جوانی است.

نام شاعرانی که از این قالب استفاده میکردند : حافظ و سعدی

و تعداد بیت های آن معمولاً 5 الی 14 بیت است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ @

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

 

 

2-تعریف قصیده

قصیده شعری است که قافیه های آن مانند غزل در مصرای اول و بیت اول و تمام مصرا های زوج تکرار میشود م موضوع آن وصف طبیعت و پندواندرز،مدوستایش و مسائل اخلاقی است.

نام شاعرانی که از این قالب استفاده میکردند : سعدی و انوری

و تعداد بیت های آن معمولاً 6 الی 70،80 بیت است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ @

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

 

 

3-تعریف قطعه

شعری است که قافیه های آن فقط در مصرا های زوج تکرار میشود و موضوع آن پندواندرز و مسائل اخلاقی است.

نام شاعری که از این قالب استفاده میکرد : پروین اعتصامی

بیشتر شعر های اعتصامی حالت مناظره دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ @

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

 

 

4-تعریف مثنوی

شعری است که هر بیت قافیه جداگانه دارد وبرای سرودن منظومه های بلند و داستانی مناسب است .

نام شاعری که از این قالب استفاده میکرد : مولوی

تعداد بیت های مثنوی از غزل و قطعه بیشتر است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ#                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ$                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ#

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ &                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ$

 

 

 

 

 

در ویکی پدیا ببینید !

قالبهای کلاسیک

با وجود آنکه با چنین تعریفی بی‌نهایت قالب شعری می‌توان ارائه داد، لیکن اکثر شعرای کلاسیک پارسی گوی، تلاش کرده‌اند تا از قالبهای معروف شعر فارسی خارج نشوند. قالبهای کلاسیک معروف شعر فارسی به شرح زیرند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم

(به طور مفصل و کامل)

مقدمه

منظور از قالب یک شعر، شکل آرایش مصرع ها و نظام قافیه آرایی آن است. شعر به مفهوم عام خود نه در تعریف می گنجد و نه در قالب، ولی شاعران و مخاطبان آنها، به مرور زمان به تفاهم هایی رسیده اند و شکلهایی خاص را در مصراع بندی و قافیه آرایی شعر به رسمیت شناخته اند. به این ترتیب در طول تاریخ، چند قالب پدید آمده و ؛ شاعران کهن ما کمتر از محدوده این قالبها خارج شده اند. فقط در قرن اخیر، یک تحوّل جهش وار داشته ایم که اصول حاکم بر قالبهای شعر را تا حدّ زیادی دستخوش تغییر کرده است.
قالب شعر به شکل شعر گفته می‌شود که بر دو نوع است:
شکل ظاهری و شکل درونی (یا شکل ذهنی). شکل ظاهری که شامل وزن یا بی‌وزنی، تساوی مصرع‌ها و یا کوتاهی و بلندی آنها، قافیه‌ها : - در صورتی که قافیه‌ای وجود داشته باشد - و صداها و حرکات ظاهری کلمه می‌شود.
قالب در شعر کلاسیک فارسی، شکل ظاهری است که قافیه به شعر می‌بخشد. طول هر مصرع، چیدمان هجاهای هر مصرع، تعداد ابیات، آرایش مصرع‌ها، قافیه آرایی آنها و حتی عاطفه انتقالی شاعر به خواننده دیگر عوامل تعیین کننده قالب ظاهری شعرند.

بیت : کمترین مقدار شعر یک بیت است.
مصراع: هر بیت شامل دو قسمت است هریک از این بخش ها یک مصراع نام دارد کمترین مقدار سخن موزون یک مصراع است.
وزن شعر: آهنگ خاصی که در تمام مصراعهای یک شعر یکسان است همان وزن شعر نامیده می شود.
ردیف: کلمات هم معنی و مستقلی که در پایان مصراعها عیناً تکرار می شود ردیف نام دارد. شعری که ردیف دارد (مردّف) خوانده می شود.
قافیه : کلمات هم آهنگ و هم وزن مصراعهای شعر را قافیه گویند.
ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود         وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود
                                                     قافیه      ردیف

قافیه اجباری و ردیف اختیاری است ،ردیف همواره تابع قافیه است و بعد از آن می آید.

مصرّع : بیتی که هر دو مصراع آن قافیه داشته باشد مصرّع نام دارد.

قالب : شکلی که قافیه به شعر می بخشد قالب نام دارد . ( شعر سنتی قالب های متفاوتی دارد و شعر نیمایی (نو) قالب مشخصی ندارد.

قالب های شعری سنتی:
مثنوی :
شعری است بر یک وزن با بیت های مصرع ، که هر بیت قافیه ای جداگانه دارد . و چون هر بیت دارای دو قافیه است آن را مثنوی ( مزدوج یا دوتایی) نامیده اند . شعری که در آن هر بیت قافیه هایی مستقل و جدا از ابیات دیگر داشته باشد مثنوی ،یا دوگانی نام دارد.
مثنوی به سبب امکان نوکردن قافیه در هر بیت برای سرودن منظومه های بلند مناسب تراست. مثنوی از قدیمترین قالبهای شعر فارسی و مخصوص زبان فارسی است و در همه ادوار از آن استفاده می شده است .
موضوع مثنوی :
حماسی و تاریخی : شاهنامه فردوسی،اسکندر نامه نظامی
اخلاقی و تعلیمی: بوستان سعدی
عاشقانه و بزمی: خسرو شیرین نظامی، ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی
عارفانه : مثنوی معنوی مولانا ، منطق الطیر ، عطار نیشابوری

شکل گرافیکی قالب مثنوی:
-----------------*         ------------------*
-----------------+       -------------------+
-----------------#      ------------------- #
-----------------&      ------------------- &

و یا :
مثنوی را می توان به شکل زیر تصویر کرد:
......................الف      ...................... الف
...................... ب        ...................... ب
...................... ج         ...................... ج
...................... د          ...................... د
سرودن مثنوی از قرن سوم و چهارم هجری آغاز شده است که از بهترین مثنوی ها می توان به شاهنامه فردوسی، حدیقه سنایی، خمسه نظامی و مثنوی مولوی اشاره کرد.

مشخصات مثنوی :
1- تعداد ابیات مثنوی حداقل دو بیت است و حداکثر برای آن وجود ندارد .
2- مثنوی مناسب ترین قالب برای بیـان داستان ها و مطالب طولانی از جمله تواریخ و قصص است .
3- موضوع و درون مایه مثنوی حماسی ، تاریخی ، اخلاقی ، تعلیمی ، عاشقانه ، بزمی و عارفانه است .
مشهورترین مثنوی سرایان عبارتنداز : فردوسی ، نظامی ، اسدی توسی ، مولوی ، عطّار ، سعدی ، سنایی ، جامی ، پروین اعتصامی و شهریار .

نمونه ای از مثنوی از بوستان سعدی
حکایت
یکی گربه در خانه زال بود                      که برگشته ایام و بد حال بود
روان شد به مهمان سرای امیر                غلامان سلطان زدند شر به تیر
چکان خونش از استخوان می دوید           همی گفت و از هول جان می دوید
اگر جستم از دست این تیر زن                 من و موش و ویرانه پیر زن


غزل :

"غزل" در لغت به معنی "حدیث عاشقی" است. در قرن ششم که قصیده در حال زوال بود "غزل" پا گرفت و در قرن هفتم رسما قصیده را عقب راند و به اوج رسید. در قصیده موضوع اصلی آن است که در آخر شعر "مدح" کسی گفته شود و در واقع منظور اصلی "ممدوح" است اما در غزل "معشوق" مهم است و در آخر شعر شاعر اسم خود را می آورد و با معشوق سخن می گوید و راز و نیاز می کند. این "معشوق" گاهی زمینی است اما پست و بازاری نیست و گاهی آسمانی است و عرفانی.
ابیات غزل بین 5 تا 10 ییت دارد و دو مصراع اولین بیت و مصراع دوم بقیه ابیات هم قافیه اند.
شعری است بر یک وزن ویک قافیه به طوری که مصراع اول بیت نخست ، با همه ی مصراع های دوم ابیات دیگر هم قافیه باشد .
تذکر : نحوه ی تکرار قافیه در غزل همانند قصیده است .

موضوع غزل : درون مایه غزل عاشقانه، عارفانه یا آمیزه های از این دو است و یا مضمونی اجتماعی دارد. (بیان عواطف و احساسات وصف طبیعت یا گفت و گو از ایام جوانی)
پیدایش غزل : غزل در قرن 6 هجری قمری رواج یافت بدین گونه که تغزل قصاید به صورت قالبی مستقل درآمد و غزل نام گرفت.
محتوای غزل در آغاز عاشقانه بود سپس عارفانه (قرن 7 و 8) و بدنبال آن در دوره مشروطیت جنبه اجتماعی به خود گرفت . غزل در روزگار ما نیز همواره از قالبهای درجه اول و محبوب شعر فارسی بوده است.
تخلّص شاعری : شاعر در پایان غزل نام خود یا تخلص شاعری خویش را می آورد.
غزل سرایان بزرگ شعر فارسی: شهریار- هراتی . رهی معیری . صائب تبریزی . حافظ . سعدی . مولوی . سنایی غزنوی

شکل گرافیکی قالب غزل :
-------------------*       -------------------*
-------------------         -------------------*

و یا :
......................الف    ...................... الف
...................... ب     ...................... الف
...................... ج      ...................... الف

مشخصات غزل :
1- تعداد ابیات غزل حداقل پنج بیت و حداکثر دوازده بیت است . ( گاهی غزل ها بیش از پانزده بیت هم یافت می شود . )
2- درون مایه و محتوای غزل بیان عواطف و احساسات ، عشق و عرفان و گاهی هم مضمون اجتماعی می باشد .
3- بیت اوّل غزل را مطلع بیت آخر آن را مقطع گویند . ( که هر کدام اگر به خوبی مطرح شوند حسن مطلع و حسن مقطع نام می گیرند . )
4- در غزل تنوع مطالب ممکن است . ( یعنی موضوع هر بیت می تواند با ابیات دیگر فرق داشته باشد.)
5- غزل از قرن ششم به وجود آمده است . ( در واقع همان تغزل قصیده است ) از آغاز پیدایش ، عاشقانه و با ظهور سنایی عارفانه می شود . )
6- با ظهور انقلاب مشروطه ، غزل مضمون اجتماعی نیز به خود می گیرد .
نکته : غزل عاشقانه را سعدی و غزل عارفانه را مولوی به اوج خود رساندند
حافظ که سر آمد غزل سرایان شعر فارسی است ، شیوه ی عاشقانه – عارفانه را به کمال رساند .
مشهورترین غزل سرایان عبارتنداز : حافظ ، سعدی ، مولوی ، صائب تبریزی ، عراقی ، فرخی یزدی ، رهی معیری ، شهریار و ...
 

فرق غزل و قصیده :
1- از نظر تعداد ابیات
2- درون مایه و محتوای
3- وحدت موضوع نکته : اگر شاعر بیت نخست مطلع غزل و قصیده خود را زیبا و دلپسند بیاورد ، از آن به حسن مطلع تعبیـر می شود به طوری که شنونـده برای شنیدن باقی سخـن تشـویق گردد .
نکته : اگر شاعر بیت آخر شعرش را ( معمولاً قصیده یا غزل ) به نحوی شیوا و دلنشین بیاورد که به عنوان حسن ختام در روح شنونده و خواننده اثر نیک و خوش باقی بگذارد ، از آن به حسن مقطع تعبیر می شود .

نمونه ای از غزل حافظ:
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
دایم گل این بستان شاداب نمیماند
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
دیشب گله زلفش با باد همی کردم
گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی
صد باد صبا این جا با سلسله میرقصند
این است حریف ای دل تا باد نپیمایی
مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد
کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی
یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم
رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی
ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست
شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی
ای درد توام درمان در بستر ناکامی
و ای یاد توام مونس در گوشه تنهایی
در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم
لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی
فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست
کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی
زین دایره مینا خونین جگرم می ده
تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی
حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد
شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی

قصیده :

شعری است که مصراع اول و مصراعهای زوج آن با هم هم قافیه است و تعداد ابیات آن از پانزده بیت بیشتر است (تا هفتاد و هشتاد بیت)
موضوع قصیده: غالباً ستایش ، نکوهش وصف طبیعت با مسائل اخلاقی است.
هر قصیده چهار بخش دارد:
الف) تغزل : مقدمه قصیده است بامضامینی چون عشق ، یاد جوانی و وصف طبیعت
ب) تخلص: رابطه میان مقدمه باتنه اصلی قصیده است.
ج) تنه اصلی: مقصود اصلی شاعر با محتوایی چون مدح ،رثا، پند و اندرز، عرفان ، حکمت و...
د) شریطه: دعای جاودانگی ممدوح در پایان قصیده است.
مطلع: بیت اول قصیده را گویند.
مقطع: بیت آخر قصیده را گویند. به گفته ای قصیده مهمترین قالب شعری است چون میزان قوت و توانمندی شاعر را در شاعری می سنجد.
قصیده سرایان بزرگ شعر فارسی: رودکی ، فرخی سیستانی ، منوچهری،ناصر خسرو،مسعود سعد سلمان،انوری ،خاقانی قاآنی، ملک الشّعرای بهار، دکتر مهدی حمیدی ، امیری فیروزکوهی، و مهرداد اوستا

شکل گرافیکی قالب قصیده همانند غزل است .

نمونه ای از قصیده
قصیده "بهاریه" فرخی شامل صد و بیست و پنج بیت و در مدح سلطان محمود غزنوی است که برای نمونه ابیاتی از آن نقل می شود:
بهار تازه دمید، ای به روی رشک بهار
بیا و روز مرا خوش کن و نبید بیار
همی به روی تو ماند بهار دیبا روی
همی سلامت روی تو و بقای بهار
رخ تو باغ من است و تو باغبان منی
مده به هیچکس از باغ من، گلی، ز نهار!
به روز معرکه، بسیار دیده پشت ملوک
به وقت حمله، فراوان دریده صف سوار
همیشه عادت او بر کشیدن اسلام
همیشه همت او نیست کردن کفار
عطای تو به همه جایگه رسید و، رسد
بلند همت تو بر سپهر دایره وار
کجا تواند گفتن کس آنچه تو کردی
کجا رسد بر کردارهای تو گفتار؟
تو آن شهی که ترا هر کجا شوی، شب و روز
همی رود ظفر و فتح، بر یمین و یسار
خدایگان جهان باش، وز جهان برخور
به کام زی و جهان را به کام خویش گذار

طول قصیده از 15 بیت تا 60 بیت می تواند باشد.

دوبیتی
قالب شعری است که از دو بیت با قافیه هایی در مصراعهای اول ،دوم و چهارم درست شده است.
- وزن دوبیتی: وزن دوبیتی معمولاً مفاعیلن ،مفاعیلن، مفاعیل است و با رباعی فرق دارد.
- روش تشخیص رباعی از دو بیتی : 1- وزن 2- موضوع
- دوبیتی را در فارسی ((ترانه)) هم می گویند.
- موضوع دوبیتی : موضوع دوبیتی عارفانه و عاشقانه است.
- دوبیتی را بهترین قالب شعری در نزد روستاییان خوش ذوق و خوش لهجه است.
- معروفترین شاعران دوبیتی گو: بابا طاهر عریان و فایز دشتستانی
- شکل گرافیکی قالب دوبیتی :  دو بیت هم وزن است که از نظر شکل قافیه همانند رباعی است .
نمودار دوبیتی :
..................*      ......................*
..................         ....................*
نمونه:
ز دست دیده و دل هر دو فریاد               هر آنچه دیده بیند دل کند یاد
بسازم خنجری نیشش ز فولاد                زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

رباعی :
"رباعی" از کلمه ی "رباع" به معنی "چهارتایی" گرفته شده است.
"رباعی" شعری است چهار مصراعی که بر وزن "لاحول و لاقوة الابالله" سروده می شود.
سه مصراع اول رباعی تقریباً مقدمه ای برای منظور شاعر هستند و حرف اصلی در مصراع چهارم گفته می شود.
قالبی ویژه­ ی شعرهای ایرانی است که چهار مصراع دارد و معمولا مصراع سوم آن قافیه ندارد. محتوای رباعی­ها بیشتر عارفانه، عاشقانه یا فلسفی است. خیام بزرگ­ترین رباعی سرای جهان است.

شکل رباعی
------------×           ------------×
------------             ------------×

نمونه هایی از رباعی:
هر سبزه که بر کنار جویی رسته است     ----    گویی زلب فرشته خویی رسته است
پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی            ----     کان سبزه ز خاک لاله رویی رسته است         (خیام)


ترجیع بند :
غزل­ هایی است هم وزن با قافیه ­های متفاوت که بیت یکسان مُصرَّعی آن­ها را به هم می­پیوندند. به هر غزل یک «خانه» یا «رشته» و به بیت تکراری میان آن­ها «ترجیع» یا «برگردان» می­گویند.
قالب ترجیع بند ویژه­ی شعر فارسی است. درون مایه ­های ترجیع بند عشق، مدح و عرفان است.

شکل ترجیع بند
------------×       ------------×
------------        ------------×
------------       ------------×
------------#
------------#
------------+    ------------+
------------       ------------+
------------      ------------+
------------#
------------#
نمونه ای از ترجیع بند از دیوان سعدی
دردا که به لب رسید جانم ----- آوخ که ز دست شد عنانم
کس دید چو من ضعیف هرگز ----- کز هستی خویش در گمانم
پروانه ام اوفتان و خیزان ----- یکبار بسوز و وارهانم
گر لطف کنی به جای اینم ----- ورجور کنی سرای آنم
بنشینم و صبر پیش گیرم ----- دنباله کار خویش گیرم
زان رفتن و آمدن چگویم ----- می آیی و می روم من از هوش
یاران به نصیحتم چه گویند ----- بنشین و صبور باش و مخروش
ای خام، من این چنین در آتش ----- عیبم مکن ار برآورم جوش
تا جهد بود به جان بکوشم ----- و آنگه به ضرورت از بن گوش
بنشینم و صبر پیش گیرم ----- دنباله ی کار خویش گیرم
ای بر تو قبای حسن چالاک ----- صد پیرهن از جدائیت چاک
پیشت به تواضع است گویی ----- افتادن آفتاب بر خاک
ما خاک شویم و هم نگردد ----- خاک درت از جبین ما پاک
مهر از تو توان برید هیهات ----- کس بر تو توان گزید حاشاک
بنشینم و صبر پیش گیرم ----- دنباله ی کار خویش گیرم

مستزاد :
شعری است که به آخر هر مصراع آن واژه یا واژه­ هایی افزوده شود. افزوده­ های معنی مصراع پیشین و یا پسین خود را کامل می­ کنند.

هرکه گدای در مُشکوی توست          پادشاست
شه که به همسایگی کوی توست     چون گداست


قطعه : شعری است حداقل دو بیت که معمولا مصراع­های زوج آن هم قافیه است. محتوای قطعه بیشتر اخلاقی، اجتماعی، آموزشی و تعلیمی، مدح و هجو است.
شکل قطعه
------------    ------------×
------------    ------------×
------------    ------------×
------------    ------------×

"قطعه" شعری است که معمولاً مصراع های اولین بیت آن هم قافیه نیستند ولی مصراع دوم تمام ادبیات آن هم قافیه اند. طول قطعه دو بیت یا بیشتر است.
قطعه را بیشتر در بیان مطالب اخلاقی و تعلیمی و مناظره و نامه نگاری بکار می برند. قدیمی ترین قطعه ها مربوط به ابن یمین است و از بین شاعران معاصر پروین اعتصامی نیز بیشتر اشعارش را در قالب قطعه سروده است. پروین اعتصامی مناظره های زیادی در قالب قطعه دارد از قبیل مناظره نخ و سوزن، سیر و پیاز و ......

شکل تصویری قطعه به شکل زیر است:
علت اسم گذاری قطعه این است که شعری با قالب قطعه مانند آن است که از وسط یک قصیده برداشته شده باشد و در واقع قطعه ای از یک قصیده است.
نشنیده ای که زیر چناری کدوبنی ----- بررست و بردمید بر او بر، به روز بیست
پرسیدازچنار که توچند روزه ای؟ ----- گفتا چنار سال مرا بیشتر ز سی است
خندید پس بدو که من از تو به بیست روز ----- برتر شدم بگوی که این کاهلیت چیست؟
او را چنارگفت که امروز ای کدو ----- باتو مراهنوز نه هنگام داوری است
فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان ----- آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست!!!        (انوری)

مُسَمَّط :
شعری است که از رشته ­های گوناگون پدید می­آید. قافیه­ ی رشته­ ها متفاوت است و در هر رشته همه­ ی مصراع­ ها به جز مصراع آخر هم قافیه­اند. به هر بخش رشته می­گویند و به مصراع آخر هر رشته، بند گویند. در ضمن تمام بندها با هم هم قافیه می­باشند.
شکل مسمط
------------+ ------------+
------------+ ------------+ رشته
------------+ ------------# بند
------------× ------------×
------------× ------------× رشته
------------× ------------# بند

 

 

 

 

 

 

 

 

چت و بررسی در باره ی این مطلب


 

 

 

برای حمایت از ما نظر بدهید

۸ نظر

پاسخ تمام سوالات (خود را بیازمایید، آزمایش کنید و فکر کنید) علوم تجربی پایه نهم - صفحه 3

 


برای دانلود بر روی عکس زیر کلیک کنید .

 

 
منبع : دنیای نهمی ها

 

 

اگر سوالی داشتید لطفاً از طریق نظرات پیام بگذارید. (در همین پست)

۱۳ نظر
تبدیل کانال یا گروه تلگرام خود به سایت

تبدیل کانال یا گروه تلگرام خود به سایت
 
ثبت و ایجاد سایت

 

با صرف فقط پنج دقیقه زمان به آسانی کار با تلگرام یک سایت حرفه ای راه اندازی کنید!


با تبدیل کانال تلگرام خود به سایت می توانید مطالب کانال تلگرام خود را در سایت نیز قرار دهید
 
با استفاده از نرم افزار پیام رسان تلگرام می توانید مطالب گروه یا کانال تلگرام خود را در سایت قرار دهید و بدون آشنایی با مدیریت سایت, سایت خود را مدیریت کنید.
گروه یا کانال تلگرام خود را به سایت تبدیل کنید و بدون آشنایی با مدیریت سایت, سایت خود را با تلگرام مدیریت کنید.
 
 
اگر کانالی دارید که می خواهید نوشته های آن را همه دنیا ببینند، در سایتلگرام ثبت نام کنید   

بسم الله الرحمن الرحیم 
سایتلگرام یک روش آسان برای ساخت و مدیریت راحت سایت با امکانات پیشرفته و باورنکردنی است .
در سایتلگرام شما یک سایت دارید که با سایت ها دیگه خیلی فرق می کنه .
تفاوت ها با سایت های معمولی:
 • اول : این سایت خیلی آسون و تو 5 دقیقه ساخته میشه و برای ساختش هم باید با یک ربات تلگرام چت کنید و چندتا دکمه رو انتخاب کنید و همین . باور کنید به همین راحتی سایت شما ساخته شد !
 • دوم : از همین هم راحت تر می تونید سایتتون رو با همون ربات تلگرام مدیریت کنید: مثلآ یه مطلب بنویسید ،مطلب حذف کنید ، اطلاعات تماستون رو تغییر بدین ، یه توضیح از خودتون بزارین داخل سایتتون ، عکس بزارین داخل سایتتون . همه و همه فقط با یه ربات تلگرام .
 • سوم : برای مدیریت سایتتون نیاز نیست کامپیوتر یا لپتاپ بخرید و هر جایی حتی سرکارتون می تونید با گوشی و تلگرامتون مطالب سایتتون رو بروز کنید .
 
 

قابلیت ها :

 • امکان مدیریت سایت از هرجایی .
 • امکان مدیریت سایت فقط با گوشی بدون نیاز به هیچ دستگاه دیگه .
 • امکان تبدیل کانال به سایت !

 • دیگر نیازی به حمل کردن لپ تاپ برای بروز نگه داشتن سایتتون به بقیه ندارید.
 • فقط با انتخاب یک گزینه، هر روز یک مطلب روی سایتتون ارسال کنید.
 • از انبوه مطالبی که در تلگرام هست یک سایت قوی و جالب بسازید.
 • بدون نیاز به تبلت، سایت خود رو به همه دوستاتون نشون بده.

 • به دوستاتون بگین اسم شما رو تو گوگل جستجو کنند وشگفت زده بشن ! اسم شما به همراه لینک کانال و آدرس سایتتون تو سایت گوگل قرار می گیره چون گوگل فقط محتوای سایت ها رو بررسی می کنه .
 • بدون نیاز به اطلاعات سخت و پیچیده، فقط با چندتا دکمه داخل تلگرام یه سایت زیبا با قالب حرفه ای برای کارتون راه بندازید و به همه معرفی کنید.
 • از سایت سفارش کار بگیرین ، کارتون رو معرفی کنید ، در جستجو های گوگل اسم کسب و کارتون رو وارد کنید و با نوشتن مقاله در زمینه فعالیتتون تو کل کشور معروف بشین .

 • با داشتن یک اسم اختصاصی تو اینترنت مثل www.TelSite.ir یا www.AlooSalam.com یک پرستیژ و شخصیت بالا به کارتون بدین . می تونید با چاپ این اسم روی کارت ویزتتون مخ هر نوع مشتری رو بزنید !
 • به اسم خودتون ایمیل شخصی داشته باشید . این خیلی تجارت و کارشما رو شیک و حرفه ای می کنه . مثل آدرس ایمل شخصی من Nasser@Niazy.ir این اسم خیلی رسمی تر از gmail یا ایمیل با آدرس یاهو هست .
 • خیالتون از بابت فیلتر شدن تلگرام کاملآ راحت میشه چون ممبرها و مخاطبان شما با اسم سایتتون آشنا می شن و سایت شما همیشه هست ؛ حتی اگه تلگرام فیلتر بشه !
 • از امکان حرفه ای مدیریت مطالب با تلگرام بهره مند شوید.
 • کلی ممبر از طریق جستجو در گوگل و پیدا کردن سایت شما می تونن وارد سایت شما و از سایت شما وارد کانالتون بشن و اعضای کانالتون هر روز زیاد بشه .
 • می تونید از کانالتون کلی درآمد کسب کنید . روش کسب درآمد از سایتلگرام را پایین توضیح دادیم .
 • با هزینه ای ناچیز امکان راه اندازی فروشگاه، گالری عکس، تالار گفتگو، نظر سنجی ، چت روم ، قالب های زیبا و اختصاصی و خیلی از امکانات دیگه رو دارین که تو کانال و تلگرام وجود نداره .
 • (برای مشاهده مابقی امکانات برنامه، توضیحات را تا انتها بخوانید)

 

 


 

 


 
  ۱۰ نظر

  تحقیق درباره قیام های مردمی کشورمان دربرابر زورگویان و متجاوزان و پیروزی ان ها در طول تاریخ

  جنبش درویشان ـ سربداران

  با آن که تصوف در ایران مدت ها صورت مقاومت منفی با وضع اجتماعی موجود داشت و به همین دلیل پس از مدتی حق حیات در جنب متشرعه یافت، با این حال پس از هجوم مغول و تاخت و تاز تیموریان و هنگامی که فقر و فاقه توده‌های مردم را در جامعه قرون وسطائی قرون هفتم و هشتم هجری از پای درمی آورد، دراویش در سبزوار و مازندران و آذربایجان جنبشی را که از یک طرف علیه حکام مغول و از طرف دیگر ضد فئودال ها و اشراف و روحانیان بود، رهبری کردند. در سال 738 ه.ق. سربداران سبزوار را بتصرف در آوردند و علیه مغولان مکرر جنگیدند و دامنه حکومت خود را تا مازندران و گرگان توسعه دادند. سربداران دعوی داشتند که می‌‌خواهند کاری کنند که حتی یک تاتار تا قیام قیامت خیمه در خاک ایران نزند. به قول مؤلف روضات الجنات این گروه را از آن جهت سربداران گویند که گفتند: "اگرتوفیق یابیم دفع ظلم ظالمان کرده باشیم والا سر خود را بردار ببینیم که دیگر تحمل تعدی و ظلم نداریم" سربداران مدت پنجاه سال در سبزوار و نواحی مجاور آن حکومت کردند.

   

   

   

  قیام جنگل و انقلاب گیلان

  در جریان جنگ جهانی اول که قوای متخاصم بی طرفی ایران را نقض و کشور ما را اشغال کردند، جنبش وسیعی ضد نیروهای اشغالگر پدید آمد. لبه تیزاین جنبش متوجه قوای انگلیس و روسیه تزاری ـ دو دشمن دیرین ایران و انقلاب مشروطیت بود. میرزا کوچک خان، یکی از مبارزان دوران مشروطیت در راس گروهی از آزادیخواهان در گیلان علیه قوای تزاری برپا خاست و سپس موازی با شرایط مساعد و یا نامساعد روز برحسب خصلت بورژوازی خود گاه بصورت انقلابی ای دو آتشه و زمانی بحال تسلیم و عقب نشینی در جنگل و اطراف رشت مستقر گردید. هنگامی که انگلیسها مجبور به عقب نشینی از قفقازشدند و ارتش سرخ صحنه قفقاز را از قوای خارجی و نیروهای ارتجاعی داخلی پاک کرد، میرزا کوچک خان با کمک کمونیست ها و توده‌های مردم که از پیروزی های انقلاب اکتبر به جنبش آمده بودند، به رشت وارد شد. در این حکومت، کمونیست ها، جنگلی ها، احسان اله خان و خالوقربان که نماینده قشرهای گوناگون اجتماعی بودند، شرکت داشتند. در 22 ژوئن همین سال اولین کنگره حزب کمونیست ایران در بندر انزلی تشکیل و برنامه حزب را مبنی براخراج انگلیسها از ایران، واژگون کردن رژیم سلطنتی و فئودالی و مصادره و تقسیم بلاعوض املاک مالکان بزرگ، تصویب و کمیته مرکزی خود را انتخاب کرد. این حزب وارث سنن انقلابی حزب عدالت و گروه‌های سوسیال دموکرات و کمونیست ایران بود که با برنامه‌ای روشن به میدان مبارزه قدم گذاشت. دیری نپائید که هم در رهبری حزب و هم بین حزب و کوچک خان که هدف هایش در چهارچوب تنگ بورژوائی و داعیه شخصی محدود بود، اختلاف بروز کرد. میرزا کوچک خان، حکومت انقلابی را ترک کرد و به جنگل عقب نشست و حکومت جدید به ریاست احسان اله خان تشکیل گردید. این انشعاب و اختلاف ضربت سختی به جنبش انقلابی گیلان زد. در این موقع قوای دولتی با کمک نیروهای نظامی انگلیس حمله بزرگی علیه نیروهای مسلح انقلابی که تا نزدیک قزوین پیش آمده بودند، آغاز کردند و آن ها را تا بندرانزلی ) پهلوی( عقب نشاندند. دلیری و شهامت مبارزان و کمک انقلابیون قفقاز توانست مهاجمان را به عقب راند. شهر رشت بار دیگر بدست انقلابیون افتاد. حیدرعمواوغلی بدان سامان شتافت تا بکار سامان دهد. اما اختلاف ریشه دار از یک طرف و تحریکات حکومت قوام السلطنه و انگلیس ها از طرف دیگر کار را به آنجا رساند که کوچک عده‌ای از سران نامدار این حزب را برای مذاکره به جنگل دعوت و آن ها را غافلگیر کرده، به قتل رساند و به این ترتیب زمینه پیروزی قوای دولتی فراهم گردید. حکومت انقلابی گیلان از پای درآمد و دیری نپائید که نیروی میرزا کوچک خان به تحلیل رفت و خود او هنگام فرار نابود گردید (نوامبر1921 م( شکست انقلاب گیلان نیروهای ملی را پراکنده کرد. تنها این حزب بود که تحت شرایط نامساعد نوین به فعالیت خود ادامه داد.

   

   قیام 30 تیر

  قیام سی تیر 1331 در تاریخ معاصر ایران یکی از فرازهای به یاد ماندنی است. روند رویداد و نتایج به دست آمده همگی گویای موفقیت جناح مردمی در مواجهه با دربار و حامیان داخلی و خارجی آن می‌باشد. این واقعه شاید تنها نمونه‌ای باشد که در آن شاه مجبور به تمکین از قانون اساسی گردید و از اختیاراتی که در دوران حکومت خود به شکل سنتی هر چند برخلاف قانون اساسی در دست داشت، به دلیل حضور مردم در صحنه و وحدت بین رهبران سیاسی چشم‌پوشی کرد. در اختیار گرفتن زمام امور قوای نظامی و انتظامی از سوی دکتر محمد مصدق رویدادی منحصر به فرد در تاریخ دوران پهلوی به حساب می‌آید که در سالهای بعد تکرار نشد.این قیام هر چند نقطه اوج تجلی وحدت رهبران نهضت ملی شدن نفت و یکپارچگی مردم بود، اما در ادامه حرکت به دلیل بی توجهی برخی از سیاستمداران و فرصت‌طلبی بعضی دیگر استمرار نیافت و در نهایت به شکنندگی انجامید.

     

  قیام 15 خرداد

  در فاصله میان فاجعه مدرسه فیضیه و ماه محرم (2 فروردین تا 4 خرداد 42مبارزه امام اغلب در قالب صدور اعلامیه‌های متعدد بود. فرا رسیدن ماه محرم وضعیت را به یک رویارویی گسترده کشانید. ایام محرم بهترین موقع برای افشای جنایات رژیم و برنامه‌های ضد اسلامی شاه بود. ساواک که از جایگاه ویژه این ماه اطلاع داشت، پیش از آغاز آن، بسیاری از وعاظ را احضار و آنان را ملزم کرد که در محافل و مجالس
  ''1-
  علیه شاه سخن نگویید
  2- 
  علیه اسرائیل مطلبی نگویید
  3- 
  مرتب به مردم نگویید که اسلام در خطر است. '' 
  امام خمینی در نشستی با مراجع و علمای قم پیشنهاد کرد در روز عاشورا هر یک از آنها برای مردم و عزاداران حسینی سخنرانی کرده و از مظالم و جنایات رژیم پرده بردارند. امام خود نیز علیرغم تهدید رژیم، در ساعت 4 بعد از ظهر عاشورای 42 که مصادف با 13 خرداد آن سال بود برای ایراد سخنرانی به طرف مدرسه فیضیه رهسپار شد.

   

  جنبش‌ها و اقدامات اصلاحی پیش از مشروطه

  • اصلاحات شاهزاده عباس میرزا:عباس میرزا ولیعهد و حاکم ایالت آذربایجان به عنوان فرمانده سپاه ایران در نبرد با روسیه را می‌توان نخستین بانی مهم اصلاحات مدرن در ایران دانست. وی که در جریان جنگ با ارتش آموزش دیدهٔ روسیه به ضرورت ایجاد ارتشی نوین پی برده بود کوشید با کمک فرانسوی‌ها به نوسازی سپاه ایران مطابق با معیارهای اروپا تحت عنوان «نظام جدید» بپردازد.[۱۴]دیگر کوشش‌های اصلاح گرانهٔ عباس میرزا عبارت بودند از فرستادن نخستین محصلین در سال ۱۸۱۱ میلادی به انگلستان[۱۵] و ایجاد یک چاپخانه در شهر تبریز که با پشتیبانی او انجام شده بود و ترجمهٔ یک سری کتب مربوط به فنون نظامی.[۱۶] وی در راه این اصلاحات با مخالفت گروهی از روحانیان و در مقابل پشتیبانی گروهی دیگر از آن‌ها مواجه شد. دستهٔ نخست اینگونه اقدامات را «غیر اسلامی» می‌دانستند در حالی که دستهٔ دوم آن را برای «دارالاسلام» مفید می‌دانستند.[۱۷]علاوه بر این‌ها گروهی از درباریان از جمله برادر ولیعهد و همچنین سران عشایر که از ناحیهٔ نظام جدید احساس خطر می‌کردند اقدامات عباس میرزا را برای آیندهٔ خود زیان بار می‌دانستند. عوامل یادشده سبب اخلال در طرح‌های عباس میرزا شد و در نهایت با درگذشت شاهزاده پیش از فتحعلی شاه این اصلاحات عقیم ماندند.
  • جنبش بابیه:
  • اصلاحات امیرکبیر:
  • اصلاحات سپهسالار:
  • جنبش تنباکو:

  جنبش مشروطه

  ایران در جنگ جهانی یکم

  • جنبش جنگل:

  دوران رضاشاه

  جنگ جهانی دوم و اشغال نظامی ایران

  نهضت ملی و کودتای اوت ۱۹۵۳/مرداد۱۳۳۲

  وقایع سال‌های ۱۳۳۹ تا قیام پانزدهم خرداد۱۳۴۲

  ایران در سال‌های ۱۹۶۳/۱۳۴۲ تا ۱۹۷۷/۱۳۵۶

  انقلاب فوریهٔ ۱۹۷۹/بهمن

   منبع: سایت دانش کویر

   

  چت و بررسی در باره ی این مطلب

   

   

   

   

   

  برای حمایت از ما نظر دهید

   

   

   

  ۰ نظر