درباره ساداسار دانش

سایت مخصوص دانش آموزان و دبیران محترم


 

علم پیشرفت کرده است ! شبکه های بیشتری در اینترنت به وجود آمده است ، امکانات زیادی برایتان فراهم شده است! اما ما از این امکانات ها ما نمیتوانیم به خوبی و به قدر اندازه استفاده کنیم و شما باید همیشه به فکر آینده خود باشید.

ما برایتان میلیون‌ها صفحه مطلب و میلیاردها پست تولید کردیم، هزاران هزار صفحه های آموزشی و ... برایتان ایجاد کردیم .

 از هزار دانش آموز نمونه اطلاعات دریافت کردیم و با دبیران مشاورت کامل انجام دادیم .


برخی از اهداف ما:

- ارتقاء دانش شما

- افزایش توان شما

- تقویت نگرش شما

 

 

موضوع برخی از مطالب سایت:

تقویت، تکمیل و تعمیق تمام برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به مدارس

5- اصول سایت: (محتوا-فنی)

الف: آموزشی بودن مطالب

ب: صحت و اعتبار علمی

پ: طبقه‌بندی و سازماندهی

ت: سهولت دسترسی

ث: سادگی صفحات

ج: تعاملی بودن آموزش و محتوا

چ: تنوع در ارائه محتوا

 

6- مخاطبان سایت:

الف: دانش‌آموزان دوره‌های تحصیلی (پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، پیش‌دانشگاهی)

ب: آموزگاران، معلمان، دبیران

پ: کادر اداری و آموزشی مدرسه(مدیر، معاون، مربی، مشاور، کتابدار، امور دفتری)

ت: والدین

ث: کارمندان حوزه ستاد و صف وزارت آموزش و پرورش

ج: دانش آموزان استثنایی

چ: دانشجویان تربیت معلم و دبیری
این سایت با هدف ارتقای سطح دسترسی به تجهیزات و فناوری‌های نوین آموزشی و تربیتی در راستای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و یکپارچه سازی کلیه سامانه های مرتبط می‌باشد. از مهمترین اهداف این مجموعه زمینه سازی جهت ایجاد تحول مبتنی بر فناوری اطلاعات در برنامه‌های آموزشی و پرورشی، تحقق عدالت آموزشی، تسهیل فرآیندهای موجود آموزشی و اداری و ارائه برنامه های آموزشی و دروس دوره های تحصیلی به صورت الکترونیکی می‌باشد.


نویسندگان حرفه ای

دسترسی تمام افراد به سایت

سایتی مطمئن و پیرو قانون

همکاری با اشخاص با نفوز

مطالب نشان داده شده در جستوجوی گوگل

به زودی خرید دامنه میکنیم

سایتی با امنیت

پشتیانی 24 ساعته

همکاری دوستان

سایت رسمی