علوم تجربی

ریاضی فیزیک

علوم انسانی

سطح دشواری: 5

بازار کار : خوب

علاقه شخصی : زیست ، شیمی

اتمام دانشگاه : دیر

درصد قبولی در کنکور : 30%

نیاز سرمایه مالی : زیاد

کلاس تقویتی : نیاز

سطح دانش آموزان : بالا

معدل در درس علوم : 19

امکان تحصیل در خارج از کشور : Related image

سطح دشواری: 4.5

بازار کار : خوب

علاقه شخصی : فیزیک - هندسه

اتمام دانشگاه : زود

درصد قبولی در کنکور : 60%

نیاز سرمایه مالی  : کم

کلاس تقویتی :نیاز نیست

سطح دانش آموزان : متوسط

معدل در درس ریاضی : 17

امکان تحصیل در خارج از کشور : Related image

سطح شواری: 3

بازار کار : عالی

علاقه شخصی : ادبیات - عربی

اتمام دانشگاه : زود

درصد قبولی در کنکور : 80%

نیاز سرمایه مالی : زیاد

کلاس تقویتی : نیاز

سطح دانش آموزان : متوسط

معدل در درس ادبیات : 18

امکان تحصیل در خارج از کشور : Related image